Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 493 z wszystkich 493 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2019-10-30 00:00:00 do 2020-02-13 12:00:00

RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19
Data opublikowania: 2019-09-30
Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-21

Nabór nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2019-10-07 00:00:00 do 2020-01-30 12:00:00

RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19
Data opublikowania: 2019-08-30
Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-21

Nabór nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-349/19
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2019-10-07 00:00:00 do 2019-11-25 12:00:00

RPSL.09.02.06-IZ.01-24-349/19
Data opublikowania: 2019-08-30
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-27

Nabór nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348/19
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2019-10-07 00:00:00 do 2019-12-09 12:00:00

RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348/19
Data opublikowania: 2019-08-30
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-02

Nabór nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2019-10-07 00:00:00 do 2020-01-09 12:00:00

RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-24

Nabór nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-346/19
RIT Subregionu Północnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnego

zakończony od 2019-09-30 07:00:00 do 2019-12-16 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na czerwiec 2020 r.
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-21

Nabór nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-345/19
RIT Subregionu Północnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

zakończony od 2019-09-30 07:00:00 do 2019-11-28 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na czerwiec 2020 r.
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-16

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-344/19
RIT Subregionu Północnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2019-09-30 07:00:00 do 2020-01-16 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na czerwiec 2020 r.
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-18

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-343/19
RIT Subregionu Południowego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2019-09-30 07:00:00 do 2019-11-28 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na czerwiec 2020 r.
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-03

Nabór nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-342/19
RIT Subregionu Północnego
Konkurencyjność MŚP / Poprawa warunków do rozwoju MŚP

zakończony od 2019-10-01 07:00:00 do 2019-10-14 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na maj 2020 r.
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-23

Nabór nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19
RIT Subregionu Zachodniego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa

zakończony od 2019-09-30 07:00:00 do 2019-12-02 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny czas trwania oceny projektów 7 miesięcy.
Data opublikowania: 2019-08-30
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-31

Nabór nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

zakończony od 2019-09-30 00:00:00 do 2019-11-28 12:00:00

RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19
Data opublikowania: 2019-08-28
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-31

Nabór nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-339/19
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2019-09-30 07:00:00 do 2020-01-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny czas trwania oceny projektów 7 miesięcy
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-09

Nabór nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-338/19
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

zakończony od 2019-09-30 00:00:00 do 2019-11-06 12:00:00

RPSL.08.01.03-IZ.01-24-338/19
Data opublikowania: 2019-08-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-25

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2019-09-30 00:00:00 do 2019-11-19 12:00:00

RPSL. 08.03.02-IZ.01-24-337/19
Data opublikowania: 2019-08-28
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-31

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-336/19
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2019-09-30 00:00:00 do 2019-11-18 12:00:00

RPSL.08.03.02-IZ.01-24-336/19
Data opublikowania: 2019-08-30
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-01

Nabór nr RPSL.04.05.03-IZ.01-24-335/19
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2019-09-30 07:00:00 do 2019-12-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2019-08-28
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-31

Nabór nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2019-09-30 00:00:00 do 2020-01-13 12:00:00

RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19
Data opublikowania: 2019-08-28
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-30

Nabór nr RPSL.01.04.01-IP.01-24-016/19
Nowoczesna gospodarka / Wsparcie ekosystemu innowacji

zakończony od 2019-08-01 08:00:00 do 2019-12-30 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.01.04.01-IP.01-24-16/19, ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji, RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2019-07-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-19

Nabór nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-072/19
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

zakończony od 2019-08-30 00:00:00 do 2019-09-30 12:00:00

Terminy: 1. Termin, od którego można składać wnioski – 30.08.2019 r. (od godziny 0:00:00). 2. Termin, do którego można składać wnioski - 30.09.2019 r. (do godziny 12:00:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. • IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to LUTY 2020 r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-07-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-05
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś