Technologie przyszłości w energetyce

Świat nowych technologii potrzebuje wizjonerów i pasjonatów, ale także kapitału na badania i rozwój. Dzięki innowacjom możemy żyć lepiej, wygodniej, bezpieczniej. Spółka PREVAC z Rogowa dokłada swoją cegiełkę do nowatorskich rozwiązań energetycznych i wprowadza na rynek aparaturę przyczyniającą się do zwiększenia wydajności nowych źródeł energii.

Fotografia przedstawia Sylwię Gantar. Kobieta stoi, ubrana jest w różową marynarkę. Ciemne włosy ma spięte, ręce założone przed sobą.

Sylwia Gatnar
Dyrektor Zarządzający PREVAC Sp. z o.o.

Liczba ludności na świecie rośnie, a wraz z nią zapotrzebowanie na energię elektryczną. Świat coraz bardziej potrzebuje nowych technologii w energetyce. To jedno z wyzwań, przed którymi stoimy. Według prognoz, w 2050 roku będziemy zużywać nawet trzy razy więcej energii niż na początku obecnej dekady, a skoro popyt przegania podaż, to musimy się spieszyć z wprowadzaniem nowych technologii. Nasza firma od lat pracuje nad innowacyjnymi produktami dla nauki i przemysłu, które pozwalają budować nowy, lepszy świat. Przy unijnym wsparciu postanowiliśmy stworzyć i wprowadzić na rynek aparaturę naukowo-badawczą umożliwiającą opracowanie wysoko zaawansowanych technologicznie materiałów zwiększających efektywność i wydajność nowych źródeł energii.

Innowacyjność przedsięwzięcia polega na unikatowej konfiguracji komponentów wykorzystanych do skonstruowania oraz wyprodukowania autonomicznego stanowiska do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii. To w nich upatruje się możliwości uzyskania oczekiwanego wzrostu wydajności czy ograniczenia kosztów produkcji na przykład ogniw fotowoltaicznych.

Nasze rozwiązanie pomoże w opracowaniu zaawansowanych technologicznie materiałów, dzięki którym będzie można zwiększać wydajność i efektywność ogniw fotowoltaicznych, cienkowarstwowych ogniw słonecznych, a także ogniw opartych o wykorzystanie nanodrutów lub nanokropek kwantowych. Wyniki badań, które przeprowadzimy przy wsparciu nowej aparatury, posłużą również do tworzenia materiałów wykorzystywanych w budowie systemów magazynowania energii. A to z kolei pozytywnie wpłynie na rozwiązania w zakresie redukcji wysokich kosztów i krótkiego czasu pracy akumulatorów w pojazdach elektrycznych i elektronice użytkowej.

Na rynku nie ma obecnie rozwiązania o tak unikatowej konfiguracji jak nasze. Produkt trafi do sprzedaży na rynku krajowym i zagranicznym. Zainteresowanie jest duże, nie tylko w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, ale również w krajach azjatyckich, w szczególności w Korei Południowej i Japonii. Realizacja projektu umożliwiła nam utrzymanie dotychczasowej wysokiej pozycji na rynku krajowym i światowym oraz dalszy rozwój działalności eksportowej.

Na zdjęciu widzimy mężczyznę w okularach, kręconych włosach i niebieskim fartuchu laboratoryjnym. Obsługuje on nowoczesną maszynę.

Od lat jestem zagorzałym elektronikiem budującym różnego rodzaju układy elektroniczne. Już w czasach szkolnych interesowałem się zagadnieniami inżynierskimi. Dlatego wybrałem najpierw technikum elektroniczne, a następnie studia na kierunku automatyka i robotyka. Ze spółką PREVAC jestem związany od ponad dekady, początkowo pracowałem jako elektronik w dziale montażu. Później trafiłem do działu konstrukcji elektrycznej. Od sześciu lat pracuję w dziale rozwoju oraz wdrożenia i elektroniki. Zajmujemy się opracowaniem koncepcji, konstrukcją mechaniczną i elektroniczną naszych produktów, a następnie procesami testowymi oraz ich optymalizacją, do wdrożenia do sprzedaży.

Praca przy budowie urządzenia służącego do optymalizacji produkcji ogniw fotowoltaicznych, które coraz powszechniej stosowane są w naszych gospodarstwach domowych, jest ekscytująca. Na etapie koncepcji wraz z zespołem definiowałem założenia procesowe, które ściśle nastawione były na model automatycznej pracy urządzenia przy minimalnej ingerencji operatora oraz pracę w stabilnych, restrykcyjnych warunkach środowiskowych. Dziś, gdy standardy pracy zdalnej stają się normą, możliwość sterowania oraz monitorowania całej aparatury z dowolnego miejsca na świecie staje się ogromną zaletą. Stawia to nasze urządzenie w czołówce rozwiązań dostępnych na rynku. O innowacyjności naszego produktu stanowi też możliwość grzania laserowego podłoży, a także modułowa budowa, pozwalająca na łączenie aparatury w większe klastry badawcze.

Przygotowanie i wdrożenie do produkcji tak innowacyjnego rozwiązania, jak autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii, sprawia, że jesteśmy parę kroków przed konkurencją. Pozwala też na wyższy stopień indywidualizacji produktu, co z kolei przekłada się na wyższą precyzję i dokładność rozwiązań celowanych do konkretnych jednostek badawczych. Dodatkowo dzięki nowatorskim technologiom jesteśmy w stanie pozyskiwać nowe, do tej pory niedostępne rynki sprzedaży.

Godej po naszymu:

Po naszymu

sztrom:
prąd

Po naszymu

szteker:
gniazdko elektryczne

Po naszymu

zicherung:
bezpiecznik

Projekt:

Autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii

Beneficjent: PREVAC Sp. z o.o.
Wartość projektu: ok. 8 mln zł
Dofinansowanie z RPO WSL: ok. 5,1 mln zł
Okres realizacji: VII 2019 – X 2021