Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 


Dostępne 529 z wszystkich 529 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15
ZIT Subregionu Centralnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnego

zakończony od 2015-07-27 00:00:00 do 2015-11-04 23:59:59

Data opublikowania: 2015-06-26

Nabór nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15
Włączenie społeczne / Rozwój ekonomii społecznej w regionie

zakończony od 2015-07-27 00:00:00 do 2015-08-10 23:59:59

Ogłoszenie konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2015-06-26

Nabór nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2015-07-20 07:30:00 do 2015-09-15 23:59:59

Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektów w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe, Działania 9.1 Aktywna integracja, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne.
Data opublikowania: 2015-06-18

Nabór nr RPSL.07.02.00-IP.02-24-001/15
Regionalny rynek pracy / Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

zakończony od 2015-06-18 07:00:00 do 2015-07-02 15:30:00

Data opublikowania: 2015-06-17

Nabór nr RPSL.09.03.02-IZ.01-24-005/15
Włączenie społeczne / Rozwój ekonomii społecznej w regionie

zakończony od 2015-06-02 10:00:00 do 2015-06-30 23:59:00

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 9.3.2 RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2015-06-02

Nabór nr RPSL.09.02.07-IZ.01-24-004/15
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2015-06-02 10:00:00 do 2015-06-30 23:59:00

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 9.2.7 RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2015-06-02
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-11

Nabór nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-003/15
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2015-06-02 10:00:00 do 2015-06-30 23:59:59

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 11.1.5 RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2016-06-01
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2015-06-29 00:00:01 do 2015-07-31 23:59:59

Data opublikowania: 2015-05-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.13.01.00-IZ.01-24-001/15
Pomoc Techniczna / Pomoc Techniczna

zakończony od 2015-05-22 07:00:00 do 2015-06-22 23:59:59

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań (PD) na 2015 rok ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Data opublikowania: 2015-05-21
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś