Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Powołanie Komitetu Monitorującego FE SL 2021-2027

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 rozpoczyna prace przygotowawcze do wdrożenia FE SL. Jednym z elementów zapewniających sprawne rozpoczęcia wdrażania jest powołanie Komitetu Monitorującego (KM).

Ponad 5 miliardów euro dla Śląskiego!

Premier RP Mateusz Morawiecki wraz z ministrem funduszy i polityki regionalnej Grzegorzem Pudą oraz marszałkiem województwa Jakubem Chełstowskim ogłosili oficjalną kwotę środków, jakie przypadły w udziale województwu śląskiemu w nowej perspektywie unijnego finansowania na lata 2021-2027.

Warsztat dla przedstawicieli mediów – część II

6 maja odbył się kolejny z cyklu warsztat dotyczący konsultacji projektów programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027” oraz Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 2030 r.

Warsztat dla przedsiębiorców i IOB

29 kwietnia miał miejsce kolejny warsztat konsultacyjny online dotyczący projektów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 – tym razem dla przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (IOB). 

Warsztat dla branży okołogórniczej

28 kwietnia miał miejsce kolejny z serii warsztat poświęcony Terytorialnemu Planowi Sprawiedliwej Transformacji. Tym razem był on dedykowany firmom z branży okołogórniczej.

Warsztat dla Lokalnych Grup Działania

28 kwietnia odbył się kolejny z cyklu warsztat dotyczący konsultacji projektu programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027.

Warsztat dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

26 kwietnia odbył się kolejny z cyklu warsztat dotyczący konsultacji projektów programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027” oraz Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 2030 r.

Warsztat dla Regionalnej Rady ds. Energii

23 kwietnia miało miejsce spotkanie konsultacyjne projektów programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027” oraz Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 2030 r. dla Regionalnej Rady ds. Energii w Województwie Śląskim.

Warsztat dla członków Śląskiej Rady Innowacji

22 kwietnia odbył się kolejny z cyklu warsztat dotyczący konsultacji projektów programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027” oraz Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 2030 r.

Warsztat dla Subregionu Zachodniego

21 kwietnia odbyły się konsultacje w formule warsztatowej dla przedstawicieli subregionu zachodniego dotyczące projektów dokumentów programowych na przyszłą perspektywę.

Warsztat dla Subregionu Południowego

20 kwietnia odbył się kolejny z cyklu warsztat dotyczący konsultacji projektów programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027” oraz Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 2030 r.

Warsztat dla Subregionu Północnego

19 kwietnia odbył się kolejny z cyklu warsztat dotyczący konsultacji projektu programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027.

Warsztat dla członków Komitetu Sterującego RIS

16 kwietnia odbył się kolejny z cyklu warsztat dotyczący konsultacji projektów programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027” oraz Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 2030 r.

Warsztat dla Subregionu Centralnego

14 kwietnia odbył się kolejny z cyklu warsztat dotyczący konsultacji projektów programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027” oraz Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 2030 r.

Warsztat dla członków Komitetu Monitorującego

13 kwietnia 2021 r.  miał miejsce warsztat dla członków Komitetu Monitorującego RPO WSL poświęcony Funduszom Europejskim dla Śląskiego 2021-2027 oraz Regionalnemu Planowi Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną spotkanie odbyło się w formule online. Wzięło w nim udział 105 osób.

Warsztat dla przedstawicieli mediów

12 kwietnia odbył się kolejny z cyklu warsztat dotyczący konsultacji projektów programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027” oraz Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 2030 r.

Wysłuchania publiczne ws. Krajowego Planu Odbudowy

22 marca br. odbyło się pierwsze z pięciu tzw. wysłuchań, podczas których strona rządowa wysłuchała Waszych opinii na temat projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych i wszystkich innych organizacji i instytucji zainteresowanych tematem KPO.

Webinarium z gospodarki odpadowej i recyklingu

Parlament Europejski zaprasza na kolejny warsztat online z cyklu „Europejski Zielony Ład”. Tematem najbliższego spotkania, które odbędzie się w czwartek, 25 marca o godz. 16:30 będzie gospodarka odpadowa i recykling.

Fundusze w ramach Europejskiego Zielonego Ładu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ośrodek Enterprise Europe Network zapraszają wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium: „Fundusze w ramach Europejskiego Zielonego Ładu”.

Podsumowanie konsultacji Umowy Partnerstwa

Spotkania z przedstawicielami 16 województw, 48 godzin konsultacji transmitowanych na żywo, 4100 uczestników, ponad 5000 uwag, 500 pytań, 17 konferencji prasowych i setki informacji medialnych – tak w skrócie można podsumować konsultacje Umowy Partnerstwa, które w formie online odbywały się od 18 stycznia do 22 lutego 2021 r.

Zaczynamy konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy

Zapraszamy do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Krajowego Planu Odbudowy, które odbędą się w formule online. W ramach konsultacji Krajowego Planu Odbudowy odbędą się trzy debaty dotyczące wybranych obszarów wsparcia.

Zakończyły się konsultacje projektu Umowy Partnerstwa

Między 19 stycznia a 16 lutego 2021 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) przeprowadziło 16 spotkań regionalnych, podczas których przedstawiciele poszczególnych województw mogli przekazywać swoje uwagi do projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027.

Śląskie przygotowane na Sprawiedliwą Transformację

Między 22 października 2020 r. a 4 lutego 2021 r. odbyły się dwie serie seminariów partycypacyjnych dla przedstawicieli różnych grup i środowisk działających na terenie gmin i powiatów, które będą przechodziły przez proces sprawiedliwej transformacji w latach 2021-2027.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś