Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Między 22 października 2020 r. a 4 lutego 2021 r. odbyły się dwie serie seminariów partycypacyjnych dla przedstawicieli różnych grup i środowisk działających na terenie gmin i powiatów, które będą przechodziły przez proces sprawiedliwej transformacji w latach 2021-2027.

Sprawiedliwa Transformacja Śląskiego

Sprawiedliwa transformacja to proces systematycznych i stopniowych zmian, które w dłuższej perspektywie pozwolą oprzeć gospodarkę regionu o nowoczesne gałęzie przemysłu neutralnego dla środowiska.

Województwo Śląskie jest w trakcie konstruowania zapisów Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, który w latach 2021-2027 ma się stać podstawą dla wydatkowania środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz z innych, unijnych źródeł finansowania transformacji regionów górniczych w UE.

Więcej informacji na temat Sprawiedliwej Transformacji Śląskiego znajdziesz na stronie: transformacja.slaskie.pl

Cel konsultacji

Województwo Śląskie zamierza przeprowadzić transformację w taki sposób, aby zmiana w kierunku zrównoważonej pod względem ekologicznym gospodarki była nieinwazyjna dla mieszkańców regionu i jak najmniej dotkliwa dla przedsiębiorców. Z tego względu Sprawiedliwa Transformacja Śląskiego będzie procesem powolnym i stopniowym, a podczas jego wdrażania istotny będzie głos samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji działających w obrębie zmieniających się gmin i powiatów. Pierwsze głosy z podregionów województwo otrzymało podczas przeprowadzanych w ostatnich miesiącach seminariów partycypacyjnych.

Seminaria dla subregionów

Między 22 października a 19 listopada 2020 r. odbył się cykl seminariów partycypacyjnych dla przedstawicieli 7 podregionów województwa śląskiego, na terenie których będzie prowadzony proces sprawiedliwej transformacji w najbliższych latach. Są to podregiony:

 • gliwicki,
 • bytomski,
 • katowicki,
 • sosnowiecki,
 • rybnicki,
 • tyski,
 • bielski.

W siedmiu spotkaniach, które przez wzgląd na obecną sytuację pandemiczną były organizowane za pośrednictwem platformy internetowej, wzięło udział łącznie ponad 400 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele:

 • spółek energetycznych,
 • uczelni wyższych,
 • instytutów badawczych,
 • władz samorządowych,
 • organizacji pozarządowych,
 • związków zawodowych,
 • organizacji społecznych,
 • urzędów pracy,
 • władz metropolitalnych,
 • Komisji Europejskiej,
 • oraz Rządu RP.

Uczestnicy seminariów przedstawiali największe problemy i wyzwania, z którymi mierzą się gminy w kontekście transformacji gospodarczej i społecznej oraz podejmowali szeroko zakrojone rozważania na najważniejsze tematy związane z procesem transformacyjnym. Kluczowe punkty do dyskusji stanowiły zagadnienia dotyczące energetyki, gospodarki, edukacji, rewitalizacji, transportu, rynku pracy i przedsiębiorczości.

Spotkania konsultacyjne

Między 19 stycznia a 4 lutego 2021 r. odbyła się kolejna tura seminariów, tym razem skierowanych do reprezentantów różnych grup i środowisk, które będą aktywnie zaangażowane w proces sprawiedliwej transformacji.

W 6 spotkaniach wzięło udział prawie 300 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele:

 • środowisk naukowo-badawczych RIS,
 • Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • regionalnych przedsiębiorców,
 • związków zawodowych,
 • młodych mieszkańców regionu,
 • mediów.

Uczestnicy konsultacji prezentowali swoje indywidualne pomysły na transformację regionu, a także zwracali uwagę na te elementy procesu transformacyjnego, które mogą się okazać najbardziej problematyczne dla poszczególnych środowisk.

Więcej informacji na temat seminariów znajdziesz na stronie: transformacja.slaskie.pl


Sprawiedliwa Transformacja Śląskiego - logo
Sprawiedliwa Transformacja Śląskiego - logo
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś