Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2022-10-11 [00:00:00] do 2022-11-21 [23:59:00]
Oś priorytetowa
9. Włączenie społeczne
Działanie
9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie:
9.1.7. Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny

W dniu 10 października 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice, podjął uchwałę dotyczącą wezwania Samorządu Województwa Śląskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  do złożenia wniosku na realizację projektu pt.: „Razem z nami” - wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej, realizowanego w ramach  Poddziałania 9.1.7 RPO WSL 2014-2020 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy  – tryb nadzwyczajny. 

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2022-10-11 (od godziny 00:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2022-11-21 (do godziny 23:59:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek należy wypełnić elektronicznie w Lokalnym Systemie Informatycznym dostępnym pod adresem lsi.slaskie.pl i przesłać z wykorzystaniem  platformy elektronicznej ePUAP.

Wniosek należy podpisać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub podpisu złożonego przy użyciu Profilu Zaufanego ePUAP.

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Śląskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ul. Modelarska 10
40-142 Katowice

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie integracji społeczno-zawodowej oraz działania środowiskowe przy udziale podmiotów reintegracji.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
16 999 983,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
3 565 881,40
Data określenia wartość w PLN 2022-09-30 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,7674 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Wniosek oceniany jest na podstawie kryteriów wskazanych w załączniku nr 3 do SZOOP - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Nie dotyczy

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
(32) 77 44 933, (32) 77 44 916,
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2022-10-11
Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-21


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś