Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości


Rozstrzygnięcie konkursu dla Poddziałania 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT po procedurze odwoławczej

20 czerwca 2017 r.  zaktualizowano listę ocenionych i wybranych do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16.


Rozstrzygnięcie konkursu 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT PŁD po procedurze odwoławczej

20 czerwca 2017 r.  zaktualizowano listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania ramach konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16 .Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 5 209 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 702 701 205,44 zł

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś