Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2021-08-23 [07:00:00] do 2021-11-30 [12:00:00]
Oś priorytetowa
4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie
4.6. Czyste powietrze
Poddziałanie:
4.6.1. Czyste powietrze – konkurs

Informacje dla beneficjentów i wnioskodawców

Informujemy o zmianie regulaminu konkursu w sekcji 8.2. w zakresie możliwości wydłużenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, terminu na podpisanie umowy o dofinansowanie.
Data publikacji: 2022-12-06

Informujemy o zmianie wzorów umów / decyzji / porozumienia  o dofinansowanie projektu od 15 grudnia 2021 r. (Uchwała nr 2518/291/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.11.2021 r.).
Data publikacji: 2021-12-22

Informujemy, iż w odpowiedzi na spływające do IZ zgłoszenia Uchwałą nr 2342/283/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.10.2021 r. nabór w ramach konkursu nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-405/21 został przedłużony do 30.11.2021 r. do godz. 12:00:00. Zmiana nie ma wpływu na szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2022 r.

Do pakietu aplikacyjnego naboru wprowadzono także informacje dotyczące wygaszenia platformy SEKAP.
Data publikacji: 2021-10-28

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-405/21 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.6 Czyste powietrze, Poddziałania 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2021-08-23 (od godziny 07:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2021-11-30 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
maj 2022

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

 1. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego 

W związku z wygaszeniem funkcjonowania platformy SEKAP z upływem 31.12.2021 r., od dnia 01.12.2021 r. wyłączona zostanie możliwość przesyłania wniosków przy użyciu platformy SEKAP do Urzędów.

Do końca grudnia (tj. 31.12.2021 r.) będzie możliwość zalogowania się do skrzynki kontaktowej, odebrania oraz pobrania z niej pism.

Od 01.01.2022 r. nie będzie możliwa komunikacja z urzędami i jednostkami za pomocą platformy SEKAP, a dane zostaną nieodwracalnie usunięte ze wszystkich skrzynek kontaktowych. Operacja usunięcia jest nieodwracalna i nie będzie możliwości przywrócenia korespondencji do skrzynki.

Dla użytkowników platformy SEKAP została przygotowana instrukcja w jaki sposób należy pobrać korespondencję znajdującą się w skrzynce kontaktowej.
Instrukcja dostępna jest na stronie SEKAP w miejscu - do pobrania oraz na stronie e.slaskie.pl w zakładce „SEKAP”.

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

 Jednostki samorządu terytorialnego (gminy):

 1. Bielsko-Biała
 2. Dąbrowa Górnicza
 3. Gliwice
 4. Godów
 5. Katowice
 6. Knurów
 7. Myszków
 8. Pszczyna
 9. Rybnik
 10. Sosnowiec
 11. Tarnowskie Góry
 12. Tychy
 13. Wodzisław Śląski
 14. Zabrze
 15. Żory
 16. Żywiec

Żaden z wnioskodawców nie może podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów. Weryfikacja następować może na każdym etapie życia projektu. W szczególności weryfikacja prowadzona będzie w trakcie oceny formalnej, na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie bądź innych informacji dostępnych IOK. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia tego warunku IOK może żądać stosownych wyjaśnień.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła (w tym na paliwa stałe, za wyjątkiem węgla brunatnego).

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
54 001 101,48
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
11 948 996,85
Data określenia wartość w PLN 2021-06-29 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,5193 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP  przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą z dnia 6 lipca 2021 roku.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 324, +48 32 77 40 323
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2021-07-21
Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-06


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś