Przejdź do treści głównej

Newsletter o rewitalizacji


2022-04-05 10:03

Newsletter o rewitalizacji

2022-04-01

W ramach newslettera przekazujemy Państwu kilka bieżących informacji, tym razem dotyczących kwestii środowiskowych w procesach rewitalizacji.

Planując działania rewitalizacyjne warto postrzegać zieleń jako potencjał obszaru rewitalizacji i zasób, który należy chronić i rozwijać. Zieleń w mieście i w danej dzielnicy nie tylko poprawia estetykę przestrzeni, ale służy nam jako miejsca rekreacji i wypoczynku, pełni funkcje zdrowotne, ochronne czy stanowi siedlisko wielu gatunków zwierząt. Niewątpliwie przyczynia się do poprawy jakości naszego życia. Zachęcamy do zapoznania się z dobrymi praktykami w tym zakresie:

Krajowy Ośrodek Zmian KlimatuZapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK), który jest interdyscyplinarnym ośrodkiem zajmującym się zmianami klimatu i ich skutkami. Ośrodek swoje działania rozpoczął od kwietnia 2020 r. w strukturach IOŚ-PIB i dostarcza wiedzę i rozwiązania w zakresie polityki klimatycznej, wspierając administrację publiczną i samorządy, współpracując m.in. ze środowiskiem akademickim oraz instytutami naukowymi i badawczymi w kraju i zagranicą, wspiera również biznes i organizacje pozarządowe. KOZK realizuje projekty z zakresu adaptacji do zmian klimatu, społeczno-ekonomicznych skutków zmian klimatu, edukacji klimatycznej. Obszarem jego działalności jest także odporność klimatyczna sprawiedliwa transformacja, bezemisyjny i niskoemisyjny transport, zielone innowacje, zrównoważone finanse.

W ramach swojej działalności KOZK wydaje także Kwartalnik KOZK. Kwartalnik stanowić ma inspirujące źródło wiedzy, dobrych praktyk i przydatnych rozwiązań, jak i forum dialogu o polskiej drodze do neutralności klimatycznej. Dotychczasowe publikacje:

Zapraszam do lektury!

Wyszukiwarka EkoDotacjiW ramach platformy internetowej Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu została uruchomiona Wyszukiwarka EkoDotacji: http://ekodotacje.ios.edu.pl/.

W wyszukiwarce EkoDotacji znajduje się ponad 100 programów finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji. Narzędzie przygotowane przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego) ma ułatwiać znajdywanie środków na ekologiczne inwestycje – od instalacji paneli fotowoltaicznych poczynając, a na programach edukacji ekologicznej kończąc. Jest bazą wiedzy na temat aktualnych programów wsparcia w zależności od rodzaju danej inwestycji.

Więcej informacji na temat wyszukiwarki EkoDotacji znajduje się na stronie na stronie: https://ios.edu.pl/aktualnosci/ruszyla-wyszukiwarka-ekodotacji-wszystkie-rodzaje-wsparcia-zielonych-inwestycji-w-jednym-miejscu/.

Seria publikacji „Zieleń, woda, infrastruktura techniczna – bez granic”Zapraszamy do lektury serii publikacji pn. Zieleń, woda, infrastruktura techniczna – bez granic, opracowanej przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Publikacje stanowić mogą źródło wiedzy dla samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców miast w związku z wyznaniami wynikającymi ze zmian klimatu. Dużą rolę w monografiach odgrywają dobre praktyki dotyczące kształtowania zielonej i błękitnej infrastruktury w miastach, w tym także w kontekście rewitalizacji, które stanowić mogą inspirację do realizacji podobnych działań na terenach swoich miejscowości lub gmin. W skład serii wchodzą następujące tomy:

Publikacje powstały w ramach projektu pt. “Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”.

Publikacja „Węglem i nie węglem”Zapraszamy do lektury publikacji „Węglem i nie węglem. Ogrzewanie kamienic: perspektywa mieszkańców i scenariusze zmian. Rzeczywiste koszty, zużycie energii i warunki korzystania z różnych systemów ogrzewania”

W publikacji omawiane są wyniki badania wskazujące, że kamienice mogą być niemal równie ciepłe, jak współczesne budynki, a odejście od paliw stałych jest warunkiem nie tylko poprawy jakości powietrza w miastach, ale również zachowania atrakcyjności kamienic dla przyszłych pokoleń.

Publikacja jest efektem pracy naukowców z Wydziałów Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, działających w ramach Centrum Naukowego Zrównoważonego Kształtowania Środowiska Zbudowanego.

Publikacja powstała w realizacji komponentu badawczego Inicjatywy DiverCITY 4 (https://divercity4.pl/), finansowanej w ramach Środków Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021.

Niezmiennie polecamy Krajowe Centrum Wiedzy o RewitalizacjiLogo KCWR
Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl
Projekt pn. "Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.


Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś