Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

6769
podpisanych umów

15459472166.58
przyznanego dofinansowania z UE

383
zakupione środki transportu publicznego w komunikacji miejskiej


Polecamy

Wiadomości

2023-04-07

Utrudnienia w korzystaniu z Lokalnego Systemu Informatycznego 2014

w dniach od 7 kwietnia 2023 po godzinie 16:00 do godzin wieczornych 9 kwietnia 2023 mogą występować problemy w pracy w LSI 2014.

2023-05-17

Wnioski złożone z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

204 wnioski do dofinansowania wpłynęły w konkursie RPSL.08.03.02-IZ.01-24-424/23 .

2023-05-15

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v 22.6.

Zapoznaj się ze szczegółowymi opisami priorytetów i działań, dla których zostaną ogłoszone nabory o dofinansowanie projektów w najbliższym czasie!RPO WSL 2014-2020: 6 769 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 15 459 472 166,58 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś