Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego nabiera kształtu


31 marca br. Zarząd Województwa przyjął pierwszą wersję Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego.

Śląskie na nowej drodze

Śląskie wkracza w decydujący moment swojej historii. Województwo odchodzi od górnictwa i przemysłu ciężkiego – kształtujących region w przeszłości – i zmierza w kierunku budowania nowej gospodarki, opartej o nowoczesne i przyjazne dla środowiska technologie, które staną się przyczynkiem do sukcesywnego rozwoju województwa w najbliższej przyszłości.

Kierunek tego rozwoju musi zostać starannie nakreślony i zaplanowany, aby uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w trakcie przemian transformacyjnych. Pomocą w tym zakresie będzie służył Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji, który weźmie pod uwagę każdy możliwy aspekt długofalowego i skomplikowanego przedsięwzięcia, jakim jest transformacja województwa śląskiego w kierunku zielonej gospodarki.

Czym jest Plan Sprawiedliwej Transformacji?

Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego to ważny dokument bazowy, który określa ramy procesu transformacyjnego w regionie nie tylko z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, ale również innych, unijnych źródeł, które mogą skutecznie wspierać wdrażanie przemian społeczno-gospodarczych w regionach górniczych.

Punktem wyjścia do przygotowania Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji jest, uchwalona w październiku 2020 r., Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. Zaprezentowana w strategii wizja rozwoju regionu harmonijnie wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu, zorientowanego na tworzenie nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki, uwzględniającej kwestie neutralności klimatycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

W kierunku zielonej gospodarki

31 marca br. Zarząd Województwa przyjął projekt Regionalnego Planu Transformacji Województwa Śląskiego.  Jest to pierwsza, wstępna wersja dokumentu, która jest wynikiem szerokich konsultacji społecznych. Plan powstał w oparciu o liczne opinie i propozycje zebrane podczas spotkań realizowanych z udziałem przedstawicieli poszczególnych podregionów, samorządów, podmiotów górniczych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, młodzieży, a także mediów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Sprawiedliwej Transformacji Śląskiego.

Pierwszy projekt planu określa m.in.:

  • ocenę możliwych skutków gospodarczych, społecznych i terytorialnych przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu;
  • potrzeby i cele do 2030 r. służące osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r.;
  • rodzaje planowanych projektów w zakresie Sprawiedliwej Transformacji regionu.

Dalsze prace nad dokumentem zakładają uzgodnienia z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, a także konsultacje społeczne przyjętych zapisów w projekcie, a w następnym kroku wprowadzenie ewentualnych zmian po konsultacjach i przekazanie dokumentu w II połowie lipca br. do Komisji Europejskiej.


Logo Sprawiedliwej Transformacji Ślaskiego
Logo Sprawiedliwej Transformacji Ślaskiego
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś