Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2022-03-07 [08:00:00] do 2022-03-16 [15:30:00]
Oś priorytetowa
9. Włączenie społeczne
Działanie
9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie:
9.2.9. Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy

W dniu 2 marca 2022  Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice, podjął uchwałę w sprawie wezwania Samorządu Województwa Śląskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej  – tryb pozakonkursowy  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2022-03-07 (od godziny 08:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2022-03-16 (do godziny 15:30:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Śląskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.Wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości usług realizowanych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej poprzez:

a) kompleksowe wsparcie dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz realizatorów usług pieczy zastępczej (rodzin zastępczych, pracowników placówek, organizatorów pieczy, innych realizatorów usług) w celu zwiększenia potencjału rodzinnej pieczy zastępczej, szans na pozyskanie dla dzieci środowiska rodzinnego lub usamodzielnienie wychowanków zakończone sukcesem,

b) deinstytucjonalizację wojewódzkiej pieczy zastępczej polegającą na przekształcaniu dużych instytucji prowadzonych przez województwo w mniejsze, bardziej ukierunkowane na indywidualne potrzeby dzieci placówki, przy jednoczesnych wsparciu terapeutycznym dzieci i poszukiwaniu dla nich środowiska rodzinnego.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
11 050 000,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
2 383 057,65
Data określenia wartość w PLN 2022-02-25 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,6369 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wersji 21.1 zatwierdzony przez Zarząd Województwa Uchwałą z dnia  23 lutego  2022 r. z późn. zm.  

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Nie dotyczy

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
32 7740 554, 32 7740 556
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2022-03-03
Data ostatniej modyfikacji: 2022-03-03


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś