Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 450 z wszystkich 450 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-066/19
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2019-04-30 00:00:00 do 2019-05-30 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-21

Nabór nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-317/19
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

zakończony od 2019-04-04 12:00:00 do 2019-04-30 23:59:59

Data opublikowania: 2019-04-04
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-28

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-316/19
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2019-05-30 00:00:00 do 2019-09-26 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-316/19
Data opublikowania: 2019-04-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-03

Nabór nr RPSL.01.04.02-IZ.01-24-321/19
Nowoczesna gospodarka / Wsparcie ekosystemu innowacji

zakończony od 2019-04-30 12:00:00 do 2019-10-09 13:52:03

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji
Data opublikowania: 2019-04-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-16

Nabór nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-315/19
RIT Subregionu Południowego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnego

zakończony od 2019-04-30 07:00:00 do 2019-06-27 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-30

Nabór nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19
RIT Subregionu Zachodniego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnego

zakończony od 2019-04-30 07:00:00 do 2019-06-06 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-01

Nabór nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-313/19
ZIT Subregionu Centralnego
Konkurencyjność MŚP / Poprawa warunków do rozwoju MŚP

zakończony od 2019-05-31 07:00:00 do 2019-08-29 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na styczeń 2020 r.
Data opublikowania: 2019-04-25
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-03

Nabór nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19
RIT Subregionu Zachodniego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

zakończony od 2019-04-30 07:00:00 do 2019-06-27 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-30

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-311/19
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2019-04-30 00:00:00 do 2019-06-27 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-08

Nabór nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-310/19
RIT Subregionu Północnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

zakończony od 2019-04-30 00:00:00 do 2019-06-03 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-03

Nabór nr RPSL.07.02.00-IP.02-24-071/19
Regionalny rynek pracy / Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

zakończony od 2019-02-25 07:00:00 do 2019-03-11 15:00:00

Data opublikowania: 2019-02-22
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-22

Nabór nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-309/19
ZIT Subregionu Centralnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

zakończony od 2019-03-31 07:00:00 do 2019-06-27 12:00:00

Data opublikowania: 2019-02-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-30

Nabór nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-308/19
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2019-04-23 00:00:00 do 2019-05-31 23:59:59

Wezwanie do złożenia przez Samorząd Województwa Śląskiego/Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2019-04-19
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-28

Nabór nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-307/19
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2019-04-30 00:00:00 do 2019-06-05 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-28

Nabór nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-306/19
Cyfrowe Śląskie / Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

zakończony od 2019-05-10 12:00:00 do 2019-08-08 11:04:02

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
Data opublikowania: 2019-05-10
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-25

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-300/19
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2019-02-28 07:00:00 do 2019-09-13 12:00:00

Data opublikowania: 2019-01-25
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-16

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-304/19
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2019-03-31 00:00:00 do 2019-05-09 12:00:00

Data opublikowania: 2019-02-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-08

Nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19
RIT Subregionu Zachodniego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2019-03-31 00:00:00 do 2019-05-15 12:00:00

Data opublikowania: 2019-02-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-15

Nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-302/19
RIT Subregionu Południowego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2019-03-31 00:00:00 do 2019-04-30 12:00:00

Data opublikowania: 2019-02-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-19
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś