Przejdź do treści głównej

6668
podpisanych umów

15089503496.87
przyznanego dofinansowania z UE

383
zakupione środki transportu publicznego w komunikacji miejskiej


Polecamy

Wiadomości

2022-05-05

Częściowe zawieszenie wytycznych z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje o częściowym zawieszeniu niektórych wytycznych dot. realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2022-05-20

Dofinasowanie dla projektu w ramach naboru z poddziałania 9.2.9. Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy

18 maja zatwierdziliśmy dofinansowanie dla projektu w ramach naboru pozakonkursowego RPSL.09.02.09-IZ.01-24-413/22.

2022-05-19

Nowe funkcjonalności w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014 dla beneficjentów EFS

Zaktualizowaliśmy Lokalny System Informatyczny (LSI 2014) o nowe rozwiązania, które ułatwią pracę i sprawne rozliczanie projektów w systemie.RPO WSL 2014-2020: 6 668 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 15 089 503 496,87 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś