Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 370 z wszystkich 370 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18
RIT Subregionu Zachodniego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-07-30 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-26
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-07

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-054/18
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-07-30 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-26
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-03

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-053/18
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-07-30 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-26
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-04

Nabór nr RPSL.06.02.00-IZ.01-24-258/18
Transport / Transport kolejowy

zakończony od 2018-05-30 07:00:00 do 2018-11-30 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-14

Nabór nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

zakończony od 2018-05-30 07:00:00 do 2019-01-11 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-17

Nabór nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2018-05-30 07:00:00 do 2019-01-11 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-01

Nabór nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-253/18
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2018-04-03 00:00:00 do 2018-04-30 12:00:00

Data opublikowania: 2018-03-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-23

Nabór nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-249/18
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

zakończony od 2018-04-30 00:00:00 do 2018-06-14 12:00:00

Data opublikowania: 2018-03-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-29

Nabór nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-248/18
RIT Subregionu Zachodniego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

zakończony od 2018-04-30 00:00:00 do 2018-06-14 12:00:00

Data opublikowania: 2018-03-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-13

Nabór nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-247/18
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

zakończony od 2018-04-30 00:00:00 do 2018-07-11 12:00:00

Data opublikowania: 2018-03-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-30

Nabór nr RPSL.08.03.01-IZ.01-24-242/18
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2018-04-30 00:00:00 do 2018-06-05 12:00:00

Data opublikowania: 2018-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-02

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-241/18
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2018-04-30 00:00:00 do 2018-07-16 12:00:00

Data opublikowania: 2018-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-20

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2018-04-30 08:00:00 do 2018-06-28 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18 w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2018-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-06

Nabór nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-246/18
RIT Subregionu Północnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

zakończony od 2018-04-30 07:00:00 do 2018-05-29 12:00:00

Data opublikowania: 2018-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-02

Nabór nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18
ZIT Subregionu Centralnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

zakończony od 2018-04-30 07:00:00 do 2018-06-28 12:00:00

Data opublikowania: 2018-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-01

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18
RIT Subregionu Zachodniego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2018-04-30 07:00:00 do 2018-06-28 12:00:00

Data opublikowania: 2018-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-24

Nabór nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

aktualny od 2018-04-30 07:00:00

Data opublikowania: 2018-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-28

Nabór nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-239/18
RIT Subregionu Północnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

zakończony od 2018-03-30 00:00:00 do 2018-05-21 12:00:00

Data opublikowania: 2018-02-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-28

Nabór nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-240/18
Obszar Strategicznej Interwencji
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

zakończony od 2018-03-30 00:00:00 do 2018-05-21 12:00:00

Data opublikowania: 2018-02-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-02

Nabór nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-238/18
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

zakończony od 2018-03-30 00:00:00 do 2018-05-21 12:00:00

Data opublikowania: 2018-02-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-04
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś