Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2022-09-15 [00:00:00] do 2023-02-15 [11:50:00]
Oś priorytetowa
9. Włączenie społeczne
Działanie
9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie:
9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny

W dniu 14 września 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice, podjął uchwałę w sprawie wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów ukierunkowanych na wsparcie obywateli Ukrainy w ramach Poddziałania 9.2.10 RPO WSL 2014-2020

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2022-09-15 (od godziny 00:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2023-02-15 (do godziny 11:50:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

ul.Ligonia 46, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Zarządzającej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Gminy województwa śląskiego, których ogólne założenia dotyczące realizacji projektu zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Działania w zakresie wsparcia rodziny mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie, m.in.:

a. wsparcie i rozwój form pracy z rodziną oraz zwiększenie dostępności do usług specjalistycznego poradnictwa

b. pomoc w opiece i wychowaniu dziecka z wykorzystaniem potencjału placówek wsparcia dziennego.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
19 149 272,60
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
4 046 504,36
Data określenia wartość w PLN 2022-08-30 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,7323 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wersji 22.1 zatwierdzony przez Zarząd Województwa

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Nie dotyczy

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
dane kontaktowe pracownika zgodne z otrzymanym wezwaniem
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2022-09-15
Data ostatniej modyfikacji: 2023-02-15


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś