Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 389 z wszystkich 389 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-065/19
RIT Subregionu Północnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

planowany od 2019-04-30 00:00:00 do 2019-05-30 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-29

Nabór nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-064/19
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

planowany od 2019-04-30 00:00:00 do 2019-05-30 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-29

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-067/19
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

planowany od 2019-04-30 00:00:00 do 2019-05-30 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-29

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-066/19
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

planowany od 2019-04-30 00:00:00 do 2019-05-30 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-28

Nabór nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-317/19
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

aktualny od 2019-04-04 12:00:00 do 2019-04-30 00:00:00

Data opublikowania: 2019-04-04
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-04

Nabór nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-315/19
RIT Subregionu Południowego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnego

planowany od 2019-04-30 07:00:00 do 2019-06-27 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-28

Nabór nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19
RIT Subregionu Zachodniego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnego

planowany od 2019-04-30 07:00:00 do 2019-06-06 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-28

Nabór nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19
RIT Subregionu Zachodniego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

planowany od 2019-04-30 07:00:00 do 2019-06-27 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-28

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-311/19
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

planowany od 2019-04-30 00:00:00 do 2019-06-27 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-29

Nabór nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-310/19
RIT Subregionu Północnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

planowany od 2019-04-30 00:00:00 do 2019-06-03 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-29

Nabór nr RPSL.07.02.00-IP.02-24-071/19
Regionalny rynek pracy / Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

zakończony od 2019-02-25 07:00:00 do 2019-03-11 15:00:00

Data opublikowania: 2019-02-22
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-22

Nabór nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-309/19
ZIT Subregionu Centralnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

aktualny od 2019-03-31 07:00:00 do 2019-05-30 12:00:00

Data opublikowania: 2019-02-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-02

Nabór nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-308/19
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

planowany od 2019-04-23 00:00:00 do 2019-05-31 00:00:00

Wezwanie do złożenia przez Samorząd Województwa Śląskiego/Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2019-04-19
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-19

Nabór nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-307/19
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

planowany od 2019-04-30 00:00:00 do 2019-06-05 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-29

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

zakończony od 2019-02-28 08:00:00 do 2019-04-18 12:00:00

Data opublikowania: 2019-01-25
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-28

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-300/19
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

aktualny od 2019-02-28 07:00:00 do 2019-08-30 12:00:00

Data opublikowania: 2019-01-25
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-02

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-304/19
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

aktualny od 2019-03-31 00:00:00 do 2019-05-09 12:00:00

Data opublikowania: 2019-02-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-28

Nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19
RIT Subregionu Zachodniego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

aktualny od 2019-03-31 00:00:00 do 2019-05-15 12:00:00

Data opublikowania: 2019-02-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-28

Nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-302/19
RIT Subregionu Południowego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

aktualny od 2019-03-31 00:00:00 do 2019-04-30 12:00:00

Data opublikowania: 2019-02-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-28

Nabór nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19
ZIT Subregionu Centralnego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

aktualny od 2019-03-31 00:00:00 do 2019-06-28 12:00:00

Data opublikowania: 2019-02-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-28
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś