Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2015-06-02 [10:00:00] do 2015-06-30 [23:59:59]
Oś priorytetowa
11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie
11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie:
11.1.5. Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2015-06-02 (od godziny 10:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2015-06-30 (do godziny 23:59:59)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu

Miejsce składania wniosków
Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
4 000 000,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
0,00
Data określenia wartość w PLN 0000-00-00 00:00:00 gdzie 1 EUR = 0,0000 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów
Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-06-01
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś