Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 518 z wszystkich 518 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-415/22
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

aktualny od 2022-05-09 11:00:00 do 2022-05-30 23:59:59

Wezwanie do złożenia przez Samorząd Województwa Śląskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2022-05-09
Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-09

Nabór nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-414/22
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Infrastruktura ochrony zdrowia

aktualny od 2022-04-21 14:10:00 do 2022-05-23 23:59:59

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2022-04-21
Data ostatniej modyfikacji: 2022-04-21

Nabór nr RPSL.09.02.09-IZ.01-24-413/22
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2022-03-07 08:00:00 do 2022-03-16 15:30:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2022-03-03
Data ostatniej modyfikacji: 2022-03-03

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-412/22
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2022-02-24 12:00:00 do 2022-03-28 23:59:59

Wezwanie do złożenia przez Samorząd Województwa Śląskiego / Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (typ 1 i 4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Data opublikowania: 2022-02-24
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-24

Nabór nr RPSL.14.02.00-IP.01-24-029/20
Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU / Inwestycje w MŚP - REACT-EU

zakończony od 2020-04-28 08:00:00 do 2020-06-24 12:00:00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH RPO WSL 2014-2020 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.
Data opublikowania: 2022-01-01
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-01

Nabór nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-411/22
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Infrastruktura ochrony zdrowia

zakończony od 2022-02-07 12:10:00 do 2022-02-28 23:59:59

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2022-02-07
Data ostatniej modyfikacji: 2022-04-15

Nabór nr RPSL.14.03.00-IZ.01-24-410/22
Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU / Odnawialne źródła energii – REACT-EU

zakończony od 2017-09-25 00:00:00 do 2018-05-29 00:00:00

Brak możliwości składania wniosków. Wybrane do dofinansowania wnioski złożone zostały w ramach naboru konkursowego RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17.
Data opublikowania: 2022-02-01
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-17

Nabór nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-408/22
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Infrastruktura ochrony zdrowia

zakończony od 2022-01-10 10:30:00 do 2022-01-31 23:59:59

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2022-01-10
Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-10

Nabór nr RPSL.15.01.00-IZ.01-24-409/21
Pomoc techniczna - REACT-EU / Pomoc techniczna - REACT-EU

zakończony od 2021-12-29 11:00:00 do 2022-01-05 23:59:59

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na lata 2022 - 2023 w ramach Osi Priorytetowej XV Pomoc Techniczna - REACT-EU.
Data opublikowania: 2021-12-29
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-29

Nabór nr RPSL.01.04.03-IP.02-24-085/21
Nowoczesna gospodarka / Wsparcie ekosystemu innowacji

zakończony od 2021-12-16 12:00:00 do 2022-01-21 12:00:00

Terminy: 1. Termin, od którego można składać wnioski - 16.12.2021 r. (od godziny 0:00:00). 2. Termin, do którego można składać wnioski - 21.01.2022 r. (do godziny 12:00:00). Nabór nie jest podzielony na rundy. • ION nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru to II kwartał 2022 r.
Data opublikowania: 2021-12-16
Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-12

Nabór nr RPSL.07.04.03-IP.02-24-084/21
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

zakończony od 2021-10-22 14:30:00 do 2021-11-08 12:00:00

Wezwanie do złożenia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 7.4.3 RPO WSL.
Data opublikowania: 2021-10-22
Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-22

Nabór nr RPSL.13.01.00-IZ.01-24-407/21
Pomoc Techniczna / Pomoc Techniczna

zakończony od 2021-10-19 11:00:00 do 2021-11-22 23:59:59

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na 2022 rok w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.
Data opublikowania: 2021-10-19
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-14

Nabór nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-083/21
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

zakończony od 2021-09-13 00:00:00 do 2021-09-27 12:00:00

Terminy: 1. Termin, od którego można składać wnioski - 13.09.2021 r. (od godziny 0:00:00). 2. Termin, do którego można składać wnioski - 27.09.2021 r. (do godziny 12:00:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. • IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 3. Mając na uwadze zakres oferowanego wsparcia orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu/naboru oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to LUTY 2022 r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2021-08-13
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-01

Nabór nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-406/21
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Infrastruktura ochrony zdrowia

zakończony od 2021-11-04 10:20:00 do 2021-11-17 23:59:59

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2021-11-04
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-28

Nabór nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-405/21
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Czyste powietrze

zakończony od 2021-08-23 07:00:00 do 2021-11-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2021-07-21
Data ostatniej modyfikacji: 2022-03-15

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

zakończony od 2021-04-30 08:00:00 do 2021-05-20 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.
Data opublikowania: 2021-04-01
Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-11

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2021-04-29 08:00:00 do 2021-06-08 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach specjalizacji RIS WSL 2013-2020 – MEDYCYNA.
Data opublikowania: 2021-03-25
Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-11

Nabór nr RPSL.10.02.03-IZ.01-24-404/21
Obszar Strategicznej Interwencji
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2021-03-01 12:00:00 do 2021-06-24 10:31:31

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI
Data opublikowania: 2021-03-01
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-10

Nabór nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-081/20
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2021-01-29 00:00:00 do 2021-03-01 12:00:00

Mając na uwadze zakres oferowanego wsparcia orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu/naboru oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to CZERWIEC 2021.
Data opublikowania: 2020-12-29
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-06

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-082/20
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2021-01-29 00:00:00 do 2021-03-01 12:00:00

Mając na uwadze zakres oferowanego wsparcia, orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu/naboru oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to CZERWIEC 2021
Data opublikowania: 2020-12-28
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-06
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś