Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 401 z wszystkich 401 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-310/19
RIT Subregionu Północnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

zakończony od 2019-04-30 00:00:00 do 2019-06-03 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-07

Nabór nr RPSL.07.02.00-IP.02-24-071/19
Regionalny rynek pracy / Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

zakończony od 2019-02-25 07:00:00 do 2019-03-11 15:00:00

Data opublikowania: 2019-02-22
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-22

Nabór nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-309/19
ZIT Subregionu Centralnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

aktualny od 2019-03-31 07:00:00 do 2019-06-27 12:00:00

Data opublikowania: 2019-02-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-29

Nabór nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-308/19
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2019-04-23 00:00:00 do 2019-05-31 23:59:59

Wezwanie do złożenia przez Samorząd Województwa Śląskiego/Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2019-04-19
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-30

Nabór nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-307/19
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2019-04-30 00:00:00 do 2019-06-05 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-29

Nabór nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-306/19
Cyfrowe Śląskie / Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

aktualny od 2019-05-10 12:00:00

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
Data opublikowania: 2019-05-10
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-10

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

zakończony od 2019-02-28 08:00:00 do 2019-04-18 12:00:00

Data opublikowania: 2019-01-25
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-28

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-300/19
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

aktualny od 2019-02-28 07:00:00 do 2019-08-30 12:00:00

Data opublikowania: 2019-01-25
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-02

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-304/19
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2019-03-31 00:00:00 do 2019-05-09 12:00:00

Data opublikowania: 2019-02-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-16

Nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19
RIT Subregionu Zachodniego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2019-03-31 00:00:00 do 2019-05-15 12:00:00

Data opublikowania: 2019-02-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20

Nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-302/19
RIT Subregionu Południowego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2019-03-31 00:00:00 do 2019-04-30 12:00:00

Data opublikowania: 2019-02-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-07

Nabór nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19
ZIT Subregionu Centralnego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

aktualny od 2019-03-31 00:00:00 do 2019-06-28 12:00:00

Data opublikowania: 2019-02-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-28

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-305/19
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2019-03-31 00:00:00 do 2019-05-23 12:00:00

Data opublikowania: 2019-02-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-28

Nabór nr RPSL.09.02.07-IZ.01-24-299/19
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2019-01-25 09:30:00 do 2019-02-28 12:00:00

Data opublikowania: 2019-01-25
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-06

Nabór nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-298/19
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

zakończony od 2019-01-30 07:00:00 do 2019-04-11 12:00:00

Data opublikowania: 2018-12-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-11

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-297/18
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2018-12-31 00:00:00 do 2019-03-06 12:00:00

Data opublikowania: 2018-11-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-20

Nabór nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-293/18
Obszar Strategicznej Interwencji
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2018-12-31 00:00:00 do 2019-01-31 12:00:00

Data opublikowania: 2018-11-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-05

Nabór nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-014/18
Nowoczesna gospodarka / Profesjonalizacja IOB

zakończony od 2018-12-31 08:00:00 do 2019-04-02 12:00:00

Data opublikowania: 2018-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-04

Nabór nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-294/18
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2018-12-31 07:00:00 do 2019-04-02 12:00:00

Data opublikowania: 2018-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-12

Nabór nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18
Transport / Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne

zakończony od 2018-12-28 07:00:00 do 2019-03-28 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2018-11-26
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-17
Pomóż nam poprawić serwis




Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś