Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Po negocjacjach z wiceministrem funduszy i polityki regionalnej Waldemarem Budą początkowa alokacja dla Śląskiego na lata 2021-2027 wzrosła do niemal 5 mld euro.

Podział środków między regiony

Samorządy regionalne będą zarządzać około 40% środków dostępnych dla Polski z polityki spójności na lata 2021-2027. To w sumie 28,4 mld euro. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) już w styczniu 2021 r. podzieliło 75% tych środków pomiędzy województwa w oparciu o obiektywne kryteria  przede wszystkim liczbę ludności i PKB na mieszkańca. Następnie województwa podzielą te środki na konkretne cele w ramach programów regionalnych. Pozostałe 25% z 28,4 mld euro pozostawiono na rezerwę programową do podziału w czasie negocjacji kontraktu programowego.

Negocjacje kontraktu programowego

Mechanizm podziału rezerwy programowej składał się z 3 etapów:

  1. tzw. siatki bezpieczeństwa (safety net)  dla zniwelowania zbyt dużych różnic wynikających z algorytmu, według którego podzielono fundusze na programy regionalne;
  2. pozostałą kwotę ponad 6,6 mld euro podzielono według:
    • wskaźników odpowiadających poszczególnym celom polityki spójności (np. liczba ludności, PKB na mieszkańca, nakłady na inwestycje, gęstość sieci dróg),
    • wskaźników obrazujących nasycenie danego województwa miastami średnimi, które tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze i obszarami zmarginalizowanymi.
  3. negocjacje z samorządami najważniejszych inwestycji – punktem wyjścia była kwota wynikająca dla poszczególnych regionów z wyliczeń z etapu pierwszego i drugiego, od której przyjęto elastyczność na poziomie 90-110%.

Fundusze Europejskie dla Śląskiego

W efekcie przeprowadzonych negocjacji środki unijne dla województwa śląskiego na lata 2021-2027 ustalono na ponad 4,85 mld euro.

To kwota o ponad 400 mln euro wyższa niż początkowa alokacja dla naszego regionu zapowiedziana przez MFiPR w styczniu br. Jest to suma środków, jakie będziemy mogli zainwestować w ramach programu regionalnego "Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027" (prawie 2,8 mld euro) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (2 mld 66 mln euro).

Co dalej?

Umowa Partnerstwa, przed przesłaniem do Komisji Europejskiej, zostanie uzupełniona o ostateczny podział funduszy. Plany MFiPR zakładają, że dokument zostanie przesłany do Komisji Europejskiej w III kwartale tego roku. Równolegle trwają prace nad programami krajowymi i regionalnymi.


Fundusze Europejskie 2021-2027
Fundusze Europejskie 2021-2027
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś