Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 237 informacje ze wszystkich 6687 dla tagu: rewitalizacja

Szkolenia stacjonarne projektu „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich"

W imieniu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR), Fundacji Poszanowania Energii (FPE) oraz Inicjatywy Mieszkaniowej dla Europy Wschodniej (Housing Initiative for Eastern Europe) zapraszamy Gminy do uczestnictwa w nieodpłatnych szkoleniach stacjonarnych dla miast i gmin w ramach kolejnego etapu projektu „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”. 

2022-03-09
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Szkolenia i konferencje | tagi: Rewitalizacja, szkolenia

Przebudowa Ratusza Starej Częstochowy i rewitalizacja Starego Rynku

Częstochowa w ramach planu rewitalizacji miasta podjęła się zadania rozbudowy dawnego ratusza na potrzeby muzeum archeologiczno-historycznego z częścią usługową oraz modernizacji płyty Starego Rynku. Zmiana ta miała na celu wykreowanie na terenie Częstochowy miejsca atrakcyjnego zarówno dla mieszkańców, jak i turystów poprzez wykorzystanie w pełni potencjału tkwiącego w zabudowaniach Starego Miasta. Projekt przyczyni się do integracji przestrzeni miejskiej, stworzy warunki dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz warunki do lepszej integracji społecznej. Dzięki tej inwestycji Stare Miasto ma stać się miejscem spotkań i aktywizacji społecznej, propagującym wiedzę historyczną i sprzyjającym realizacji działań, zaspokajających potrzeby lokalnej społeczności.

2021-12-17
| typ informacji: Artykuł | tagi: rewitalizacja

Webinarium z koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i miejscowego planu rewitalizacji - planistycznych narzędzi wsparcia gminnych programów rewitalizacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza 20 grudnia gminy regionu do uczestnictwa w bezpłatnym seminarium "Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna i miejscowy plan rewitalizacji - planistyczne narzędzia wsparcia gminnych programów rewitalizacji".

2021-12-07
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Szkolenia i konferencje | tagi: Rewitalizacja

Park Jordanowski w Raciborzu

Na obszarze rewitalizacji miasta Raciborza zaobserwowano szereg problemów o charakterze społecznym, m.in. wzrost odsetka osób objętych wsparciem socjalnym, niska aktywność społeczna mieszkańców oraz niewystarczająca oferta kulturalna i rekreacyjna. Władze miasta dostrzegły szansę na uwolnienie potencjału lokalnej społeczności poprzez tworzenie miejsc generujących impulsy do aktywizacji i integracji mieszkańców (np. Ogródek Jordanowski). Z tego względu podjęto się realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w ramach którego stworzono przyjemną i bezpieczną przestrzeń dla mieszkańców wraz z placem zabaw.

2021-10-26
| typ informacji: Artykuł | tagi: rewitalizacja
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś