Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Konsultacje społeczne projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji do 30 czerwca


Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 – v.02.

Ogłoszenie konsultacji społecznych

Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 10a ust.1, art. 11 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) oraz uchwały nr V/60/4/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego ogłasza konsultacje społeczne:

Projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 – v.02

Województwo śląskie jest obszarem, którego dotyczą największe wyzwania transformacyjne w Unii Europejskiej. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji będzie podstawą do wydatkowania środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz korzystania z innych źródeł finansowania transformacji regionów górniczych UE.

Czas trwania konsultacji 16-30 czerwca 2021r.

Czekamy na Twoje uwagi

Do udziału w procesie konsultacji projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych. Uwagi do projektu prosimy przesyłać do 30 czerwca 2021 r. wyłącznie na załączonym formularzu:

  • elektronicznie na adres transformacja@slaskie.pl

  • pocztą tradycyjną na adres:

    Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
    Departament Rozwoju Regionalnego
    ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice

    z dopiskiem „Konsultacje–TPST v.02”

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych [DOCX 25,6kB]

Formularz zgłaszania uwag RPST v 02. [DOCX 27,6kB]

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 – v.02 [PDF 2,3MB]

Zał. 1 Lista gmin wchodzących w skład OSI w podregionach górniczych [PDF 467,6kB]

Zał. 2 - Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa śląskiego w kontekście sprawiedliwej transformacji [PDF 4,6MB]

Zał. 3 Matryca logiki interwencji [PDF 511,5kB]

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Uwagi przesłane po wskazanym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Projekt planu oraz formularz do przesyłania uwag są dostępne w załącznikach poniżej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się na stronie https://bip.slaskie.pl/daneosobowe/


Fundusze Europejskie 2021-2027
Fundusze Europejskie 2021-2027
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś