Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Spotkania z przedstawicielami 16 województw, 48 godzin konsultacji transmitowanych na żywo, 4100 uczestników, ponad 5000 uwag, 500 pytań, 17 konferencji prasowych i setki informacji medialnych – tak w skrócie można podsumować konsultacje Umowy Partnerstwa, które w formie online odbywały się od 18 stycznia do 22 lutego 2021 r.

Podsumowanie konsultacji Umowy Partnerstwa

Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokument określający, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności (72,2 miliarda euro) i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (3,8 miliarda euro). Podczas konsultacji projektu Umowy Partnerstwa minister Tadeusz Kościński oraz wiceministrowie: Waldemar Buda, Małgorzata Jarosińska-Jedynak i Jacek Żalek spotykali się z:

 • samorządowcami,
 • przedsiębiorcami,
 • partnerami społecznymi i gospodarczymi,
 • przedstawicielami organizacji pozarządowych,
 • a także mieszkańcami wszystkich 16 województw.

Efekty konsultacji

Konsultacje były otwarte dla wszystkich zainteresowanych. W spotkaniach online, które odbyły się w każdym województwie, uczestniczyło łącznie około 4100 osób. W trakcie transmisji można było zadawać pytania za pomocą czatu.

Do 22 lutego przez formularz dostępny na Portalu Funduszy Europejskich można było również zgłaszać uwagi do założeń zaprezentowanych w Umowie Partnerstwa. Takich zgłoszeń wpłynęło w sumie 5013. Zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane przez ekspertów z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Następnie po przyjęciu ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa oraz projektów programów krajowych i regionalnych odbędą się negocjacje formalne wszystkich dokumentów z Komisją Europejską.

Obszary wsparcia

Środki dostępne w ramach polityki spójności zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w:

 • innowacje,
 • przedsiębiorczość,
 • cyfryzację,
 • infrastrukturę,
 • ochronę środowiska,
 • energetykę,
 • edukację
 • i sprawy społeczne.

Polskie potrzeby rozwojowe nie są jedynym czynnikiem wpływającym na sposób inwestowania tych środków. Znaczenie mają również priorytety unijne, takie jak badania, innowacje, cyfryzacja, klimat i środowisko, a także rozporządzenia wydawane na poziomie UE. Wynika z nich m.in., że 30% środków budżetu Unii Europejskiej powinno wspierać klimatyczne działania Unii – polityka spójności też musi się do tego przyczynić.

Z kolei środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną skierowane na łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Skorzystają z nich następujące województwa:

 • śląskie,
 • małopolskie,
 • dolnośląskie,
 • wielkopolskie,
 • lubelskie
 • i łódzkie.

Dostępne środki

Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej perspektywie na lata 2021-2027 około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Poszczególne województwa dostaną na programy regionalne od 736 milionów do 2,3 miliarda euro. Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi liczbie ludności i PKB na jednego mieszkańca.

Dalsze działania

75% środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania.

W puli rezerw jest 7,1 miliarda euro do podziału między wszystkie województwa w ramach uzgodnień kontraktu programowego. Kluczowe dla rządu i samorządów województw projekty, zgłoszone przez marszałków do kontraktów programowych, mogą liczyć na dodatkowe fundusze.

2 marca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło rozmowy z marszałkami województw dotyczące kontraktów programowych. Spotkania potrwają do maja.


Umowa Partnerstwa 2021-2027 - grafika
Umowa Partnerstwa 2021-2027 - grafika
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś