Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Sejmik Województwa Śląskiego debatował nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji


11 marca 2021 r. odbyła się XXIX nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego poświęcona informacji Zarządu Województwa Śląskiego na temat stanu prac nad opracowaniem projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego.

W zgromadzeniu, obok radnych i Zarządu Województwa, uczestniczyli również parlamentarzyści i zaproszeni goście.

Część informacyjna

W pierwszej części spotkania, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego – Pani Małgorzata Staś przedstawiła dotychczasowy przebieg przygotowań do wdrożenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w regionie.

Następnie Pani Stefania Koczar-Sikora, Zastępca Dyrektora w Departamencie Rozwoju Regionalnego, omówiła obszary wsparcia oraz działania planowane w projekcie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji.

Część informacyjną sesji zakończyło wystąpienie przedstawicieli firmy PwC, którzy wspierając regiony górnicze na zlecenie Komisji Europejskiej opracowali raporty nt. zarządzania Funduszem Sprawiedliwej Transformacji oraz procesu przejścia do neutralności klimatycznej.

Część dyskusyjna

Druga część spotkania została poświęcona dyskusji. Pytania kierowane do Zarządu Województwa koncentrowały się wokół harmonogramu prac oraz zakresu i sposobu wykorzystania środków funduszu. Dopytywano o warunkowość środków powiązaną z neutralnością klimatyczną oraz kwotę dostępnego wsparcia, konkretne pomysły na projekty i wskaźniki skuteczności.

W odpowiedzi Wicemarszałek Wojciech Kałuża podkreślił, że przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji przebiegają zgodnie z logiką interwencji i harmonogramem, tj. najpierw przygotowanie matrycy potrzeb i problemów, potem projektu Planu, a następnie konkretnych projektów. Prace odbywają się z zaangażowaniem partnerów lokalnych poprzez podregiony, albowiem to na szczeblu lokalnym najlepiej widoczne są potrzeby inwestycyjne.

Biorący udział w dyskusji posłowie, senatorowie i radni zwrócili uwagę na szereg istotnych kwestii. Wielokrotnie podkreślano potrzebę zatrzymania procesu zarządzania funduszem na szczeblu regionalnym. Postulowano konieczność precyzyjnego zaplanowania wsparcia, aby odpowiadało ono na realne potrzeby regionu.

Zwracano uwagę na sytuację kobiet w procesie transformacji, szczególnie tych, które dotychczas zajmowały się prowadzeniem domu, a na skutek przemian społeczno-gospodarczych będą musiały odnaleźć się w pracy zawodowej. Wskazywano także na:

  • problem wyludniania się miast,
  • potrzebę zatrzymania młodych mieszkańców w regionie
  • oraz na rosnące wyzwania związane z gospodarką obiegu zamkniętego.

Poruszono również kwestię sytuacji firm sektora okołogórniczego, podkreślając konieczność stworzenia rozwiązań, które umożliwią potrzebującym firmom przekwalifikowanie pracowników, dywersyfikację produkcji i znalezienie nowych rynków zbytu.

W dyskusji pojawiły się również głosy postulujące dostosowanie oferty edukacyjnej do rzeczywistych potrzeb pracodawców. Uczestnicy, pomimo różnic w ocenach zgodzili się, że zarządzanie funduszem powinno odbywać się z poziomu regionalnego.

Marszałek Jakub Chełstowski w imieniu całego Zarządu podziękował za udział w sesji i owocną dyskusję oraz wyraził nadzieję, że działająca od 1 marca br. sejmikowa doraźna Komisja ds. Transformacji Regionu stanie się platformą współpracy i wymiany informacji dla radnych.


Sprawiedliwa Transformacja Śląskiego - logo
Sprawiedliwa Transformacja Śląskiego - logo
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś