Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

22 kwietnia odbył się kolejny z cyklu warsztat dotyczący konsultacji projektów programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027” oraz Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 2030 r.

Warsztaty on-line

Cykl spotkań organizowanych on-line ma na celu zebranie uwag, komentarzy i opinii na temat wstępnych projektów programu regionalnego oraz planu sprawiedliwej transformacji, które będą najważniejszymi dokumentami dotyczącymi wdrażania Funduszy Europejskich w województwie śląskim w perspektywie unijnego finansowania na lata 2021-2027.

Warsztat został skierowany do członków Śląskiej Rady Innowacji (ŚRI), której celem jest prowadzenie prac nad głównymi zadaniami wynikającymi z bieżących potrzeb regionu w zakresie innowacyjnego rozwoju. W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób.

Wstęp do debaty

Spotkanie otworzył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża, który podkreślił, że w nowej perspektywie unijnego finansowania województwo śląskie będzie największym beneficjentem funduszy europejskich spośród wszystkich regionów w Polsce. Dla Śląskiego przypadnie prawie 2,4 mld euro w ramach nowego programu regionalnego (FE SL 21-27) oraz ponad 2 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), co przełoży się na ponad 4,4 mld euro wszystkich dostępnych środków, przy czym województwo będzie jeszcze dążyć do zwiększenia obecnej alokacji o dodatkowe fundusze.

Następnie Bogumiła Kowalska z Referatu Regionalnej Strategii Innowacji Departamentu Rozwoju Regionalnego przedstawiła postępy w pracach nad „Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego 2030” – dokumentu, który skupia się na mobilizacji środowisk, które dzięki innowacjom mogą zainicjować nowe procesy gospodarcze, wzmocnić swoją pozycję na arenie międzynarodowej i zapewnić nowe miejsca pracy w obliczu wyzwań związanych z transformacją społeczno-gospodarczą regionu. Ostateczna wersja dokumentu powinna być gotowa w okolicach 20 maja br., ale już dziś strategia uzyskała pozytywną opinię ze strony Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Następnie Rafał Biegański z Referatu Programowania i Rozwoju Departamentu Rozwoju Regionalnego przedstawił prezentację dotyczącą pierwszego projektu programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027” oraz Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 2030 r. Podczas prezentacji zostały wskazane priorytety województwa na lata 2021-2027, które powstały w oparciu o cele Polityki Spójności UE wraz z planowanymi kwotami na poszczególne cele:

 • Priorytet I. Inteligentne Śląskie – ok. 443 mln euro
 • Priorytet II. Ekologiczne Śląskie – ok. 532 mln euro
 • Priorytet III. Mobilne Śląskie – ok. 301 mln euro
 • Priorytet IV. Społeczne Śląskie – ok. 593 mln euro
 • Priorytet V. Śląskie dla mieszkańca – ok. 195 mln euro
 • Priorytet VI. Śląskie bliżej mieszkańców – ok. 231 mln euro

Natomiast w kontekście Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji wskazano m.in. proponowaną wysokość alokacji dla poszczególnych obszarów i szczegółowych celów wsparcia w ramach FST.

Zaprezentowane podczas prezentacji założenia programu regionalnego oraz planu transformacji dla Śląskiego stały się punktem wyjścia do dyskusji moderowanej przez kierownika Referatu Transformacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Dariusza Stankiewicza.

Czas dyskusji

Podczas warsztatu uczestnicy podejmowali się omówienia najważniejszych kwestii związanych z wyzwaniami, przed którymi stanie województwo w perspektywie finansowej 2021-2027. Wśród omawianych tematów pojawiły się zagadnienia dotyczące m.in.:

 • Rozwoju inicjatyw klastrowych, które uzyskają możliwość wsparcia z programu regionalnego w ramach priorytetu I. Uczestnicy warsztatów ocenili, że to ważny krok dla dalszego rozwoju regionu na płaszczyźnie naukowo-biznesowej, szczególnie w kontekście sytuacji, w której w województwie śląskim zlokalizowanych jest bardzo dużo przedsięwzięć klastrowych, w tym dwa krajowe klastry kluczowe, a w bieżącej perspektywie nie było możliwości pozyskania wsparcia na rozwój ich projektów.
 • Wsparcia dla sieci regionalnych obserwatoriów specjalistycznych, których celem jest wyłanianie kluczowych sektorów wzrostu gospodarki. Uczestnicy uznali, że to dobra droga do dalszego rozwoju województwa pod kątem wzmacniania poziomu innowacyjności regionu.
 • Analizy pozycji regionu w UE pod względem innowacji. Uczestnicy wskazali, że warto zastanowić się nad pozycją województwa w europejskim rankingu innowacyjności i szukać rozwiązań, żeby tę pozycję poprawić. Jednak, jak wyjaśnili eksperci – pozycja województwa jako średniego innowatora nie jest zła na tle innych regionów europejskich, gdyż należy brać pod uwagę całościowe kwoty, jakie są przeznaczane na innowacje w skali poszczególnych krajów.
 • Wsparcia dla przedsiębiorstw w postaci bonów na innowacje – uczestnicy wskazali, że należy umożliwić przedsiębiorstwom skorzystanie z usług proinnowacyjnych oferowanych również przez podmioty zlokalizowane poza województwem śląskim.
 • Mechanizmu oceny korzyści z innowacji wprowadzanych w przedsiębiorstwach – uczestnicy zasugerowali, że tego typu rozwiązanie znalazłoby zastosowanie w nadchodzącej perspektywie finansowej.
 • Wsparcia dla prosumentów, które pojawiło się w zapisach programowych priorytetu II. – uczestnicy ocenili, że to trafne rozwiązanie.
 • Ponadto uczestnicy warsztatu zasygnalizowali potrzebę wsparcia o charakterze organizacyjno-formalnym dla klastrów energetycznych, które jednak dość znacząco różnią się od standardowych inicjatyw klastrowych.

Na koniec dyrektor Stefania Koczar-Sikora krótko podsumowała warsztaty i podziękowała uczestnikom za ich sugestie i opinie względem przedstawionych projektów dokumentów.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś