Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2022-10-28 [10:05:00] do 2022-11-30 [23:59:59]
Oś priorytetowa
13. Pomoc Techniczna
Działanie
13.1. Pomoc Techniczna

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
56 599 000,00

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na 2023 rok w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.
O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty realizujące Pomoc Techniczną wskazane w SZOOP RPO WSL 2014-2020.  
Dofinansowanie można otrzymać na realizację zadań w ramach RPO WSL 2014-2020 finansowanych z Pomocy Technicznej.
Ocena wniosków o dofinansowanie będzie dokonywana w oparciu o Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 „Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań”.
Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI), dostępnego pod adresem: http://lsi.slaskie.pl.
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF z wykorzystaniem platformy SOD/ePUAP.
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów rozpoczyna się z dniem 28.10.2022 roku i trwa do 30.11.2022 roku.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2022-10-28
Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-27


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś