Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

22 marca br. odbyło się pierwsze z pięciu tzw. wysłuchań, podczas których strona rządowa wysłuchała Waszych opinii na temat projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych i wszystkich innych organizacji i instytucji zainteresowanych tematem KPO.

Konsultacje KPO

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to kompleksowy program reform i projektów strategicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

26 lutego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) rozpoczęło konsultacje KPO, w których mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Konsultacje potrwają do 2 kwietnia br., a do końca kwietnia Polska ma czas na przekazanie KPO Komisji Europejskiej (KE). Na zaakceptowanie dokumentu KE będzie miała dwa miesiące.

Krajowy Plan Odbudowy ma trzy główne cele:

  • pomóc naprawić szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią COVID-19,
  • przywrócić odporność gospodarek Unii Europejskiej,
  • przygotować wspólnotę państw na przyszłe nieprzewidziane okoliczności.

Weź udział w wysłuchaniach

Wysłuchania publiczne są częścią konsultacji Krajowego Planu Odbudowy. W terminie 22-30 marca odbyło się 5 spotkań poświęconych każdemu filarowi KPO, podczas których strona rządowa wysłuchała opinii publicznej na temat projektu dokumentu.

Wysłuchania dotyczyły:
https://user-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/232148/92044_959456.png

Odporności i konkurencyjności gospodarki:
22 marca godz. 10.00-15.00
(zgłoszenia do 20 marca godz. 10.00)

Transformacji cyfrowej:
23 marca godz. 10.00-15.00
(zgłoszenia do 21 marca godz. 10.00)

Efektywności, jakości i dostępności systemu zdrowia:
24 marca godz. 10.00-15.00
(zgłoszenia do 22 marca godz. 10.00)

Zielonej energii:
29 marca godz. 10.00-15.00
(zgłoszenia do 27 marca godz. 10.00)

Zielonej, inteligentnej mobilności:
30 marca godz. 10.00-15.00
(zgłoszenia do 28 marca godz. 10.00).

Więcej informacji na temat wysłuchań oraz formularze rejestracyjne na poszczególne wysłuchania dostępne są na stronie: Wysłuchanie Plan Odbudowy.

Wysłuchania publiczne ws. KPO

Istota wysłuchania publicznego polega na bezpośrednim przekazaniu opinii na temat projektu Krajowego Planu Odbudowy przedstawicielom rządu, którzy odpowiadają za ostateczny kształt dokumentu. Wysłuchanie odwołuje się do tzw. 7 zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, tj.:

  • transparentności,
  • powszechności,
  • przewidywalności,
  • responsywności,
  • koordynacji,
  • zasady dobrej woli
  • i poszanowania interesu ogólnego.

Pomysłodawcą i patronem wysłuchań ws. KPO jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa, który funkcjonuje w systemie wdrażania Funduszy Europejskich. Jego członkami są przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Przedsięwzięcie wspiera organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które odpowiada w rządzie za koordynację Krajowego Planu Odbudowy i przygotowanie Umowy Partnerstwa.

Wydarzenie przygotowują Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Uczestnictwo i pomoc w organizacji wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. Nie jest prowadzone na zlecenie rządu, ale we współpracy z MFiPR.


Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy - grafika informacyjna
Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy - grafika informacyjna
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś