Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 410 z wszystkich 410 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19
ZIT Subregionu Centralnego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2019-03-31 00:00:00 do 2019-07-16 12:00:00

Data opublikowania: 2019-02-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-22

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-305/19
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2019-03-31 00:00:00 do 2019-05-23 12:00:00

Data opublikowania: 2019-02-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-28

Nabór nr RPSL.09.02.07-IZ.01-24-299/19
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2019-01-25 09:30:00 do 2019-02-28 12:00:00

Data opublikowania: 2019-01-25
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-06

Nabór nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-298/19
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

zakończony od 2019-01-30 07:00:00 do 2019-04-11 12:00:00

Data opublikowania: 2018-12-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-30

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-297/18
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2018-12-31 00:00:00 do 2019-03-06 12:00:00

Data opublikowania: 2018-11-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-30

Nabór nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-293/18
Obszar Strategicznej Interwencji
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2018-12-31 00:00:00 do 2019-01-31 12:00:00

Data opublikowania: 2018-11-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-01

Nabór nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-014/18
Nowoczesna gospodarka / Profesjonalizacja IOB

zakończony od 2018-12-31 08:00:00 do 2019-04-02 12:00:00

Data opublikowania: 2018-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-11

Nabór nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-294/18
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2018-12-31 07:00:00 do 2019-04-02 12:00:00

Data opublikowania: 2018-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-30

Nabór nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18
Transport / Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne

zakończony od 2018-12-28 07:00:00 do 2019-03-28 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2018-11-26
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-23

Nabór nr RPSL.04.04.00-IZ.01-24-295/18
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Wysokosprawna kogeneracja

zakończony od 2018-12-28 07:00:00 do 2019-03-28 12:00:00

Data opublikowania: 2018-11-23
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-12

Nabór nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18
RIT Subregionu Zachodniego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

zakończony od 2018-11-30 07:00:00 do 2019-04-30 12:00:00

Data opublikowania: 2018-10-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-30

Nabór nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-287/18
RIT Subregionu Zachodniego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

zakończony od 2018-11-30 07:00:00 do 2019-01-02 12:00:00

Data opublikowania: 2018-10-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-08

Nabór nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-292/18
Nowoczesna gospodarka / Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

aktualny od 2018-11-30 07:00:00 do 2019-09-30 12:00:00

Data opublikowania: 2018-10-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-30

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2018-11-29 08:00:00 do 2019-03-01 12:00:00

Data opublikowania: 2018-10-24
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-28

Nabór nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18
RIT Subregionu Zachodniego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2018-11-30 00:00:00 do 2019-01-02 12:00:00

Data opublikowania: 2018-10-24
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-10

Nabór nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-061/18
RIT Subregionu Południowego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2018-11-30 00:00:00 do 2019-01-02 12:00:00

Data opublikowania: 2018-10-24
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-10

Nabór nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-063/18
RIT Subregionu Północnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2018-11-30 00:00:00 do 2019-01-02 12:00:00

Data opublikowania: 2018-10-24
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-24

Nabór nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-059/18
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2018-11-30 00:00:00 do 2019-01-02 12:00:00

Data opublikowania: 2018-10-23
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-10

Nabór nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-060/18
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2018-11-30 00:00:00 do 2019-01-02 12:00:00

Data opublikowania: 2018-10-23
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-10

Nabór nr RPSL.13.01.00-IZ.01-24-291/18
Pomoc Techniczna / Pomoc Techniczna

zakończony od 2018-10-10 12:00:00 do 2018-11-09 23:59:59

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na 2019 rok w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.
Data opublikowania: 2018-10-10
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-13
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś