Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 327 z wszystkich 327 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18
Konkurencyjność MŚP / Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

planowany od 2018-08-07 08:00:00 do 2018-09-18 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2018-06-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-28

Nabór nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-268/18
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

planowany od 2018-07-30 00:00:00 do 2018-10-01 12:00:00

Data opublikowania: 2018-06-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-28

Nabór nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-263/18
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

planowany od 2018-07-30 00:00:00 do 2018-10-01 12:00:00

Data opublikowania: 2018-06-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-28

Nabór nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-267/18
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

planowany od 2018-07-30 00:00:00 do 2018-09-27 12:00:00

Data opublikowania: 2018-06-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-29

Nabór nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-266/18
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa

planowany od 2018-07-30 07:00:00 do 2018-12-03 12:00:00

Data opublikowania: 2018-06-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-28

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-265/18
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

planowany od 2018-07-31 07:00:00 do 2018-09-28 12:00:00

Data opublikowania: 2018-06-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-29

Nabór nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-264/18
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

planowany od 2018-07-30 07:00:00 do 2019-01-30 12:00:00

Data opublikowania: 2018-06-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-27

Nabór nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-262/18
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

aktualny od 2018-07-22 00:00:00 do 2018-08-16 12:00:00

Data opublikowania: 2018-06-22
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-261/18
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

aktualny od 2018-06-30 00:00:00 do 2018-09-27 12:00:00

Data opublikowania: 2018-05-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-30

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-259/18
RIT Subregionu Północnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

aktualny od 2018-06-29 07:00:00 do 2018-09-27 12:00:00

Data opublikowania: 2018-05-24
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-24

Nabór nr RPSL.10.02.04-IZ.01-24-260/18
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

aktualny od 2018-06-29 07:00:00 do 2018-08-30 12:00:00

Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-24

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-255/18
Obszar Strategicznej Interwencji
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

aktualny od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-09-28 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-30

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-254/18
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

aktualny od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-09-28 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-30

Nabór nr RPSL.09.02.03-IZ.01-24-252/18
Obszar Strategicznej Interwencji
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

aktualny od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-07-26 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-24

Nabór nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-251/18
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

aktualny od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-09-27 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-27

Nabór nr RPSL.09.01.03-IZ.01-24-250/18
Obszar Strategicznej Interwencji
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

aktualny od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-08-09 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-20

Nabór nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-055/18
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

aktualny od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-07-30 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-26
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-27

Nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18
RIT Subregionu Zachodniego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

aktualny od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-07-30 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-26
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-27

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-054/18
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

aktualny od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-07-30 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-26
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-27

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-053/18
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

aktualny od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-07-30 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-26
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-27
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś