Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Program Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 przyjęty!


3 listopada br. Zarząd Województwa przyjął projekt programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”.

Fundusze Europejskie dla Śląskiego

3 listopada 2021 r. Zarząd Województwa przyjął projekt programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”, określający główne obszary i szczegółowe kierunki działań na rzecz rozwoju województwa w nowej perspektywie unijnego finansowania na lata 2021-2027.

W najnowszej wersji programu, w porównaniu do wstępnego projektu z kwietnia br., uzupełniono lub zmieniono następujące elementy:

 • wsparcie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostało włączone do programu w ramach nowego priorytetu,
 • dodano plan finansowy programu (w tym podział na kategorie interwencji),
 • dodano propozycje wskaźników produktu i rezultatu (jeszcze bez wartości docelowych),
 • zmodyfikowano i uzupełniono zakres wsparcia w ramach celów polityki 1-5 zgodnie z bieżącymi ustaleniami oraz stanem negocjacji perspektywy 2021-2027.

Przygotowany projekt programu FE SL 2021-2027 v. 1 będzie podstawą do:

 • dalszych ustaleń na poziomie regionu,
 • negocjacji uzgodnień w ramach Kontraktu Programowego dla Województwa Śląskiego
 • oraz zostanie poddany procedurze Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

Aktualną wersję programu FE SL 2021-2027 można znaleźć w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami".

Prace nad nowym programem

Nowy program regionalny podobnie jak obecne RPO WSL 2014-2020 będzie zarządzany przez Zarząd Województwa Śląskiego. Zakres wsparcia programu obejmie pięć celów polityki spójności Unii Europejskiej wskazanych w projektach rozporządzeń dla perspektywy finansowej 2021-2027.

Intensywne prace nad programowaniem Funduszy Europejskich na nową perspektywę unijnego finansowania trwają od początku bieżącego roku. 31 marca Zarząd przyjął pierwszy, wstępny projekt programu, który następnie został poddany szerokiej dyskusji w regionie m.in. z:

 • przedstawicielami subregionów województwa śląskiego,
 • Komitetem Monitorującym RPO WSL 2014-2020,
 • Zespołem ds. wdrażania i monitoringu SRW SL itp.

Relacje ze wszystkich spotkań konsultacyjnych programu można znaleźć w dziale "Fundusze Europejskie 2021-2027".

Następnie 4 sierpnia przyjęto wersję 3 programu, która została skierowana w trybie roboczym do konsultacji Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Jednocześnie wersja z sierpnia 2021 r. była przedmiotem dalszych prac i ustaleń w regionie.

Alokacja programu

Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa oraz aktualnymi ustaleniami w ramach negocjacji Kontraktu Programowego alokacja FE SL 2021-2027 wynosi: 2 792 340 098 euro, w tym:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2 092 328 592 euro,
 • Europejski Fundusz Społeczny+: 700 011 506 euro.

Dodatkowo w aktualnej wersji programu FE SL 2021-2027 uwzględniono:

 • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji: ok. 2 066 000 000 euro (alokacja dla Śląskiego wskazana w lutym br. przez resort rozwoju).

Łączna alokacja FE SL 2021-2027 wynosi ok. 4 858 340 098 euro.


Fundusze Europejskie 2021-2027
Fundusze Europejskie 2021-2027
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś