Przejdź do treści głównej

Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego nabiera kształtu


31 marca br. Zarząd Województwa przyjął pierwszą wersję Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego.

Śląskie na nowej drodze

Śląskie wkracza w decydujący moment swojej historii. Województwo odchodzi od górnictwa i przemysłu ciężkiego – kształtujących region w przeszłości – i zmierza w kierunku budowania nowej gospodarki, opartej o nowoczesne i przyjazne dla środowiska technologie, które staną się przyczynkiem do sukcesywnego rozwoju województwa w najbliższej przyszłości.

Kierunek tego rozwoju musi zostać starannie nakreślony i zaplanowany, aby uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w trakcie przemian transformacyjnych. Pomocą w tym zakresie będzie służył Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji, który weźmie pod uwagę każdy możliwy aspekt długofalowego i skomplikowanego przedsięwzięcia, jakim jest transformacja województwa śląskiego w kierunku zielonej gospodarki.

Czym jest Plan Sprawiedliwej Transformacji?

Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego to ważny dokument bazowy, który określa ramy procesu transformacyjnego w regionie nie tylko z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, ale również innych, unijnych źródeł, które mogą skutecznie wspierać wdrażanie przemian społeczno-gospodarczych w regionach górniczych.

Punktem wyjścia do przygotowania Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji jest, uchwalona w październiku 2020 r., Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. Zaprezentowana w strategii wizja rozwoju regionu harmonijnie wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu, zorientowanego na tworzenie nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki, uwzględniającej kwestie neutralności klimatycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

W kierunku zielonej gospodarki

31 marca br. Zarząd Województwa przyjął projekt Regionalnego Planu Transformacji Województwa Śląskiego.  Jest to pierwsza, wstępna wersja dokumentu, która jest wynikiem szerokich konsultacji społecznych. Plan powstał w oparciu o liczne opinie i propozycje zebrane podczas spotkań realizowanych z udziałem przedstawicieli poszczególnych podregionów, samorządów, podmiotów górniczych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, młodzieży, a także mediów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Sprawiedliwej Transformacji Śląskiego.

Pierwszy projekt planu określa m.in.:

  • ocenę możliwych skutków gospodarczych, społecznych i terytorialnych przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu;
  • potrzeby i cele do 2030 r. służące osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r.;
  • rodzaje planowanych projektów w zakresie Sprawiedliwej Transformacji regionu.

Dalsze prace nad dokumentem zakładają uzgodnienia z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, a także konsultacje społeczne przyjętych zapisów w projekcie, a w następnym kroku wprowadzenie ewentualnych zmian po konsultacjach i przekazanie dokumentu w II połowie lipca br. do Komisji Europejskiej.


Logo Sprawiedliwej Transformacji Ślaskiego
Logo Sprawiedliwej Transformacji Ślaskiego
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś