Przejdź do treści głównej

Punkty Informacyjne

UWAGA! UTRUDNIENIA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM W POLSCE KORONAWIRUSA
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie śląskim nie będą udzielać konsultacji bezpośrednich.
Ponadto tymczasowo zawieszone zostały wydłużone godziny pracy w poniedziałki.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego!
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich powstał w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pt .„System Informacji o Funduszach Europejskich”. Jego celem jest koordynacja i rozwój w całej Polsce Sieci Punktów Informacyjnych Fundusze Europejskie, oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych finansowanych w ramach EFS, EFRR i FS.

Na terenie województwa śląskiego funkcjonuje Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na którą składają się Główny Punkt Informacyjny w Katowicach oraz Lokalne Punkty Informacyjne w: Częstochowie, Sosnowcu, Bielsku Białej i Rybniku. Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące możliwości pozyskania Funduszy Europejskich.

Punkty Informacyjne należące do sieci oferują:

 • diagnozę wstępną - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu,
 • informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
 • dane kontaktowe do instytucji, które zajmują się wdrażaniem Funduszy Europejskich,
 • informację o bezpłatnych szkoleniach, studiach i innych projektach dofinansowanych przez UE,
 • informację i wstępną pomoc przy przygotowaniu wniosku oraz rozliczaniu projektów finansowanych z Funduszy Europejskich (informowanie o przebiegu procesu rozliczania - etapy, obowiązujące procedury, wymagane dokumenty, terminy),
 • indywidualne konsultacje u klienta - zespołowe (pracownicy JST, instytucji publicznych, podopieczni organizacji pozarządowych, kilka firm itp.),
 • indywidualne konsultacje dla osób z niepełnosprawnościami,
 • wszystkie usługi Sieci PIFE są bezpłatne.

Punkty Informacyjne udostępniają również nieodpłatnie publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, urzędy marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich organizują otwarte spotkania informacyjne dla beneficjentów oraz osób, które chcą skorzystać z Funduszy Europejskich.

Pytania do Punktu Informacyjnego można kierować telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zaprasza do zapoznania się z komiksem pt. „Profesor Innowacyjny”, który poprzez swoją lekką formę pokazuje, że uzyskanie środków unijnych na rozwój własnej firmy wcale nie musi być trudne.


Klauzula informacyjna  w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacji  z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl;
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
  1. udzielanie odpowiedzi, konsultacje z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich;
  2. archiwizacja dokumentacji.
   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
   • obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1. lit c rozporządzenia), wynikający z Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (art. 9 ust. 2 pkt 12);
   • obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2023r;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może wiązać się brakiem możliwości udzielanie odpowiedzi, konsultacje w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zobacz szczegóły

ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice
Godziny pracy punktu:

UWAGA! wydłużone godziny pracy w poniedziałki zostały zawieszone, Punkt będzie pracować jak w pozostałe dni tygodnia.
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Telefony do konsultantów:

Telefony: 32 77 40 172 / 32 77 40 193 / 32 77 40 194

E-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej zobacz szczegóły

ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała
Godziny pracy punktu:

UWAGA! wydłużone godziny pracy w poniedziałki zostały zawieszone, Punkt będzie pracować jak w pozostałe dni tygodnia.
w poniedziałki: 8.00-18.00
od wtorku do piątku: 8.00-16.00

Telefony do konsultantów:

500 161 150 (tymczasowy od 16 marca do odwołania), 33 496 02 05  lub 33 49 60 201

E-mail: lpibielsko@bcp.org.pl<

Lokalny Punkt Informacyjny w Rybniku zobacz szczegóły

ul. Powstańców Śląskich 34
44-200 Rybnik
Godziny pracy punktu:

UWAGA! wydłużone godziny pracy w poniedziałki zostały zawieszone, Punkt będzie pracować jak w pozostałe dni tygodnia.
w poniedziałki: 7.00-17.00
od wtorku do piątku: 7.30-15.30

Telefony do konsultantów:

508 091 370 (tymczasowy od 13 marca do odwołania), lub 32 431 50 25 lub 32 423 70 32

E mail: lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Sosnowcu zobacz szczegóły

ul. Kilińskiego 25
41-200 Sosnowiec
Godziny pracy punktu:

UWAGA! wydłużone godziny pracy w poniedziałki zostały zawieszone, Punkt będzie pracować jak w pozostałe dni tygodnia.
w poniedziałki: 7.00-17.00
od wtorku do piątku: 7.30-15.30

Telefony do konsultantów:

508 091 371 (tymczasowy od 13 marca do odwołania), 32 36 07 062 lub 32 26 35 037

Lokalny Punkt Informacyjny w Częstochowie zobacz szczegóły

Aleja NMP 24, I klatka, lokal 1
42-202 Częstochowa
Godziny pracy punktu:

UWAGA! wydłużone godziny pracy w poniedziałki zostały zawieszone, Punkt będzie pracować jak w pozostałe dni tygodnia.
w poniedziałki: 7.00-17.00
od wtorku do piątku: 7.30-15.30

Telefony do konsultantów:

34/3605687 lub 34/3245075
fax: 34/ 360 57 47

E-mail: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

Punkt Kontaktowy ŚCP Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobacz szczegóły

ul. Katowicka 47, 1 piętro, pokój 101
41-500 Chorzów
Godziny pracy punktu:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Telefony do konsultantów:

(32)743-91-67, (32)743-91-71 lub (32)743-91-77
fax: (32)743-91-61

Email: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego zobacz szczegóły

ul. Kościuszki 30, pokój nr 2, parter
40-037 Katowice
Godziny pracy punktu:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Telefony do konsultantów:

32 757 33 11

Email: efs@wup-katowice.pl

Mapa wskazująca lokalizację
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś