Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zespół Regionalny konsultował logikę interwencji Planu Sprawiedliwej Transformacji


Trwają intensywne prace nad przygotowaniem projektu Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla 7 podregionów województwa śląskiego, tj. katowickiego, gliwickiego, bytomskiego, tyskiego, sosnowieckiego, rybnickiego i bielskiego.

Matryca interwencji

Członkowie Zespołu Regionalnego zapoznali się z tzw. matrycą interwencji Planu, która zawiera:

  • wstępnie określone wyzwania,
  • cele strategiczne,
  • kierunki interwencji
  • oraz typy działań i typy beneficjentów planowane do objęcia wsparciem w ramach transformacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego.

Przygotowanie matrycy poprzedziło przygotowanie samego projektu Planu i pozwoliło uzyskać informację zwrotną na temat planowanych działań na możliwie najwcześniejszym etapie. W sumie Urząd Marszałkowski otrzymał około 245 uwag do matrycy od ponad 30 podmiotów.

Matrycę interwencji oraz diagnozę na potrzeby opracowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji można znaleźć w załącznikach u dołu artykułu na stronie: Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji.

Posiedzenie Zespołu Regionalnego

Posiedzeniu Zespołu przewodniczył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża, który omówił stan prac nad dokumentem oraz działania zrealizowane w ostatnich tygodniach. W dalszej części spotkania Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Stefania Koczar-Sikora odniosła się syntetycznie do otrzymanych uwag.

W spotkaniu wzięli udział zarówno obecni członkowie Zespołu, jak i nowi partnerzy m.in. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, zrzeszająca wiele przedsiębiorstw branży okołogórniczej, które w kolejnych latach również mierzyć się będą z efektami transformacji górnictwa. W dyskusji uczestniczył także Pan Krzysztof Wójcik, przedstawiciel Komisji Europejskiej, który zwrócił uwagę na potrzebę koncentracji wsparcia w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz skupienia na działaniach skierowanych do ludzi pracowników i innych mieszkańców obszarów poddanych procesom transformacji. 

Podczas spotkania zaprezentowany został projekt Porozumienia Związków Zawodowych „KARDA” oraz Głównego Instytutu Górnictwa pod tytułem „KWK. Kopalnia Wiedzy i Kompetencji” ukierunkowany na realizację:

  • szkoleń,
  • badań i analiz
  • oraz działań informacyjnych dla pracowników kopalń i branż powiązanych, przygotowujący tę grupę do procesu transformacji.

Członkowie Zespołu zapoznali się również z działaniami firmy PwC w ramach finansowanego przez Komisję Europejską wsparcia eksperckiego dla regionów węglowych w przygotowaniu planów transformacji. Konsultanci PwC przedstawili m.in. wnioski z raportu dotyczącego systemu zarządzania Funduszem Sprawiedliwej Transformacji oraz kluczowe informacje z raportu na temat procesu przejścia do neutralności klimatycznej.

Dalsze działania

W kwietniu br. Zarząd Województwa Śląskiego planuje rozpocząć dyskusję z partnerami regionalnymi i lokalnymi nad pierwsza wersją projektu Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030.


Sprawiedliwa Transformacja Śląskiego - logo
Sprawiedliwa Transformacja Śląskiego - logo
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś