Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 


Dostępne 529 z wszystkich 529 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20
Cyfrowe Śląskie / Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

zakończony od 2020-02-28 07:00:00 do 2020-07-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2020-01-28
Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-28

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

zakończony od 2020-01-30 08:00:00 do 2020-04-30 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, RPO WSL 2014-2020 typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych".
Data opublikowania: 2019-12-20
Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-20

Nabór nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-375/20
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Czyste powietrze

zakończony od 2020-01-20 07:00:00 do 2020-02-28 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-12-20
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-01

Nabór nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-374/20
ZIT Subregionu Centralnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

zakończony od 2020-01-31 07:00:00 do 2020-07-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-12-27
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-30

Nabór nr RPSL.10.02.04-IZ.01-24-373/20
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2020-01-31 07:00:00 do 2021-07-14 11:35:24

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-12-27
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-14

Nabór nr RPSL.10.03.05-IZ.01-24-372/20
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

zakończony od 2020-01-31 07:00:00 do 2020-06-30 12:00:00

Termin składania wniosków o dofinansowanie nie może ulec skróceniu. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-12-27
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-30

Nabór nr RPSL.01.04.02-IZ.01-24-371/19
Nowoczesna gospodarka / Wsparcie ekosystemu innowacji

zakończony od 2019-12-27 09:00:00 do 2020-04-06 13:28:28

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji.
Data opublikowania: 2019-12-27
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-22

Nabór nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

zakończony od 2020-01-31 07:00:00 do 2020-07-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-12-30
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-31

Nabór nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-369/20
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

zakończony od 2020-01-31 07:00:00 do 2020-06-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-12-30
Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-26

Nabór nr RPSL.05.03.03-IZ.01-24-368/19
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Dziedzictwo kulturowe

zakończony od 2019-11-29 14:00:00 do 2020-01-07 09:20:31

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach niniejszego naboru nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 (do godz. 12:00:00), po indywidulanym wezwaniu właściwego wnioskodawcy przez ION, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
Data opublikowania: 2019-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-05

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-367/19
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2019-12-30 07:00:00 do 2020-06-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2019-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-29

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-366/19
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2019-12-30 07:00:00 do 2020-04-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-01

Nabór nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-365/19
ZIT Subregionu Centralnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2019-12-30 07:00:00 do 2020-06-30 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na styczeń 2021 r.
Data opublikowania: 2019-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-30

Nabór nr RPSL.03.05.02-IP.01-24-018/19
Konkurencyjność MŚP / Umiędzynarodowienie gospodarki regionu

zakończony od 2019-11-07 18:30:00 do 2020-03-30 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.03.05.02-IP.01-24-018/19, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałania 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP, RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2019-11-07
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-20

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-023/19
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2019-11-30 08:00:00 do 2020-01-30 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-023/19 w ramach Osi priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka” Działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, RPO WSL 2014-2020 Typ projektu 3 Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP
Data opublikowania: 2019-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-17

Nabór nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-364/19
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

zakończony od 2019-12-30 07:00:00 do 2020-07-15 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-30

Nabór nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2019-12-30 07:00:00 do 2020-05-05 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-22

Nabór nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-070/19
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

zakończony od 2019-11-28 00:00:00 do 2019-12-30 12:00:00

Terminy: 1. Termin, od którego można składać wnioski - 28.11.2019 r. (od godziny 0:00:00). 2. Termin, do którego można składać wnioski - 30.12.2019 r. (do godziny 12:00:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. • IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to MAJ 2020 r.
Data opublikowania: 2019-10-28
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-25

Nabór nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-076/19
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

zakończony od 2019-11-28 00:00:00 do 2020-01-09 12:00:00

1. Termin, od którego można składać wnioski - 28.11.2019 r. (od godziny 0:00:00). 2. Termin, do którego można składać wnioski - 9.01.2020 r. (do godziny 12:00:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. • IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to MAJ 2020 r.
Data opublikowania: 2019-10-25
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-23
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś