Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zestawienie stawek wynagrodzeń ekspertów programu FE SL 2021-2027


4 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zestawienie stawek wynagrodzeń dla ekspertów programu Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.

Zestawienie stawek

Wysokość wynagrodzenia, jakie będzie przysługiwało ekspertom oceniającym projekty FE SL 2021-2027, jest różna w zależności od instytucji ogłaszającej nabór oraz tego, czy ocena przebiega w ramach procedury odwoławczej. W dokumencie wyodrębniono zestawienia dla:

  1. Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  2. Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
  3. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
  4. Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie,
  5. Procedury odwoławczej.

Stawka brutto dla eksperta oceniającego wniosek o dofinansowanie z programu FE SL 2021-2027 wyniesie od 200 do 1000 zł w zależności od:

  • rodzaju naboru (konkurencyjny lub niekonkurencyjny),
  • ponownej oceny w przypadku wprowadzenia zmian w projekcie lub złożonego protestu,
  • opiniowania w zakresie pomocy publicznej,
  • zaprzestania prac B+R, odstąpienia od komercjalizacji wyników prac B+R lub braku realizacji celów, efektów oraz zakresu rzeczowego zgodnych z wnioskiem i umową o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Zestawieniu stawek, które stanowi załącznik do uchwały Zarządu Województwa z 4 stycznia 2023 r.

Nabór ekspertów do FE SL

Przypominamy, że nabór ekspertów do nowego programu regionalnego rozpocznie się już w styczniu 2023 r. i będzie miał charakter ciągły. Szczegółowe informacje znajdziesz w zapowiedzi naboru.


Fundusze Europejskie 2021-2027
Fundusze Europejskie 2021-2027
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś