Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 


Dostępne 523 z wszystkich 523 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-003/15
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2015-06-02 10:00:00 do 2015-06-30 23:59:59

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 11.1.5 RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2016-06-01
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2015-06-29 00:00:01 do 2015-07-31 23:59:59

Data opublikowania: 2015-05-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.13.01.00-IZ.01-24-001/15
Pomoc Techniczna / Pomoc Techniczna

zakończony od 2015-05-22 07:00:00 do 2015-06-22 23:59:59

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań (PD) na 2015 rok ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Data opublikowania: 2015-05-21
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś