Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

8 kwietnia odbył się pierwszy z cyklu warsztat dotyczący konsultacji projektów programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027” oraz Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 2030 r.

Warsztaty on-line

Cykl spotkań organizowanych on-line ma na celu zebranie uwag, komentarzy i opinii na temat wstępnych projektów programu regionalnego oraz planu sprawiedliwej transformacji, które będą najważniejszymi dokumentami dotyczącymi wdrażania Funduszy Europejskich w województwie śląskim w perspektywie unijnego finansowania na lata 2021-2027.

Pierwszy warsztat został skierowany do członków Zespołu ds. wdrażania i monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. W spotkaniu wzięło udział ok. 70 osób – reprezentujących m.in. poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz jednostki organizacyjne województwa. W dyskusji uczestniczył również przedstawiciel Komisji Europejskiej – Paweł Olechnowicz.

Wstęp do debaty

Spotkanie otworzył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża, który podkreślił, że w nowej perspektywie unijnego finansowania województwo śląskie będzie największym beneficjentem funduszy europejskich spośród wszystkich regionów w Polsce. Dla Śląskiego przypadnie prawie 2,4 mld euro w ramach nowego programu regionalnego (FE SL 21-27) oraz ponad 2 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), co przełoży się na ponad 4,4 mld euro wszystkich dostępnych środków, przy czym województwo będzie jeszcze dążyć do zwiększenia obecnej alokacji o dodatkowe fundusze.

Następnie kierownik Referatu Programowania i Rozwoju Departamentu Rozwoju RegionalnegoUrszula Machlarz przedstawiła prezentację dotyczącą pierwszego projektu programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027” oraz Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 2030 r. Podczas prezentacji zostały wskazane priorytety województwa na lata 2021-2027, które powstały w oparciu o cele Polityki Spójności UE wraz z planowanymi kwotami na poszczególne cele:

 • Priorytet I. Inteligentne Śląskie – ok. 443 mln euro (kwoty poglądowe dla PI I-VI)
 • Priorytet II. Ekologiczne Śląskie – ok. 532 mln euro
 • Priorytet III. Mobilne Śląskie – ok. 301 mln euro
 • Priorytet IV. Społeczne Śląskie – ok. 593 mln euro
 • Priorytet V. Śląskie dla mieszkańca – ok. 195 mln euro
 • Priorytet VI. Śląskie bliżej mieszkańców – ok. 231 mln euro

Natomiast w kontekście Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji wskazano m.in. proponowaną wysokość alokacji dla poszczególnych obszarów i szczegółowych celów wsparcia w ramach FST.

Zaprezentowane podczas prezentacji założenia programu regionalnego oraz planu transformacji dla Śląskiego stały się punktem wyjścia do dyskusji moderowanej przez kierownika Referatu Transformacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Dariusza Stankiewicza.

Czas dyskusji

Podczas warsztatu uczestnicy podejmowali się omówienia najważniejszych kwestii związanych z wyzwaniami, przed którymi staną ich instytucje w perspektywie finansowej 2021-2027. Wśród omawianych tematów pojawiły się zagadnienia dotyczące m.in.:

 • granicy pomiędzy środkami z FE SL 21-27 a FST w zakresie wspólnych obszarów wsparcia – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim – Stefania Koczar-Sikora zasugerowała, że najbardziej optymalna dla podziału tych środków powinna być demarkacja geograficzna, ale możliwa jest również demarkacja przedmiotowa, podmiotowa lub kwotowa – szczegółowe rozwiązania w tej kwestii zostaną podjęte po konsultacjach z MFiPR i Komisją Europejską;
 • rozwoju usług społecznych i zdrowotnych – uczestnicy zasugerowali potrzebę doprecyzowania zapisu o inicjatywach oddolnych, aby zapis ten nie odnosił się wyłącznie do Lokalnych Grup Działania, ale żeby również umożliwił szersze możliwości wsparcia wybranym operatorom, jak np. Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • analizy projektów własnych województwa – szczególnie projektów pozakonkursowych, strategicznych dla regionu, które powinny zostać zaprezentowane stronie rządowej wraz z projektem programu regionalnego;
 • możliwości aktualizacji nieaktualnych lub niskiej jakości geodezyjnych baz danych w perspektywie finansowej 2021-2027.

Na koniec dyrektor Stefania Koczar-Sikora krótko podsumowała warsztaty i zachęciła uczestników do szczegółowej analizy zaprezentowanych projektów dokumentów oraz kontaktu w przypadku pojawienia się nowych opinii lub wątpliwości.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś