Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

26 kwietnia odbył się kolejny z cyklu warsztat dotyczący konsultacji projektów programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027” oraz Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 2030 r.

Warsztaty on-line

Cykl spotkań organizowanych on-line ma na celu zebranie uwag, komentarzy i opinii na temat wstępnych projektów programu regionalnego oraz planu sprawiedliwej transformacji, które będą najważniejszymi dokumentami dotyczącymi wdrażania Funduszy Europejskich w województwie śląskim w perspektywie unijnego finansowania na lata 2021-2027.

Warsztat został skierowany do członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS), której celem jest zapewnienie warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki i spójności społecznej w województwie śląskim. W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób.

Wstęp do debaty

Spotkanie otworzył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża, który podkreślił, że w nowej perspektywie unijnego finansowania województwo śląskie będzie największym beneficjentem funduszy europejskich spośród wszystkich regionów w Polsce. Dla Śląskiego przypadnie prawie 2,4 mld euro w ramach nowego programu regionalnego (FE SL 21-27) oraz ponad 2 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), co przełoży się na ponad 4,4 mld euro wszystkich dostępnych środków, przy czym województwo będzie jeszcze dążyć do zwiększenia obecnej alokacji o dodatkowe fundusze.

Następnie Stefania Koczar-Sikora – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiła prezentację dotyczącą pierwszego projektu programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027” oraz Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 2030 r. Podczas prezentacji zostały wskazane priorytety województwa na lata 2021-2027, które powstały w oparciu o cele Polityki Spójności UE wraz z planowanymi kwotami na poszczególne cele:

 • Priorytet I. Inteligentne Śląskie – ok. 443 mln euro
 • Priorytet II. Ekologiczne Śląskie – ok. 532 mln euro
 • Priorytet III. Mobilne Śląskie – ok. 301 mln euro
 • Priorytet IV. Społeczne Śląskie – ok. 593 mln euro
 • Priorytet V. Śląskie dla mieszkańca – ok. 195 mln euro
 • Priorytet VI. Śląskie bliżej mieszkańców – ok. 231 mln euro

Natomiast w kontekście Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji wskazano m.in. proponowaną wysokość alokacji dla poszczególnych obszarów i szczegółowych celów wsparcia w ramach FST.

Zaprezentowane podczas prezentacji założenia programu regionalnego oraz planu transformacji dla Śląskiego stały się punktem wyjścia do dyskusji moderowanej przez kierownika Referatu Transformacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Dariusza Stankiewicza.

Czas dyskusji

Podczas warsztatu uczestnicy podejmowali się omówienia najważniejszych kwestii związanych z wyzwaniami, przed którymi stanie województwo w perspektywie finansowej 2021-2027. Wśród omawianych tematów pojawiły się zagadnienia dotyczące m.in.:

 • Kwestii dofinansowań na podnoszenie efektywności energetycznej domów jednorodzinnych, które mają nieuregulowane sprawy własnościowe (domownicy nie są jedynym właścicielem nieruchomości).
  Program regionalny obejmie jedynie wsparcie dla domów wielorodzinnych. Poprawą efektywności energetycznej w domach jednorodzinnych co do zasady będzie zajmował się Krajowy Plan Odbudowy oraz program „Czyste Powietrze”. Stąd postulat bariery dostępowej dot. własności budynku poddanego termomodernizacji jest adresowany do strony rządowej.
 • Rozwoju regionalnych i lokalnych e-usług – jak ten priorytet ma się do planowanego na koniec roku zakończenia działalności przez platformę SEKAP?
  Należy pamiętać, że SEKAP w czasach, w których powstawał był projektem pilotażowym, gdyż nie było rozwiniętych e-usług publicznych na takim poziomie, jak to ma miejsce obecnie. Dalsze działania w tym zakresie leżą w gestii Zarządu Województwa.
 • Wsparcia dla branży produktowo-usługowej oraz realizującej usługi zdrowotne – uczestnicy warsztatu zwrócili uwagę m.in. na potrzebę uwzględnienia okulistyki w planowanych działaniach wspierających przedsiębiorstwa z branży usług medycznych – wsparcie na okulistykę może być szczególnie ważne w kontekście obecnej pandemii COVID-19 i przejścia szkół oraz przedsiębiorstw w tryb pracy zdalnej, która znacznie obciąża wzrok.
 • Priorytetu dotyczącego cyfryzacji przedsiębiorstw – czy tego typu działania nie wpłyną negatywnie na poziom zatrudnienia w regionie?
  Działania realizowane w ramach środków europejskich przekładały sie na utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia lub generowały nowe miejsca pracy – gdyż tego typu projekty są zawsze dodatkowo premiowane. Postępujące trendy depopulacyjne w województwie oraz ograniczona liczba fachowców w najbardziej pożądanych dziedzinach generują raczej problemy związane z ograniczona liczbą pracowników niż brakiem miejsc pracy.
 • Wzmocnienia współpracy na linii przedsiębiorcy-szkoły branżowe i techniczne – uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że na rynku pracy brakuje fachowców, a przedsiębiorcy nie mają wystarczającej infrastruktury do pogłębienia poziomu kształcenia uczniów podczas staży i praktyk. Z tego względu potrzebne będą nowe metody i narzędzia, które pozwolą szkołom oraz przedsiębiorcom właściwie kształcić swoich przyszłych pracowników, ale również np. przygotować osoby odchodzące podczas transformacji z branży górniczej do podjęcia zatrudnienia nowych stanowiskach (co będzie wymagało nabycia nowych kwalifikacji zawodowych).
  W ramach przyszłych środków europejskich zaplanowane są działania odpowiadające na tę potrzebę.
 • Czy będzie możliwość realizacji projektu, w ramach którego związki zawodowe mogłyby wejść w kooperację ze szkołami w celu podjęcia działań z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów?
  W obecnej wersji dokumentu nie ma przeciwwskazań do realizacji tego typu projektów.

Na koniec dyrektor Stefania Koczar-Sikora krótko podsumowała warsztaty i podziękowała uczestnikom za ich sugestie i opinie względem przedstawionych projektów dokumentów.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś