Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2017-08-23

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych - konkurs

Przedstawiamy listę projektów, które zakwalifikowały się do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17 .

2017-08-21

Większe dotacje dla wybranych projektów rozwoju mieszkalnictwa socjalnego i rewitalizacji obszarów zdegradowanych

Zarząd Województwa Śląskiego zwiększył poziom dofinansowania dla projektów wybranych w ramach naborów z działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz...Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 5 209 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 700 052 964,87 zł

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś