Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 rozpoczyna prace przygotowawcze do wdrożenia FE SL. Jednym z elementów zapewniających sprawne rozpoczęcia wdrażania jest powołanie Komitetu Monitorującego (KM).

Zgodnie z art. 38 rozporządzenia ramowego IZ powołuje KM w terminie do 3 miesięcy od daty zatwierdzenia programu przez KE.

Komitet Monitorujący to organ, który będzie powołany przez Instytucję Zarządzającą w formie uchwały. Będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą w programie. Zadania Komitetu są określone w rozporządzeniem ramowym dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 (art. 40).

Sposób działania Komitetu Monitorującego doprecyzuje regulamin, który zostanie przyjęty w postaci uchwały KM na pierwszym posiedzeniu.

IZ określając skład KM zapewnia realizację zasady partnerstwa, reprezentatywność poszczególnych środowisk oraz zrównoważony udział różnych stron i grup partnerów.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa, poniżej znajdują się kryteria dla przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład KM:

  • posiadanie nieposzlakowanej opinii
  • posiadanie doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji programu lub przynajmniej jednej z dziedzin będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji
  • aktywny udział i zaangażowanie w konsultowanie programu
  • posiadanie umiejętności pracy w grupie, w tym umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (stanowiska, opinie, rekomendacje) w kwestiach będących przedmiotem prac Komitetu od reprezentowanego środowiska
  • dyspozycyjność i gotowość do aktywnego udziału w pracach.

Więcej informacji na temat Komitetu Monitorującego FE SL 2021-2027 opublikujemy w późniejszym terminie. Zachęcamy do śledzenia komunikatów pojawiających się na stronie internetowej.


Fundusze Europejskie 2021-2027
Fundusze Europejskie 2021-2027
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś