Przejdź do treści głównej

5759
podpisanych umów

13876227595.58
przyznanego dofinansowania z UE

73
doposażonych jednostek w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof


Polecamy

Wiadomości

2021-02-23

Wyniki konkursu z poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Po ponownej ocenie formalno-merytorycznej Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-311/19 nie ulega zmianie.

2021-02-23

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dla konkursów w poddziałaniach 7.1.3. i 11.4.3.

Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania z poddziałania 7.1.3. oraz 11.4.3.

2021-02-22

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Zmieniliśmy termin rozstrzygnięcia konkursu nr  RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20 .RPO WSL 2014-2020: 5 759 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 13 876 227 595,58 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś