Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2021-12-29 [11:00:00] do 2022-01-05 [23:59:59]
Oś priorytetowa
15. Pomoc techniczna - REACT-EU
Działanie
15.1. Pomoc techniczna - REACT-EU

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
7 353 666,00

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na lata 2022 - 2023 w ramach Osi Priorytetowej XV Pomoc Techniczna - REACT-EU.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów rozpoczyna się z dniem 29.12.2021 roku i trwa do 05.01.2022 roku.

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty realizujące Pomoc Techniczną - REACT-EU wskazane w SZOOP RPO WSL 2014-2020.
Dofinansowanie można otrzymać na realizację zadań w ramach RPO WSL 2014-2020 finansowanych z Pomocy Technicznej - REACT-EU.
Ocena wniosków o dofinansowanie będzie dokonywana w oparciu o Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 „Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań”.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl.
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem
- systemu SOD (Elektroniczny System Obiegu Dokumentów), lub
- Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznegoPytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2021-12-29
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-06


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś