Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 2550 wiadomości z wszystkich 2550 dla zadanych warunków:

Zmiana regulaminów konkursów w ramach Poddziałania 8.3.1 oraz 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Szkic przedstawiający budynek z podpisem WFS
Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r., zmieniły się  regulaminy konkursów nr: RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16 i RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16.
Aby umożliwić Projektodawcom dostosowanie składanych projektów do aktualnych zapisów Wytycznych wydłużony został termin naboru wniosków w ramach konkursu RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16 do  7 listopada 2016 r. do godz. 12.00

2016-10-28
| kategorie: Nabory wniosków | tagi: kadry gospodarki

Wyniki konkursu językowego "Eurodyktando 2016"

Infografika przedstawiająca schematyczny rysunek człowieka oraz wykrzyknik
Prawie 100 uczniów z kilku szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego stanęło 26 października do potyczek językowych. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się tego dnia ósma edycja Eurodyktanda. Na młodych Europejczyków czekał podchwytliwy tekst najeżony językowymi pułapkami oraz trudny quiz z terminów europejskich i zawiłości językowych.

2016-10-27
| kategorie: Działania promocyjne | tagi: Promocja

Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


Zarząd Województwa uznanał za złożone wniosków o dofinansowanie projektów zgłoszonych elektronicznie w systemie LSI 2014, których przesłanie w terminie naboru za pomocą platform SEKAP lub ePUAP było niemożliwe z uwagi na problemy techniczne platform SEKAP/ePUAP.

 

2016-10-26
| kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: nowoczesna gospodarka

Wydłużenie terminu naboru wniosków w dwóch konkursach w ramach Poddziałania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Infografika przedstawiająca schematyczny obraz budynku urzędu, podpisanego WFS
Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zmieniły się Regulaminy konkursów nr: RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 i RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16. Aby umożliwić Projektodawcom dostosowanie składanych projektów do aktualnych zapisów Wytycznych, wydłużone zostały terminy naboru wniosków.

2016-10-26
| kategorie: Nabory wniosków | tagi: włączenie społeczne

Wybrano projekty do dofinasowania z poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Południowego


13 października 2016r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-056/16, przeprowadzonego w ramach Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Południowego.

2016-10-19
| kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: edukacja, RIT PŁD

Wybrano projekty do dofinansowania z Subregionu Centralnego w ramach Poddziałania: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego

Wydział Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego
13 października 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/16 dla Poddziałania: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.

2016-10-14
| kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: infrastruktura edukacyjna, ZIT
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś