Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2021-10-19 [11:00:00] do 2021-11-22 [23:59:59]
Oś priorytetowa
13. Pomoc Techniczna
Działanie
13.1. Pomoc Techniczna

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
87 792 988,00

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na 2022 rok w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna. 

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty realizujące Pomoc Techniczną wskazane w SZOOP RPO WSL 2014-2020.
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów rozpoczyna się z dniem 19.10.2021 roku i trwa do 22.11.2021 roku.    
Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI), dostępnego pod adresem: http://lsi.slaskie.pl.
Wnioski o dofinansowanie, wypełnione w LSI, przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000) lub skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, www.epuap.gov.pl). 
Ocena wniosków o dofinansowanie będzie dokonywana w oparciu o Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 „Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań”.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2021-10-19
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-06


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś