Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Rozpoczęcie prac nad powołaniem Komitetu Monitorujacego FE SL 2021-2027


Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (IZ FE SL) rozpoczął prace związane z powołaniem Komitetu Monitorującego FE SL 2021-2027.

9 miejsc w Komitecie przewidziano dla organizacji pozarządowych.

Mogą one zostać członkami KM wyłącznie w drodze specjalnej procedury wyborczej. 

Za przebieg wyborów dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgodnie z procedurą wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących, odpowiedzialna jest Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.

Wszelkie informacje w przedmiotowym zakresie dostępne są na stronie https://ngo.slaskie.pl/news

 


Fundusze Europejskie 2021-2027
Fundusze Europejskie 2021-2027
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś