Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 2305 wiadomości z wszystkich 2305 dla zadanych warunków:

Przedłużenie terminu naborów wniosków dla poddziałań 11.1.1; 11.1.2; 11.1.3

W związku z trwającym procesem legislacyjnym nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który Sejm przyjął dnia 29 grudnia 2015r., nastąpiło przedłużenie wszystkich trwających naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałań 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej do dnia 01.02.2016 r. .

2016-01-07
| kategorie: Nabory wniosków

Skrzynki odbiorcze w systemach SEKAP/ePUAP

Z uwagi na wieloetapowość prac Komisji Oceny Projektów przypominamy, że beneficjentów obowiązuje elektroniczny system komunikacji, co oznacza konieczność bieżącego monitorowania skrzynek odbiorczych na platformach SEKAP/ePUAP.

2015-12-30
| kategorie: Prawo i dokumenty

Siła ludzi i potencjał miejsc

W listopadzie br. ukazał się 4. tom albumu z serii „Śląskie do przodu!”, poświęconego prezentacji wybranych inwestycji zrealizowanych przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2015-12-18
| kategorie: Działania promocyjne

Ogłoszenie o wynikach naboru nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15

Publikujemy zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Śląskiego Listę projektów wybranych do dofinansowania stanowiącą wynik naboru nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe RPO WSL 2014-2020.

2015-12-16
| kategorie: Wyniki naborów wniosków

Przesunięcia terminu zakończenia naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie oraz 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Do 31 marca 2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów z obszaru Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Działanie 4.5.1 typ projektu 4, Działanie 4.5.2) oraz do 29 lutego 2016 r.- Działanie 4.5.2  typ projektu 1-3.

2015-12-16
| kategorie: Nabory wniosków | tagi: Przedłużenie terminu
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś