Razem Zmieniamy Śląskie - część 4

Grzegorz Puda
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Szanowni Państwo,

Śląskie to przemysłowe serce kraju. A jednocześnie region, przed którym stoją olbrzymie wyzwania. Wiążą się one z poprawą jakości środowiska naturalnego. Pieniądze z nowej unijnej perspektywy (2021-2027) są szansą na dalszy rozwój regionu.


Do tej pory Śląskie wzorowo wykorzystywało Fundusze Europejskie. Było największym beneficjentem programów regionalnych na lata 2014-2020. To dobrze zainwestowane 3,47 mld euro. Korzyści dla mieszkańców widać na każdym kroku, we wszystkich obszarach życia. Powstały nowe drogi. Wprowadzono ulepszenia na kolei. Dzięki nim znacznie wzrósł komfort podróżnych. Region zadbał o sprawny transport miejski. Na ulice wyjechały nowoczesne tramwaje i autobusy. Poprawiła się też infrastruktura komunikacyjna.

Unijne pieniądze zostały przeznaczone na zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Przykładem może tu być budowa zbiornika Racibórz Dolny na Odrze. Zwiększył on ochronę przed wielką wodą mieszkańców trzech województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Władze dbają o edukację, szeroki dostęp do dziedzictwa kulturowego i ochronę zdrowia. W tym miejscu trzeba wspomnieć o Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Dostało ono łącznie 41 mln zł z programów krajowych, by mogło jeszcze lepiej służyć pacjentom z całego kraju.

Przedstawione w e-publikacji projekty są doskonałym przykładem ścisłej współpracy pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wspólnie stawiamy na nowoczesną gospodarkę, rozwój cyfrowy i ekologię.

W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 region otrzyma z unijnego budżetu potężne wsparcie. Trafi tu rekordowe 5 mld euro, czyli ponad 23 mld zł. Pieniądze te dadzą kolejne możliwości rozwoju. To ogromna szansa dla tego województwa, by wprowadzić kolejne innowacje, udoskonalić regionalną gospodarkę i wesprzeć nowych beneficjentów. Śląskie stanie się jeszcze nowocześniejszym i bardziej przyjaznym miejscem do życia.

Wierzę, że obecne inwestycje, jak i przyszłe nakłady finansowe przyczynią się do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego całego województwa.

Fotografia przedstawia mężczyznę o ciemnych włosach, zaroście, w garniturze, pod krawatem. W tle widoczne są flagi Polski i Unii Europejskiej.

Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego

Szanowni Państwo,

Śląskie jest regionem ukształtowanym na fundamencie czarnego złota i etosie pracy. Poddawane gwałtownym procesom industrializacji, a później transformacji, było miejscem zawieszonym na pograniczu kultur, gdzie mieszały się tradycje i ludzkie losy. Z tego dziedzictwa czerpią dzisiaj najlepsi ambasadorowie regionalnej tożsamości – mieszkańcy. Dzięki nim województwo śląskie emanuje pozytywną energią, różnorodnością i inicjatywami, które szanując przeszłość, wprowadzają w przyszłość.

W niniejszej e-publikacji prezentujemy trzynaście przedsięwzięć zrealizowanych przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Realnie poprawiły jakość życia lokalnych społeczności. Potwierdzają to głosy samych mieszkańców. Aby przekonać się, ile wysiłku wspólnie włożyliśmy w realizację unijnych przedsięwzięć, warto podążyć funduszowym szlakiem. Wizyta w Planetarium Śląskim w Chorzowie, parku w Pszczynie, Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku, Zameczku w Czerwionce-Leszczynach czy Centrum sportów wspinaczkowych i siłowych w Bytomiu dostarczy Państwu nie tylko niezapomnianych wrażeń, a być może i wzruszeń, ale będzie też okazją, by przekonać się, że dobrze wykorzystaliśmy naszą obecność w strukturach Unii Europejskiej.

Mam nadzieję, że zaprezentowane projekty staną się inspiracją do podejmowania nowych wyzwań ku lepszej przyszłości regionu. Tym bardziej, że przed nami kolejne lata intensywnego wydatkowania unijnych dotacji. Nasz region otrzyma na lata 2021-2027 ponad 5 miliardów euro. To olbrzymie środki, jakimi województwo nigdy dotąd nie dysponowało. Dzięki nim będziemy mogli wykonać kolejny cywilizacyjny skok. To szansa na następne nowoczesne i przyjazne miejsca pracy, lepszą jakość powietrza, zieloną energetykę i impuls dla gospodarki. To również szansa dla nas wszystkich, angażujących się w unijne projekty, by wprowadzać w nasze codzienne życie zmiany i czynić je lepszym.

Życzę Państwu przyjemnej lektury.

Prezentacja wybranych projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020