Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Szybko, szybciej, Fundusze!


2018-01-02 11:24

W 2017 roku ogłoszono łącznie 107 naborów z pulą 2 mld 920 mln zł na realizację projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Od września do grudnia promowała je szeroko zakrojona kampania mediowa. Jej hasło przewodnie "Śląskie – przyspieszamy!" stanowiło bezpośrednią kontynuację ubiegłorocznej akcji „Śląskie – ruszamy!”.

Funkcję ambasadora kampanii przyjął Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, który firmował RPO jako Fundusze Europejskie rozdzielane przez samorząd regionalny na szczególne potrzeby Śląskiego.

Natomiast grafiki stworzył znakomity rysownik satyryczny Henryk Sawka. Rozpoznawalna w grupie docelowej kreska oraz poczucie humoru rysownika wpłynęły na lepszy i bardziej przychylny odbiór kampanii, zachęcając do zapoznania się z materiałami promocyjnymi i pokazując przyjazną stronę Funduszy Europejskich.

Kampania nakierowana była na informowanie i edukowanie o możliwościach, jakie stwarza RPO WSL 2014-2020, tak aby zaktywizować sięgających po wsparcie. W tym celu została stargetowana na podmioty, które mogą sięgnąć po środki z Programu w związku z ogłaszanymi naborami wniosków. Są to przede wszystkim przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki sektora publicznego.

Aby jak najlepiej do nich dotrzeć, wykorzystano synergię narzędzi promocji. Główny nacisk położono na działania w Internecie, takie jak: reklama w mediach społecznościowych, content marketing, remarketing behawioralny, kampania linków sponsorowanych, mailingi oraz reklamy kontekstowe. Wsparła je promocja w mediach tradycyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym, tj. prasie i radiu, a także indoor w instytucjach i urzędach.

Po zakończeniu kampanii przeprowadzono badanie skuteczności i efektywności zrealizowanych działań promocyjnych. Pokazało ono, że w porównaniu ze stanem wcześniejszym rozpoznawalność RPO zwiększyła się z 18,3% do 31,1%. Wzrosła również świadomość źródeł informacji i edukacji o Programie, takich jak serwis www.rpo.slaskie.pl oraz punkty informacyjne sieci PIFE. 13,1% badanych potwierdziło zetknięcie się z kampanią ”Śląskie – przyspieszamy!”. Kontakt najczęściej miał miejsce w Internecie (78,3%), przy czym ponad 40% badanych spotkało się z kampanią w mediach tradycyjnych. Respondenci wyrazili bardzo pozytywny odbiór kampanii (aż 95,7% ankietowanych wskazało ocenę 4 i 5 w 5-stopniowej skali). Najwyżej oceniono oryginalność kampanii (wskazano tu komiksy oraz hasło) – średnia ocena 4,59.

Kampanię zrealizowała agencja BringMore Advertising z Chorzowa na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego, przy współfinansowaniu z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Śląskie. Przyspieszamy! Rys. Henryk Sawka
Śląskie. Przyspieszamy! Rys. Henryk Sawka
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś