Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 401 z wszystkich 401 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.04.04.00-IZ.01-24-295/18
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Wysokosprawna kogeneracja

zakończony od 2018-12-28 07:00:00 do 2019-03-28 12:00:00

Data opublikowania: 2018-11-23
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-18

Nabór nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18
RIT Subregionu Zachodniego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

zakończony od 2018-11-30 07:00:00 do 2019-04-30 12:00:00

Data opublikowania: 2018-10-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-10

Nabór nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-287/18
RIT Subregionu Zachodniego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

zakończony od 2018-11-30 07:00:00 do 2019-01-02 12:00:00

Data opublikowania: 2018-10-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-08

Nabór nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-292/18
Nowoczesna gospodarka / Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

aktualny od 2018-11-30 07:00:00 do 2019-09-30 00:00:00

Data opublikowania: 2018-10-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-18

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2018-11-29 08:00:00 do 2019-03-01 12:00:00

Data opublikowania: 2018-10-24
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-28

Nabór nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18
RIT Subregionu Zachodniego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2018-11-30 00:00:00 do 2019-01-02 12:00:00

Data opublikowania: 2018-10-24
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-10

Nabór nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-061/18
RIT Subregionu Południowego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2018-11-30 00:00:00 do 2019-01-02 12:00:00

Data opublikowania: 2018-10-24
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-10

Nabór nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-063/18
RIT Subregionu Północnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2018-11-30 00:00:00 do 2019-01-02 12:00:00

Data opublikowania: 2018-10-24
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-24

Nabór nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-059/18
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2018-11-30 00:00:00 do 2019-01-02 12:00:00

Data opublikowania: 2018-10-23
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-10

Nabór nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-060/18
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2018-11-30 00:00:00 do 2019-01-02 12:00:00

Data opublikowania: 2018-10-23
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-10

Nabór nr RPSL.13.01.00-IZ.01-24-291/18
Pomoc Techniczna / Pomoc Techniczna

zakończony od 2018-10-10 12:00:00 do 2018-11-09 23:59:59

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na 2019 rok w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.
Data opublikowania: 2018-10-10
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-13

Nabór nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18
RIT Subregionu Zachodniego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

zakończony od 2018-10-29 00:00:00 do 2018-12-10 12:00:00

Data opublikowania: 2018-09-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-26

Nabór nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-283/18
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

zakończony od 2018-10-29 00:00:00 do 2018-12-10 12:00:00

Data opublikowania: 2018-09-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-31

Nabór nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-282/18
RIT Subregionu Południowego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

zakończony od 2018-10-29 00:00:00 do 2018-11-30 12:00:00

Data opublikowania: 2018-09-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-01

Nabór nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-058/18
RIT Subregionu Północnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

zakończony od 2018-10-29 00:00:00 do 2018-11-29 12:00:00

Data opublikowania: 2018-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-04

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-290/18
RIT Subregionu Południowego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2018-10-31 07:00:00 do 2019-01-31 12:00:00

Data opublikowania: 2018-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-24

Nabór nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-289/18
ZIT Subregionu Centralnego
Konkurencyjność MŚP / Poprawa warunków do rozwoju MŚP

zakończony od 2018-10-31 07:00:00 do 2019-03-28 12:00:00

Data opublikowania: 2018-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-02

Nabór nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

zakończony od 2018-10-30 07:00:00 do 2019-01-10 12:00:00

Data opublikowania: 2018-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-02

Nabór nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-285/18
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

zakończony od 2018-10-30 07:00:00 do 2019-01-31 12:00:00

Data opublikowania: 2018-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-02

Nabór nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-276/18
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2018-09-28 00:00:00 do 2018-11-29 12:00:00

Data opublikowania: 2018-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-31
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś