Przejdź do treści głównej

5918
podpisanych umów

14088006975.38
przyznanego dofinansowania z UE

73
doposażonych jednostek w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof


Polecamy

Wiadomości

2021-04-12

Zwiększenie alokacji w projektach Podmiotowego Systemu Finansowania

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zwiększył alokację w naborach do projektów PSF realizowanych przez operatorów oznaczonych jako FG 1, RIPH 2, WST 2,CSD oraz CSD 2.

2021-04-08

Wyniki oceny wniosków po procedurze odwoławczej dla konkursu 3.2 „Innowacje w MŚP”

Informacja o wynikach po zakończonej procedurze odwoławczej dla konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19 .

2021-04-06

Aktualizacja wyników konkursu z poddziałania 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT Subregionu Centralnego

Zaktualizowaliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19 .RPO WSL 2014-2020: 5 918 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 14 088 006 975,38 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś