Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 410 z wszystkich 410 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18
RIT Subregionu Zachodniego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

zakończony od 2018-10-29 00:00:00 do 2018-12-10 12:00:00

Data opublikowania: 2018-09-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-26

Nabór nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-283/18
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

zakończony od 2018-10-29 00:00:00 do 2018-12-10 12:00:00

Data opublikowania: 2018-09-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-31

Nabór nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-282/18
RIT Subregionu Południowego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

zakończony od 2018-10-29 00:00:00 do 2018-11-30 12:00:00

Data opublikowania: 2018-09-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-01

Nabór nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-058/18
RIT Subregionu Północnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

zakończony od 2018-10-29 00:00:00 do 2018-11-29 12:00:00

Data opublikowania: 2018-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-04

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-290/18
RIT Subregionu Południowego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2018-10-31 07:00:00 do 2019-01-31 12:00:00

Data opublikowania: 2018-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-24

Nabór nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-289/18
ZIT Subregionu Centralnego
Konkurencyjność MŚP / Poprawa warunków do rozwoju MŚP

zakończony od 2018-10-31 07:00:00 do 2019-03-28 12:00:00

Data opublikowania: 2018-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-02

Nabór nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

zakończony od 2018-10-30 07:00:00 do 2019-01-10 12:00:00

Data opublikowania: 2018-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-30

Nabór nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-285/18
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

zakończony od 2018-10-30 07:00:00 do 2019-01-31 12:00:00

Data opublikowania: 2018-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-30

Nabór nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-276/18
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2018-09-28 00:00:00 do 2018-11-29 12:00:00

Data opublikowania: 2018-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-05

Nabór nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-278/18
ZIT Subregionu Centralnego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2018-10-01 00:00:00 do 2018-11-29 12:00:00

Data opublikowania: 2018-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-27

Nabór nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-279/18
RIT Subregionu Południowego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2018-09-28 00:00:00 do 2018-11-29 12:00:00

Data opublikowania: 2018-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-30

Nabór nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18
RIT Subregionu Zachodniego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2018-09-28 00:00:00 do 2018-11-29 12:00:00

Data opublikowania: 2018-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-17

Nabór nr RPSL.09.01.04-IZ.01-24-275/18
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2018-09-28 00:00:00 do 2018-11-29 12:00:00

Data opublikowania: 2018-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-28

Nabór nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-280/18
RIT Subregionu Północnego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2018-09-28 00:00:00 do 2018-11-29 12:00:00

Data opublikowania: 2018-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-30

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2018-09-28 08:00:00 do 2019-01-15 12:00:00

Data opublikowania: 2018-08-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-28

Nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-057/18
RIT Subregionu Północnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2018-09-27 00:00:00 do 2018-10-29 12:00:00

Data opublikowania: 2018-08-22
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-01

Nabór nr RPSL.09.02.07-IZ.01-24-277/18
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

anulowany

Data opublikowania: 2018-08-01
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-12

Nabór nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2018-08-31 07:00:00 do 2018-12-04 12:00:00

Data opublikowania: 2018-07-31
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-12

Nabór nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-273/18
RIT Subregionu Południowego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa

zakończony od 2018-08-30 07:00:00 do 2018-11-05 12:00:00

Data opublikowania: 2018-07-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-30

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-272/18
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2018-08-31 07:00:00 do 2019-02-06 12:00:00

Data opublikowania: 2018-07-31
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-30
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś