Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Rewitalizacja - logo


Publikacja pn. „Rewitalizacja. Inspiracje i doświadczenia dla zintegrowanych działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki”

Mamy przyjemność polecić Państwu leturę e-publikacji pn. „Rewitalizacja. Inspiracje i doświadczenia dla zintegrowanych działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki”, która stanowi podsumowanie wymiany wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas realizacji przez Samorząd Województwa Opolskiego zadania polegającego na wsparciu gmin w programowaniu i wdrażaniu programów rewitalizacji, współfinansowanego z dotacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

W publikacji przedstawione zostały zarówno teoretyczne aspekty procesu rewitalizacji (w zróżnicowanych obszarach tematycznych), podejścia do programowania tego typu działań na poziomie krajowym i regionalnym, jak i praktyczne rozwiązania rewitalizacyjne w ramach zaprezentowanych wybranych dobrych praktyk. Opracowanie może okazać się wsparciem dla samorządów w opracowaniu Gminnych Programów Rewitalizacji, a przede wszystkim inspiracją do realizacji wielowymiarowych przedsięwzięć ukierunkowanych na potrzeby lokalnych społeczności.

Rewitalizacja - Inspiracje i doświadczenia dla zintegrowanych działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki


Relacja z wyjazdu szkoleniowego: Prowadzenie procesu rewitalizacji. Dobre praktyki

W dniach od 12 do 13 grudnia 2022 roku odbyło się szkolenie wyjazdowe dla przedstawicieli gmin województwa śląskiego, podczas którego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami w zakresie prowadzenia procesu rewitalizacji w Lesznie i Wałbrzychu.

Pracownicy tamtejszych Urzędów Miast przestawili swoje doświadczenia, pomysły i rozwiązania mogące stać się inspiracją dla wielu śląskich gmin, w których występują podobne problemy, tj. wyludnianie się lub gospodarcze zamieranie centrów miast, konieczność poprawy warunków lokalowych w budynkach komunalnych, czy zwiększenie efektywności energetycznej budynków.
Podczas spaceru badawczego w Lesznie uczestnicy odwiedzili "Stację Biznes", przyjazną, dostępną dla każdego przestrzeń w centrum miasta, która służy aktywnym i przedsiębiorczym mieszkańcom jako miejsce współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz nową siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej, na której potrzeby zagospodarowano opuszczoną szkołę i stworzono multi funkcjonalne centrum kultury.

Z kolei w Wałbrzychu spacer badawczy miał miejsce na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, zabytku w nowej odsłonie, gdzie stworzono atrakcję turystyki poprzemysłowej, mieszczącą się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia".

Szkolenie zostało zorganizowane dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu Regiony Rewitalizacji.

12-13 grudnia 2022 1_8pszkolenie 12-13 grudnia 2022 r.
Zdjęcie 1 z 8
12-13 grudnia 2022 r. 7_8pszkolenie 12-13 grudnia 2022 r.
Zdjęcie 2 z 8
12-13 grudnia 2022 r. 3_8szkolenie 12-13 grudnia 2022 r.
Zdjęcie 3 z 8
12-13 grudnia 2022 r. 4_8szkolenie 12-13 grudnia 2022 r.
Zdjęcie 4 z 8
12-13 grudnia 2022 r. 5_8szkolenie 12-13 grudnia 2022 r.
Zdjęcie 5 z 8
12-13 grudnia 2022 r. 6_8szkolenie 12-13 grudnia 2022 r.
Zdjęcie 6 z 8
12-13 grudnia 2022 r. 8_8szkolenie 12-13 grudnia 2022 r.
Zdjęcie 7 z 8
12-13 grudnia 2022 r. 2_8Szkolenie 12-13 grudnia 2022 r.
Zdjęcie 8 z 8

Publikacja - Ocena realizacji gminnego programu rewitalizacji. Praktyczny podręcznik dla samorządów lokalnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją pn. „Ocena realizacji gminnego programu rewitalizacji. Praktyczny podręcznik dla samorządów lokalnych”. Ekspertyza powstała w ramach projektu pn. "Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia" (który jest współfinansowany ze środków UE z PO PT 2014-2020 w ramach projektu Regiony Rewitalizacji) i na nasze zlecenie przygotował ją zespół ekspercki z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Opracowanie stanowi unikalne kompendium wiedzy na temat monitorowania i oceny programów opracowywanych na zasadach wynikających z ustawy o rewitalizacji. Głównym celem autorów było przedstawienie w czytelny sposób najważniejszych informacji przydatnych dla osób odpowiedzialnych za kontrolę wdrażania programów rewitalizacji. Publikacja jest więc skierowana przede wszystkim do przedstawicieli samorządów, którzy oczekują użytecznej wiedzy wspomagającej działania związane z obsługą gminnych programów rewitalizacji (GPR) na poziomie lokalnym.

Gorąco polecamy lekturę!


Zaproszenie na webinar "Zintegrowane podejście do zarządzania dziedzictwem w gminach"

2022-11-22

Logo Narodowego Instytutu Dziedzictwa

29 listopada o godz. 14.00 odbędzie się webinar pn. „Zintegrowane podejście do zarządzania dziedzictwem w gminach”. Omówione zostaną dwa kluczowe zagadnienia poradnika dla gmin pokazującego, w jaki sposób gmina może w sposób interdyscyplinarny ujmować dziedzictwo w dokumentach strategicznych i w działaniach:

 1. w których dokumentach programowania i w jaki sposób można ujmować – i wykorzystywać dla rozwoju – lokalne zasoby dziedzictwa -z uwzględnieniem zintegrowanej strategii rozwoju gminy (co może być dla UG wyjątkowo cenne, jako że ta strategia to w miarę nowość),
 2. krok po kroku zastosowanie ścieżki ewaluacji dokumentów i projektów gmin – pozwalającej na określenie synergii i poziomu zintegrowania działań.

Link do informacji o webinarze, poradnika do pobrania i do rejestracji na webinar


Relacja z warsztatów w Siemianowicach Śląskich
2022-11-22

16 listopada 2022 roku na zaproszenie Wydziału Rozwoju Miasta Siemianowic Śląskich członkowie zespołu ds. rewitalizacji – Katarzyna Dramska, Joanna Król oraz pracownik UMWSL Tomasz Rak współprowadzili warsztaty rewitalizacyjne dedykowane pracownikom urzędu miasta, jednostek miejskich oraz radnym Rady Miasta Siemianowice.

Spotkanie miało miejsce w zrewitalizowanym budynku Siemianowickiego Centrum Kultury „Zameczek” i dotyczyło pogłębionej analizy obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, podczas którego wskazano kluczowe problemy społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenne i techniczne na w/w obszarze.

Analiza warsztatowa poprzedzona została prezentacjami merytorycznymi, gdzie szczegółowo omówiono założenia ustawy o rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem analizy wskaźnikowej, analizy pogłębionej, specjalnej strefy rewitalizacji i procesu uchwalania GPR.

Członkowie Zespołu ds. rewitalizacji brali udział w powyższym spotkaniu w ramach projektu: „Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia”.

fot. Wojciech Mateusiak (4 of 46)  fot. Wojciech Mateusiak (28 of 46)

fot. Wojciech Mateusiak (40 of 46)  fot. Wojciech Mateusiak (33 of 46)

fot. Wojciech Mateusiak (27 of 46)  fot. Wojciech Mateusiak (41 of 46)

foto: Wojciech Mateusiak


Zaproszenie do udziału w konferencji pn. Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji
2022-11-22

Logo Narodowego Instytutu DziedzictwaW imieniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa zapraszamy do udziału w dwudniowej konferencji podsumowującej działania w zakresie ochrony zabytków i wykorzystania potencjału dziedzictwa w rewitalizacji, realizowane w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki Nad Zabytkami na lata 2019-2022.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2022 r. w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym w Markach.

W pierwszym dniu konferencji zostaną zaprezentowane przedsięwzięcia zrealizowane w ramach projektu. Wraz z partnerami z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Instytutu Miast i Regionów opowiemy o naszych osiągnięciach i wyzwaniach.

Głos oddamy po raz kolejny osobom bezpośrednio zaangażowanym w planowanie i realizację rewitalizacji na poziomie samorządu. Okazją do tego będzie wydana niedawno przez NID publikacja „Życie między zabytkami – o dziedzictwie w rewitalizacji”, czyli dziesięć rozmów z praktykami, konserwatorami czy samorządowcami, których zaprosimy do dyskusji panelowej.

Drugi dzień konferencji poświęcimy projektowi „Wzorcowa rewitalizacja”. Zaprosimy przedstawicieli gmin i Centrów Kompetencji NID ds. Rewitalizacji do przedstawienia narzędzi służących właściwemu korzystaniu z potencjału zabytków dla wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego. Uczestnicy będą mieli także możliwość wzięcia udziału w warsztatach dotyczących dziedzictwa w rewitalizacji, które poprowadzą trenerzy z firmy Projekty Miejskie.

Element dekoracyjny

REJESTRACJA

Udział w konferencji tylko dla zarejestrowanych uczestników.

LINK DO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

Organizatorzy zapewniają nocleg zarejestrowanym uczestnikom konferencji.

Element dekoracyjny

GDZIE ODBĘDZIE SIĘ KONFERENCJA?

Konferencja odbędzie się w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym w Markach. Jest to pierwszy w Polsce obiekt użyteczności publicznej, dla którego wydany został certyfikat ekologiczny BREEAM. Na jego dachu zrealizowano zielony dach z roślinnością bagienną. Autorem projektu jest pracownia Punkt Zero Piotr Kuś. Więcej na temat obiektu tutaj.

Element dekoracyjny

JAK DOJECHAĆ?

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne znajduje się pod adresem: ul. Wspólna 40, 05-260 Marki (Google Maps)

Na miejsce można dotrzeć komunikacją miejską z centrum Warszawy. Należy dojechać linią metra M2 do stacji Trocka, a następnie przesiąść się do autobusów linii 140, 340 i 738 a następnie wysiąść na przystanku Wspólna.

Do dyspozycji uczestników są miejsca parkingowe.

Po pierwszym dniu konferencji (24 listopada) zapewnimy Państwu transport autobusem do hotelu.

Przed drugim dniem konferencji (25 listopada) zapewnimy Państwu transport autobusem z hotelu.

Element dekoracyjny

Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do pogłębienia wiedzy na temat właściwego projektowania i realizowania procesu rewitalizacji, spotkania ekspertami i wymiany doświadczeń.

Zapraszamy!


Nowa edycja konkursu Samorządowy Lider Zarządzania „Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie”
2022-11-07

Związek Miast Polskich w partnerstwie z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych ogłosił nową edycję konkursu dla JST Samorządowy Lider Zarządzania „Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie”

Konkurs organizowany jest w ramach Programu Rozwój Lokalny wspólnie z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz OECD, w tym również z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych.

Konkurs skierowany jest do wszystkich miast i gmin miejsko-wiejskich w Polsce, a tematyka edycji 2022 dotyczy inicjatyw i działań podejmowanych przez samorządy miejskie na rzecz poprawy komunikacji, zwiększania zaangażowania mieszkańców oraz zasad współzarządzania rozwojem lokalnym.

Nagroda główna to wyjazd studyjny do Norwegii dla przedstawicieli miasta i tytuł Samorządowego Lidera Zarządzania 2022!

Ostateczny termin nadsyłania aplikacji to: 12 grudnia 2022 r.

Szczegóły konkursu, formularz i harmonogram zamieszczone są na stronie Związku Miast Polskich.


Wystawa online Miejskie transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji
2022-11-04

Logo KCWRZachęcamy do regularnego odwiedzania strony Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji, portalu, którego celem jest promocja i upowszechnianie wiedzy na temat kompleksowego podejścia do rewitalizacji wśród interesariuszy. Materiały publikowane przez Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji znajdują się na Portalu Funduszy Europejskich.

Dodatkowo polecamy zapoznać się z informacjami opublikowanymi na stronie Miejskie Transformacje. To wystawa online, na której znajdziesz podsumowanie i rozszerzenie treści przedstawianych podczas tegorocznej edycji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w ramach wystawy Urban EXPO, gdzie w Pawilonie Polskim uczestnicy Światowego Forum Miejskiego mogli obejrzeć wystawę pod tym samym tytułem: "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji". Przedstawia najciekawsze efekty projektów, które zostały zrealizowane przez 20 miast wybranych w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast oraz 3 miasta realizujące projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji.


Nowy raport UMP: Młodsi nie będziemy

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza przygotowała raport pn. "Młodsi nie będziemy". Publikacja opisuje uwarunkowania społeczno - demograficzne polityk miejskich, wyzwania związane ze starzeniem się mieszkańców, a także zawiera rekomendacje działań i rozwiązań, których wdrożenie pozwoli stworzyć miasto przyjazne osobom w każdym wieku. W raporcie znalazły się także krótkie charakterystyki wszystkich dwunastu miast członkowskich Unii Metropolii Polskich.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem:

Link do informacji.

Link do raportu.


Zaproszenie na bezpłatne seminarium "Dochody jednostek samorządu terytorialnego na obszarze miejscowego planu rewitalizacji’’

w imieniu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów serdecznie zapraszamy na seminarium "Dochody jednostek samorządu terytorialnego na obszarze miejscowego planu rewitalizacji’’, które odbędzie się 5 października 2022 r. w godzinach 9.00-11.00 w formule online.

Spotkanie poprowadzi dr Marcin Leśny z Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy. Zaproszenie w szczególności kierujemy do skarbników i osób zajmujących się planowaniem budżetów gmin, podatkami od nieruchomości oraz rewitalizacją.

Seminarium jest związane z realizacją doradztwa strategicznego w ramach programu Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność. Jest ono wynikiem opracowania opinii prawnej dotyczącej podejścia do opodatkowania nieruchomości niezagospodarowanych zgodnie z planem miejscowym na obszarach rewitalizacji ustalonych uchwałami o wyznaczeniu o obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia:

 1. Zasady opodatkowania obszaru miejscowego planu rewitalizacji.
 2. Warunki pobierania dochodów budżetowych miejscowego planu rewitalizacji.
 3. Wskaźniki finansowe jednostek samorządu terytorialnego w latach 2022/2023.
 4. Finansowanie bieżących zadań komunalnych przez jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem miejscowego planu rewitalizacji.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne i wymaga rejestracji, która będzie otwarta do 3 października 2022 r.

Link do rejestracji

Potwierdzenie rejestracji oraz link do spotkania zostaną Państwu przesłane nie później niż dzień przed terminem rozpoczęcia seminarium.

Osoba do kontaktu:

Barbara Samorek
tel.: 571 068 038

e-mail: pdm@irmir.pl


Rewitalizacja w perspektywie 2021-2027 i nie tylko

2022-09-05

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem o rewitalizacji, w którym tym razem znajdziecie Państwo ważne informacje o zasadach dot. rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej UE oraz wartościowe materiały zamieszczone na portalu Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji.

Rewitalizacja w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”. Mają one ułatwić realizację zadań w ramach wybranych instrumentów terytorialnych podmiotom, które są odpowiedzialne za ich wdrażanie.

W dokumencie znajduje się także cały rozdział poświęcony rewitalizacji, tj. Rozdział 4 Wdrażanie IIT w obszarze rewitalizacji. W rozdziale wskazano podstawy opracowania gminnego programu rewitalizacji i jego wpisu do wojewódzkiego wykazu gminnych programów rewitalizacji. Wskazano zasady wyboru projektów rewitalizacyjnych, ich finansowania i monitorowania.

Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Więcej informacji pod linkami:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zasady-realizacji-instrumentow-terytorialnych-w-polsce-w-perspektywie-finansowej-ue-na-lata-2021-2027

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/rewitalizacja-w-perspektywie-finansowej-ue-na-lata-2021-2027/

Nowe treści na Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

Logo KCWRRelacja z rozmów o rewitalizacji w ramach sesji Pawilonu Polskiego, czyli panele „Dąbrowa Górnicza kontra Leszno, czyli rewitalizacyjna bójka modelowych miast” oraz „Społeczno-gospodarcza transformacja miast poprzemysłowych”: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/rozmowy-o-rewitalizacji-w-pawilonie-polskim-na-wuf11/

Relacja z Wystawy "Miejskie Transformacje", czyli Modelowa Rewitalizacja Miast i projekty pilotażowe na WUF11: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/wystawa-miejskie-transformacje-czyli-modelowa-rewitalizacja-miast-i-projekty-pilotazowe-na-wuf11/ oraz zaproszenie na wystawę online: http://www.miejskietransformacje.pl/

Dobre praktyki wypracowane w ramach MRM ze Starachowic - Starachowice OD nowa – pomysł na lepsze życie w Starachowicach: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/modelowa-rewitalizacja/starachowice/

Dobre praktyki wypracowane w ramach MRM z Warszawy - „Rewitalizacja – wspólna sprawa” na Warszawskiej Pradze: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/modelowa-rewitalizacja/warszawa/


Konsultacje społeczne projektu Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego (etap II)

2022-07-25

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (etap II). Projekt dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego http://www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl/.

Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach internetowych, pisemnie lub elektronicznie na adres:

Departament Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice

Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice

tel: +48 (32) 77 99 109, +48 (32) 77 99 111, fax: +48 (32) 77 99 174

polityka.rewitalizacja@slaskie.pl

z dopiskiem konsultacje Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego

bądź ustnie do protokołu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Uwagi można przekazywać w terminie do 29 lipca 2022 r.


Praktycznie o poprawie efektywności energetycznej budynków na obszarach rewitalizacji

2022-07-25

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z publikacją pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na obszarach rewitalizacji - Narzędziownik"

„Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na obszarach rewitalizacji - Narzędziownik" to publikacja poświęcona rezultatom prac nad kompleksową poprawą efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w Polsce, wypracowana w wyniku realizacji projektu „EDINA - Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”. Przedstawia możliwości wykorzystania narzędzi wspierających podmioty prywatne planujące modernizację budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji. Narzędziownik powstał jako efekt serii warsztatów, w których brali udział przedstawiciele miast posiadających Specjalną Strefę Rewitalizacji (Bytom, Łódź, Kalisz, Opole Lubelskie, Ośno Lubuskie, Płock, Polkowice, Świnoujście, Włocławek), przedstawiciele fundacji zajmujących się efektywnością energetyczną, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Środowiska i Klimatu, a także przedstawiciele z Niemiec posiadający doświadczenia w obszarze poprawy efektywności energetycznej na obszarach rewitalizacji. Treści zawarte w podręczniku są sformułowane na zasadzie pytań i odpowiedzi.


Wymiana doświadczeń - relacja z wizyty samorządowców z Województwa Dolnośląskiego

2022-07-06

Zdjęcie

Zdjęcie

W dniach 20-21 czerwca br. gościliśmy w naszym województwie przedstawicieli urzędów gmin oraz urzędu marszałkowskiego z województwa dolnośląskiego. Głównym celem wizyty była wymiana informacji oraz doświadczeń w zakresie prowadzonych działań rewitalizacyjnych.

W trakcie wizyty przedstawiciele delegacji województwa dolnośląskiego spotkali się z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie procesu rewitalizacji 5 miast naszego województwa: Katowic, Zawiercia, Dąbrowy Górniczej, Bytomia oraz Czeladzi. W wizytowanych gminach mogli zapoznać się z efektami prowadzonych działań rewitalizacyjnych. W pierwszym dniu wizyty w Katowicach gościom zaprezentowano m.in. Fabrykę Porcelany oraz dzielnicę Nikiszowiec, a następnie delegacja udała się do Zawiercia, gdzie burmistrz oraz pracownicy zawierciańskiego MOPS podzielili się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu oraz mieszkalnictwa wspomaganego.

Drugi dzień wizyty rozpoczęto od spotkania z Zespołem ds. rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w trakcie którego przedstawiono, w jaki sposób rewitalizacja została ujęta w województwie Śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz FE SL 2021-2027. Następnie delegacja udała się do Dąbrowy Górniczej, miasta biorącego udział w projekcie Modelowej rewitalizacji miast pn. „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”, gdzie zaprezentowano modelowe rozwiązania partycypacyjne oraz działania w zakresie m.in. przedsiębiorczości, rozwoju kultury czy społeczeństwa obywatelskiego, a także transportu.

Kolejnym punktem wizyty była Czeladź, gdzie w trakcie spotkania z burmistrzem goście poznali założenia rewitalizacji miasta i obejrzeli zrewitalizowane przestrzenie miasta, m.in. Rynek, Kopalnię Saturn - Muzeum, Centrum Usług Społecznych, czy też Termy. Ostatnim odwiedzanym w trakcie wizyty miejscem był Bytom. Przedstawicielami magistratu zaprezentowali osiągnięć wieloletniego procesu rewitalizacji Bytomia, w tym m.in. założeń Gminnego Programu Rewitalizacji, Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Podzielono się także doświadczeniem z realizacji projektów służących ograniczeniu negatywnych zjawisk społecznych oraz wpływających na wzrost dostępności do usług prorozwojowych. Goście zwiedzili także postindustrialną przestrzeń byłej KWK „Rozbark”, gdzie w chwili obecnej funkcjonuje Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych Skarpa Bytom.

Wizyta zrealizowana została w ramach zadania Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Regiony Rewitalizacji” (POPT 2014-2020).


Zagospodarowanie zabytków archeologicznych na potrzeby turystyki i edukacji - webinarium

2022-04-27

Narodowy Instytut Dziedzictwa W imieniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa zapraszamy do udziału w webinarium „Zagospodarowanie zabytków archeologicznych na potrzeby turystyki i edukacji”, które odbędzie się 29 kwietnia o godz. 14:00 na platformie szkoleniowej NID.

Link do wydarzenia: https://app.livewebinar.com/445-527-194

Wydarzenie na facebook’u: https://www.facebook.com/events/4956997584414735

Obecność stanowisk archeologicznych nie tylko kształtuje przestrzeń i pozwala uzyskać cenną wiedzę na temat przeszłości, ale może stanowić także pretekst do tworzenia miejsc edukacyjnych czy atrakcji turystycznych. W trakcie webinaru mgr Patrycja Pawelec zaprezentuje studialno-projektową pracę magisterską pt. „Turystyczne zagospodarowanie zabytków archeologicznych na przykładzie projektowanej ścieżki dydaktycznej wokół jeziora Limajno”, która uzyskała I miejsce w kategorii prac magisterskich w konkursie Narodowego Instytutu Dziedzictwa na najlepszą pracę dyplomową „Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy”. Koncepcja prezentuje rozwiązania inne niż rekonstrukcja in situ, możliwe do wykorzystania przez władze publiczne lub innych interesariuszy dziedzictwa. W drugiej części webinaru dr Mariusz Antolak zaprezentuje współczesne trendy edukacji archeologicznej w krajobrazie oraz możliwości wykorzystania potencjału edukacyjnego europejskich zabytków archeologicznych Cypru, Malty i Irlandii.

Dyskutanci:

 • prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński – archeolog i zabytkoznawca, teoretyk zarządzania dziedzictwem kulturowym. Autor książek „Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego”, „Własność dziedzictwa kulturowego. Idee – problemy – kontrowersje” i „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: wprowadzenie do problematyki”, redaktor naukowy kilkudziesięciu książek z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz kilkuset artykułów naukowych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownik licznych wykopalisk archeologicznych w Polsce i w Niemczech. Inicjator i propagator niedestrukcyjnych metod rozpoznawania dziedzictwa archeologicznego: archeologii lotniczej i lotniczego skanowania laserowego.

 • dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak – doktor nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka (Kraków). Magister inżynier architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej (Olsztyn, Warszawa). Adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu UWM w Olsztynie. Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji „W krajobrazie”. Autor licznych publikacji naukowych, uczestnik kilkuset konferencji, szkoleń, warsztatów i staży. Praktykujący architekt krajobrazu – autor kilkuset projektów z zakresu architektury krajobrazu, planowania przestrzennego i ochrony środowiska. Zainteresowania naukowe: edukacja w krajobrazie, krajobraz kulturowy i jego przekształcenia, ekologiczne ogrodnictwo.

 • mgr inż. arch. kraj. Patrycja Pawelec – absolwentka kierunku Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, obecnie doktorantka w dyscyplinie historia. W pracy naukowej zajmuje się zagospodarowaniem stanowisk archeologicznych na cele turystyczne i edukacyjne. Współautorka publikacji naukowych, projektów przestrzeni prywatnych i publicznych oraz analiz krajobrazu. Interesuje się zagadnieniami związanymi z edukacją w krajobrazie i wizualizacjami komputerowymi. Laureatka konkursu Narodowego Instytutu Dziedzictwa na najlepszą pracę dyplomową „Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy” – w kategorii prac magisterskich zdobyła I miejsce.

Wcześniejsze webinary:


Program Dostępność Plus - dobre praktyki

2022-04-14

Szanowni Państwo,

Fundacja Integracja na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej opracowała materiał informacyjny pt. „Katalog przykładów zastosowania Standardów Dostępności”. Można w nim znaleźć dobre przykłady zastosowania standardów dostępności w rożnych budynkach i miejscach, tak aby zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość korzystania z usług i wytwarzanych produktów dostarczanych w ramach realizowanych projektów.

Już teraz można zapoznać się z publikacją zamieszczoną na stronie internetowej Programu Dostępność Plus: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/107905/Dobre_praktyki_final.pdf


WUF 11 Światowe Forum Miejskie

2022-04-08

Szanowni Państwo,

Od 26 do 30 czerwca 2022 r. w Katowicach odbędzie się Światowe Forum Miejskie (WUF) - największe i najważniejsze wydarzenie na świecie poświęcone rozwojowi miast.

Zachęcamy do rejestracji na wydarzenie, które odbywać będzie się pod hasłem "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości", a w programie znajdą się także liczne odniesienia do procesu rewitalizacji.

Rejestracja na WUF11 odbywa się na stronie UN-Habitat: https://www.unevents.org/Home/Register i trwa do 22 czerwca 2022 r.

Zachęcamy także do śledzenia strony MFiPR dot. WUF11 oraz profilu na Facebooku (adres strony internetowej: http://www.gov.pl/wuf11, facebook: https://www.facebook.com/WUF11, profil: „WUF11 – cities of the future”). Oprócz informacji o samym wydarzeniu, znajdują się tam też artykuły o polityce miejskiej, wideo i podcasty.

Pierwszy podcast to rozmowa o ludzkim wymiarze planowania przestrzennego na przykładzie doświadczeń z Wałbrzyskiego pilotażu w zakresie rewitalizacji (https://wuf11.podbean.com/e/trzeba-rozmawiac-czyli-o-ludzkim-wymiarze-planowania-przestrzennego-w-miescie/).


KRAJOWE CENTRUM WIEDZY O REWITALIZACJI
2022-04-05

Logo KCWRZachęcamy do regularnego odwiedzania strony Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji. To rządowy serwis informacyjno-edukacyjny, prowadzony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem portalu jest promocja i upowszechnianie wiedzy na temat kompleksowego podejścia do rewitalizacji wśród interesariuszy. Portal powstał po to, by dzielić się wiedzą, doświadczeniem i z zaangażowaniem wesprzeć interesariuszy w działaniach związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem rewitalizacji.

Wszelkie informacje i materiały publikowane przez Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji znajdują się na Portalu Funduszy Europejskich.


Newsletter o rewitalizacji

2022-04-01

W ramach newslettera przekazujemy Państwu kilka bieżących informacji, tym razem dotyczących kwestii środowiskowych w procesach rewitalizacji.

Planując działania rewitalizacyjne warto postrzegać zieleń jako potencjał obszaru rewitalizacji i zasób, który należy chronić i rozwijać. Zieleń w mieście i w danej dzielnicy nie tylko poprawia estetykę przestrzeni, ale służy nam jako miejsca rekreacji i wypoczynku, pełni funkcje zdrowotne, ochronne czy stanowi siedlisko wielu gatunków zwierząt. Niewątpliwie przyczynia się do poprawy jakości naszego życia. Zachęcamy do zapoznania się z dobrymi praktykami w tym zakresie:

Krajowy Ośrodek Zmian KlimatuZapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK), który jest interdyscyplinarnym ośrodkiem zajmującym się zmianami klimatu i ich skutkami. Ośrodek swoje działania rozpoczął od kwietnia 2020 r. w strukturach IOŚ-PIB i dostarcza wiedzę i rozwiązania w zakresie polityki klimatycznej, wspierając administrację publiczną i samorządy, współpracując m.in. ze środowiskiem akademickim oraz instytutami naukowymi i badawczymi w kraju i zagranicą, wspiera również biznes i organizacje pozarządowe. KOZK realizuje projekty z zakresu adaptacji do zmian klimatu, społeczno-ekonomicznych skutków zmian klimatu, edukacji klimatycznej. Obszarem jego działalności jest także odporność klimatyczna sprawiedliwa transformacja, bezemisyjny i niskoemisyjny transport, zielone innowacje, zrównoważone finanse.

W ramach swojej działalności KOZK wydaje także Kwartalnik KOZK. Kwartalnik stanowić ma inspirujące źródło wiedzy, dobrych praktyk i przydatnych rozwiązań, jak i forum dialogu o polskiej drodze do neutralności klimatycznej. Dotychczasowe publikacje:

Zapraszam do lektury!

Wyszukiwarka EkoDotacjiW ramach platformy internetowej Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu została uruchomiona Wyszukiwarka EkoDotacji: http://ekodotacje.ios.edu.pl/.

W wyszukiwarce EkoDotacji znajduje się ponad 100 programów finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji. Narzędzie przygotowane przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego) ma ułatwiać znajdywanie środków na ekologiczne inwestycje – od instalacji paneli fotowoltaicznych poczynając, a na programach edukacji ekologicznej kończąc. Jest bazą wiedzy na temat aktualnych programów wsparcia w zależności od rodzaju danej inwestycji.

Więcej informacji na temat wyszukiwarki EkoDotacji znajduje się na stronie na stronie: https://ios.edu.pl/aktualnosci/ruszyla-wyszukiwarka-ekodotacji-wszystkie-rodzaje-wsparcia-zielonych-inwestycji-w-jednym-miejscu/.

Seria publikacji „Zieleń, woda, infrastruktura techniczna – bez granic”Zapraszamy do lektury serii publikacji pn. Zieleń, woda, infrastruktura techniczna – bez granic, opracowanej przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Publikacje stanowić mogą źródło wiedzy dla samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców miast w związku z wyznaniami wynikającymi ze zmian klimatu. Dużą rolę w monografiach odgrywają dobre praktyki dotyczące kształtowania zielonej i błękitnej infrastruktury w miastach, w tym także w kontekście rewitalizacji, które stanowić mogą inspirację do realizacji podobnych działań na terenach swoich miejscowości lub gmin. W skład serii wchodzą następujące tomy:

Publikacje powstały w ramach projektu pt. “Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”.

Publikacja „Węglem i nie węglem”Zapraszamy do lektury publikacji „Węglem i nie węglem. Ogrzewanie kamienic: perspektywa mieszkańców i scenariusze zmian. Rzeczywiste koszty, zużycie energii i warunki korzystania z różnych systemów ogrzewania”

W publikacji omawiane są wyniki badania wskazujące, że kamienice mogą być niemal równie ciepłe, jak współczesne budynki, a odejście od paliw stałych jest warunkiem nie tylko poprawy jakości powietrza w miastach, ale również zachowania atrakcyjności kamienic dla przyszłych pokoleń.

Publikacja jest efektem pracy naukowców z Wydziałów Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, działających w ramach Centrum Naukowego Zrównoważonego Kształtowania Środowiska Zbudowanego.

Publikacja powstała w realizacji komponentu badawczego Inicjatywy DiverCITY 4 (https://divercity4.pl/), finansowanej w ramach Środków Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021.

Niezmiennie polecamy Krajowe Centrum Wiedzy o RewitalizacjiLogo KCWR
Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl
Projekt pn. "Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.


Szkolenia stacjonarne projektu „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich"

2022-03-09

W imieniu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR), Fundacji Poszanowania Energii (FPE) oraz Inicjatywy Mieszkaniowej dla Europy Wschodniej (Housing Initiative for Eastern Europe) zapraszamy Gminy do uczestnictwa w nieodpłatnych szkoleniach stacjonarnych dla miast i gmin w ramach kolejnego etapu projektu „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”.

Serdecznie zachęcamy do udziału w powitalnym spotkaniu informacyjnym online, które odbędzie się 11 marca 2022 r. w godzinach od 13:00 – 14:00

Podczas tego spotkania dowiedzą się państwo o sprawach organizacyjnych oraz nasi eksperci przybliżą Państwu tematykę szkoleń.

Uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się na wydarzenie informacyjne przez ankietę.

Szkolenia będą obejmowały:

 1. Tworzenie warunków do poprawy efektywności energetycznej w procesach rewitalizacji – aspekty prawne i finansowe.
 2. Wprowadzenie standardów do efektywności energetycznej – programy i modele wsparcia.
 3. Poprawa efektywności energetycznej modernizowanych budynków mieszkalnych.

W przeciągu najbliższego półrocza planuje się przeprowadzić sześć jednakowych szkoleń stacjonarnych w różnych lokalizacjach dla przedstawicieli z urzędów, zarządców nieruchomości, wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych, TBSów, organizacji pozarządowych lub innych interesariuszy. Zapraszamy osoby z różnych miast posiadających gminne programy rewitalizacji lub inne uchwały dotacyjne, wspierające remonty prywatnych budynków mieszkalnych.

Na stronie internetowej EDINA znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat programu i lokalizacji szkoleń.

Już teraz mogą państwo rejestrować się na szkolenie.

Informacja o spotkaniu informacyjnym została również zamieszczona na naszej stronie projektu EDINA:

https://edina.irmir.pl/szkolenia-pilotazowe-w-ramach-projektu-edina-marzec-czerwiec-2022-r/

https://edina.irmir.pl/szkolenia-pilotazowe-w-ramach-projektu-edina-marzec-czerwiec-2022-r-2/

Fundatorem projektu jest Europejska Inicjatywa Ochrony Klimatu (EUKI) działająca w imieniu federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU). Nadrzędnym celem EUKI jest wspieranie współpracy klimatycznej w Unii Europejskiej (UE) w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Newsletter o rewitalizacji
2022-03-02

Podcast NID: Dziedzictwo w rewitalizacji – wypowiedzi praktyków. Sezon drugi

Wykorzystanie potencjału dziedzictwa w procesach rewitalizacji w polskich miastach jest coraz częstsze i coraz więcej jest ciekawych przykładów dobrych praktyk.

Na stronie NID pojawił się drugi sezon podcastów czyli wypowiedzi kolejnych ośmiu ekspertów – praktyków rewitalizacji. Są wśród tych ekspertów twórcy krajowego i regionalnych systemów rewitalizacji – w tym nasi koledzy: Paulina Sikorska z Mazowsza i Grzegorz Gawrysiak z Podlasia, osoby odpowiedzialne za proces rewitalizacji w miastach, a także eksperci i doradcy. Każda z wypowiedzi dotyczy tego, jak ujmowanie są elementy dziedzictwa w procesach rewitalizacji. Seria zawiera 8 podcastów. Rozmowy z ekspertami przeprowadzili Andrzej Brzozowy i Rajmund (Kuba) Ryś z firmy Projekty Miejskie. Zapraszamy do odsłuchu!

Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów

Podręcznik "Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów" opracowany został z myślą o wszystkich pracownikach urzędów miejskich mającym styczność z danymi – od burmistrzów i prezydentów, którzy na podstawie danych podejmują decyzje, po specjalistów zajmujących się tworzeniem rejestrów i ewidencji. Książkę można polecić szczególnie osobom odpowiedzialnym za politykę smart city oraz transformację cyfrową, a także kierownikom wydziałów zajmujących się rozwojem miasta i zarządzaniem strategicznym. Wiele przydatnych do pracy wskazówek znajdą w podręczniku również miejscy informatycy oraz specjaliści od zamówień publicznych.
Podręcznik został przygotowany w ramach projektu predefiniowanego "Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju, w ramach programu Rozwój lokalny" realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji oraz podręcznik do pobrania na stronie EOG

Wiedza przydatna także na etapie tworzenia diagnoz oraz systemu monitorowania procesu rewitalizacji.

Jak powstawał Urban Lab?

Zapraszam do zapoznania się z animacją podsumowującą 3-letni projekt Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city (2019-2021), który realizowany był przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Urban Lab to w skrócie narzędzie wspomagające zarządzanie miastem, przy wykorzystaniu potencjałów różnych interesariuszy miejskich i przy czynnym udziale ich mieszkańców. W ramach projektu opracowana w Instytucie koncepcja została pilotażowo wdrożona w dwóch polskich miastach – Gdyni oraz Rzeszowie.

Animacja krótko prezentuje powstałe efekty projektu. Dłuższym podsumowaniem jest natomiast publikacja pt. „Jak zrobiliśmy Urban Lab. Wnioski i rekomendacje z pilotażowego wdrożenia w Gdyni i w Rzeszowie”. Więcej informacji o projekcie i jego efektach na stronie: https://urbanlab.net/

Model można wykorzystać do budowania współpracy ze społecznością lokalną także w ramach procesu rewitalizacji.

Światowe Forum Miejskie (WUF11) Światowe Forum Miejskie (WUF11) coraz bliżej. Jego organizacja to jedno z kluczowych zadań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i partnerów – UN-Habitat, Miasta Katowice, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Rady Młodych WUF11. O podejmowanych działaniach można dowiedzieć się z nowej strony internetowej i profilu na Facebooku. Oba kanały komunikacji obsługuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Oprócz informacji o samym wydarzeniu, znajdują się tam też artykuły o polityce miejskiej, wideo i podcasty. Adres nowej strony internetowej to gov.pl/wuf11.
Z kolei profil na Facebooku nosi nazwę „WUF11 – cities of the future”. Zachęcamy do polubienia, śledzenia i rozpropagowania profilu.

Jednocześnie przypominamy, że trwa rejestracja na Światowe Forum Miejskie. Można się zarejestrować jako uczestnik lub zgłosić chęć zorganizowania własnego wydarzenia lub stoiska. Zachęcamy też do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej WUF11 prowadzonej przez UN-Habitat oraz strony Miasta Katowice.

Niezmiennie polecamy Krajowe Centrum Wiedzy o RewitalizacjiLogo KCWR
Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl
Projekt pn. "Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.


Uwaga! Prośba do gmin o przesyłanie danych (ORSIP 2.0)
2022-02-03

W związku z realizowanym zadaniem dotyczącym opracowania "modułu rewitalizacja" w ramach Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennych 2.0 (ORSIP 2.0) zwracamy się z prośbą o przesłanie danych wektorowych w formacie Shapefile zgodnych z Państwowym Układem Współrzędnych Geodezyjnych 1992 (PL-1992; PUWG 1992; EPSG 2180) dla obszarów rewitalizacji wyznaczonych w obowiązujących u Państwa Lokalnych/Gminnych Programach Rewitalizacji.

W przypadku braku możliwość wysłania danych w ww. formacie, prosimy o przesłanie mapy (pliku graficznego) z nadanym odniesieniem przestrzennym (tzw. "georeferencją") z naniesionymi granicami obszarów rewitalizacji, umożliwiającymi ich precyzyjne odwzorowanie.

W przypadku braku posiadania dokumentów w ww. rozszerzeniach, prosimy o przesłanie w jak najlepszej rozdzielczości pliku graficznego przedstawiającego możliwie najwięcej szczegółów (granice obszarów rewitalizacji, granice działek ewidencyjnych, podkład mapowy itp.).

Dodatkowo zwracamy się o przesłanie aktualnego linka(ów) do:

 • dokumentu PR/GPR zamieszczonego na BIP (ostatni przyjęty tekst jednolity i późniejsze aktualizacje);
 • uchwały ws. wyznaczenia obszaru rewitalizacji (dotyczy GPR).

Prosimy o przesłanie danych dla obowiązujących u Państwa Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji, potwierdzenie i wskazanie daty, od której Program nie obowiązuje lub przekazanie informacji, że Państwa Gmina nie przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 18.02 2022 r. na adres rewitalizacja@slaskie.pl


Newsletter o rewitalizacji
2022-02-15

zapraszam na newsletter o rewitalizacji, który jeszcze podsumowuje ostatni rok, ale i zapowiada kolejne wydarzenia związane z polityka miejską, w tym rewitalizacją. Regiony Rewitalizacji w działaniu

 • Ambitne Podlaskie wypracowało pierwszą w kraju Regionalną Politykę Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030. Została ona stworzona po to, aby ustanowić system wspierania rewitalizacji w gminach w ramach prowadzenia polityki regionalnej w województwie podlaskim, a także po to, aby była praktycznym narzędziem skutecznego wspomagania rozwoju lokalnego w województwie. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem. Dokument został zaakceptowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej o czym można przeczytać w artykule.
 • Podkarpackie publikujezachęcamy do lektury 8 artykułów, które w sposób syntetyczny i zrozumiały przedstawiają różne zagadnienia procesu rewitalizacji:
  • Aktualizacja programu rewitalizacji
  • Dostępność w rewitalizacji
  • Praktyczne aspekty przygotowania i uchwalenia GPR
  • Rola działań w małej skali w procesie rewitalizacji
  • Rola zieleni w procesie rewitalizacji
  • Włączenie społeczności lokalnej w proces rewitalizacji
  • Zarządzanie procesem rewitalizacji
  • Znaczenie delimitacji obszarów zdegradowanych

Artykuły dostępne do pobrania na stronie podkarpackie.pl

Centra Kompetencji NID ds. Rewitalizacji

Centra Kompetencji NID ds. rewitalizacji pomagają gminom w zarządzaniu dziedzictwem, doradzają jak zweryfikować jego zasób i walory oraz jak wykorzystać ich potencjał w procesie rewitalizacji. Więcej informacji o ofercie i działalności Centrów dostępnych jest na stronie samorzad.nid.pl, ale można się także z nią zapoznać z przystępnej animacji:

Cykl seminariów FRL o WUF11

ZMP rozpoczyna nowy cykl seminariów w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Seminaria będą poświęcone przygotowaniu polskich miast do udziału w 11. Sesji Światowego Forum Miejskiego, który odbędzie się 26-30 czerwca br. w Katowicach. World Urban Forum (WUF11) to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki miejskiej oraz zrównoważonej urbanizacji powołane do życia przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat).Cykl seminariów FRL przygotowujących do WUF11 ma na celu przybliżenie przedstawicielom miast głównych kwestii, wokół których zorganizowane są tegoroczne obrady Światowego Forum Miejskiego, takich jak miasta sprawiedliwe, zielona przyszłość miast, budowanie odporności miast, planowanie i zarządzanie miejskie, przyszłość gospodarki i finansów miejskich.

Seminarium online inaugurujące ten cykl odbędzie się 11 lutego br. Na seminarium można zapisać się poprzez link Więcej informacji o WUF11 poczytasz na oficjalnej stronie wydarzenia.

Niezmiennie polecam Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji [www.rewitalizacja.gov.pl]

Logo KCWRZachęcamy do regularnego odwiedzania strony Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji. To rządowy serwis informacyjno-edukacyjny, prowadzony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem portalu jest promocja i upowszechnianie wiedzy na temat kompleksowego podejścia do rewitalizacji wśród interesariuszy. Portal powstał po to, by dzielić się wiedzą, doświadczeniem i z zaangażowaniem wesprzeć interesariuszy w działaniach związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem rewitalizacji.

Wszelkie informacje i materiały publikowane przez Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji znajdują się na Portalu Funduszy Europejskich.


Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl
Projekt pn. "Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.


Newsletter o rewitalizacji
2022-02-04

W ramach Newslettera o rewitalizacji przekazujemy kilka istotnych informacji wynikających z podsumowania dotychczasowej realizacji programu wsparcia dla gmin „Regiony Rewitalizacji” zainicjowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach którego realizowany jest nasz projekt regionalny pn. „Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia".
Na podstawie umowy dotacji 16 województw otrzymało dotację celową na współpracę z gminami, tj. organizację spotkań edukacyjnych dla gmin w ramach 4 obowiązkowych modułów (dostępność w rewitalizacji, zarządzanie i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, wykorzystania narzędzi wynikających z ustawowy o rewitalizacji oraz monitoring i ewaluacja działań edukacyjnych), zapewnienie wsparcia doradczego dla gmin, promocję dobrych praktyk poprzez regionalne serwisy o rewitalizacji oraz wypracowanie systemu monitorowania rewitalizacji na poziomie regionów. Łączna wartość udzielonych dotacji wynosi ok. 13,7 mln zł, okres realizacji Zadania to 38 miesięcy: 01.11.2019-31.12.2022.

W ramach realizacji programu udało się zrealizować między innymi:

 • 16 regionalnych serwisów o rewitalizacji promujących działania rewitalizacyjne oraz dobre praktyki:

L.p.

Województwo

Link do regionalnego serwisu o rewitalizacji

1.

Dolnośląskie
http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/rewitalizacja

2.

Kujawsko-Pomorskie
https://mojregion.eu/rpo/dowiedz-sie/rewitalizacja/

3.

Lubelskie
https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/siegnij-po-fundusze-na-rewitalizacje/

4.

Lubuskie
https://rpo.lubuskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-rewitalizacji

5.

Łódzkie
https://rpo.lodzkie.pl/component/k2/item/749-rewitalizacja

6.

Małopolskie
https://www.malopolska.pl/rewitalizacja

7.

Mazowieckie
https://www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja/

8.

Opolskie
https://rewitalizacja.opolskie.pl/

9.

Podkarpackie
https://podkarpackie.pl/index.php/gospodarka-i-transport/rewitalizacja

10.

Podlaskie
https://rewitalizacja.wrotapodlasia.pl/

11.

Pomorskie
https://www.rpo.pomorskie.eu/rewitalizacja

12.

Śląskie
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewi_1

13.

Świętokrzyskie
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/rewitalizacja

14.

Warmińsko-Mazurskie
https://warmia.mazury.pl/ (zakładka Rozwój regionu -> Rewitalizacja)

15.

Wielkopolskie
https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/Rewitalizacja

16.

Zachodniopomorskie
http://rewitalizacja.wzp.pl/
 • opracowanie dokumentów wspomagających realizację przez gminy procesu rewitalizacji, m.in. pierwsza w kraju „Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030”, ekspertyza „Model funkcjonowania instytucji inżyniera rewitalizacji oraz wskazanie możliwości jego wdrożenia w gminach województwa śląskiego”:

L.p.

Województwo

Opracowanie

Link do opracowania

1.

Kujawsko-Pomorskie

Spot promocyjny „Rewitalizacja w Kujawsko-Pomorskim”
https://www.youtube.com/watch?v=j6bKEKy2T5s

2.

Lubuskie

Publikacja: “Rewitalizacja warta zachodu. Praktyczny poradnik i dobre praktyki”
https://rpo.lubuskie.pl/-/rewitalizacja-warta-zachodu-praktyczny-poradnik-i-dobre-praktyki-

3.

Opolskie

Badanie ewaluacyjne „Analiza programów rewitalizacji funkcjonujących w województwie opolskim w okresie 2014-2020”
https://rewitalizacja.opolskie.pl/2021/03/10/raport-koncowy-z-analizy-rewitalizacyjnej/

4.

Podlaskie

Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030
https://rewitalizacja.wrotapodlasia.pl/pl/rpr/regionalna-polityka-rewitalizacji-wojewodztwa-podlaskiego-2030.html

5.

Śląskie

Ekspertyza „Model funkcjonowania instytucji inżyniera rewitalizacji oraz wskazanie możliwości jego wdrożenia w gminach województwa śląskiego”
https://rpo.slaskie.pl/media/files/cms/Rewitalizacja/%C5%9Al%C4%85skie%20programy%20rewitalizacji/Ekspertyza_in%C5%BCynier%20rewitalizacji.pdf

6.

Wielkopolskie

Artykuły: Rewitalizacja w Wielkopolsce. Dodatek specjalny w Głosie Wielkopolskim
https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/rewitalizacja_n/aktualnosci-rewitalizacja/rewitalizacja-w-wielkopolsce-dodatek-specjalny-w-glosie-wielkopolskim

7.

Zachodnio-pomorskie

Film pt. Rewitalizacja środowisk popegeerowskich
http://rewitalizacja.wzp.pl/aktualnosci/rewitalizacja-srodowisk-popegeerowskich-film

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Polityki Miejskiej 2030
2022-01-26

Trwają prace nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej, koordynowane przez międzyresortowy Zespół do spraw przygotowania aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023 pod przewodnictwem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

W pracach Zespołu biorą udział kluczowe resorty, z punktu widzenia prowadzenia krajowej polityki miejskiej, do prac zaproszeni zostali również reprezentanci związków samorządowych: Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, a także Związku Samorządów Polskich, a kluczowym partnerem jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Przypominamy, że 31 stycznia 2022 roku kończą się konsultacje społeczne projektu dokumentu.

Uwagi do projektu Krajowej Polityki Miejskiej 2030 można składać na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje o Krajowym Forum Miejskim.


KRAJOWE CENTRUM WIEDZY O REWITALIZACJI
2022-01-05

Logo KCWRZachęcamy do regularnego odwiedzania strony Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji. To rządowy serwis informacyjno-edukacyjny, prowadzony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem portalu jest promocja i upowszechnianie wiedzy na temat kompleksowego podejścia do rewitalizacji wśród interesariuszy. Portal powstał po to, by dzielić się wiedzą, doświadczeniem i z zaangażowaniem wesprzeć interesariuszy w działaniach związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem rewitalizacji.

Wszelkie informacje i materiały publikowane przez Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji znajdują się na Portalu Funduszy Europejskich.


Ekspertyza „Model funkcjonowania instytucji inżyniera rewitalizacji oraz wskazanie możliwości jego wdrożenia w gminach województwa śląskiego”

2021-12-31

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzą pn. „Model funkcjonowania instytucji inżyniera rewitalizacji oraz wskazanie możliwości jego wdrożenia w gminach województwa śląskiego”. Ekspertyza powstała w ramach projektu pn. "Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia" (który jest współfinansowany ze środków UE z PO PT 2014-2020 w ramach projektu Regiony Rewitalizacji) i na nasze zlecenie przygotował ją zespół ekspercki z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Opracowanie systematyzuje wiedzę dotyczącą prawidłowego prowadzenia procesu rewitalizacji oraz wskazuje najefektywniejsze doświadczenia, w tym określa ramy powołania odrębnej jednostki wyspecjalizowanej w prowadzeniu procesów rewitalizacji, tj. inżyniera rewitalizacji.
Dodatkowym celem jest przybliżenie gminom idei instytucji inżyniera rewitalizacji i ułatwienie podjęcia decyzji co do wdrożenia takiego rozwiązania organizacyjnego na własne potrzeby.

Dokumenty

Gorąco polecamy lekturę!


Bezpłatne seminarium "Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna i miejscowy plan rewitalizacji - planistyczne narzędzia wsparcia gminnych programów rewitalizacji"

2021-12-07

fea23f0a-9a43-4ba7-9492-a6bc0521e85d


Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością zapraszamy gminy regionu do uczestnictwa w bezpłatnym seminarium "Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna i miejscowy plan rewitalizacji - planistyczne narzędzia wsparcia gminnych programów rewitalizacji",

Spotkanie odbędzie się 20 grudnia w godzinach 10.00 - 14.00 na platformie Zoom:

Zarejestruj się!

Program seminarium

Podczas spotkania będą Państwo mieli okazję zapoznać się z metodą opracowania GPR z wykorzystaniem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Zostaną zaprezentowane rekomendacje jak stosować koncepcję urbanistyczno-architektoniczną w trakcie prac nad gminnym programem rewitalizacji. Na podstawie prac nad koncepcją w Radomsku przedyskutujemy, kiedy jest ona użytecznym narzędziem. Na bazie pierwszych doświadczeń w Polsce pokażemy miejscowy plan rewitalizacji jako kolejne narzędzie urbanistyki operacyjnej w obszarach rewitalizacji.

Dzięki uczestnictwu w seminarium będą mieli Państwo okazję dowiedzieć się więcej o możliwościach zastosowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej w programowaniu działań rewitalizacyjnych. Poznają Państwo doświadczenia i opinie praktyków i będą Państwo mogli aktywnie uczestniczyć w spotkaniu i dyskusjach w czasie paneli.

Z uwagi na formę spotkania, umożliwiającą aktywne uczestnictwo wraz z możliwością zadawania pytań naszym prelegentom, udział uczestników jest ograniczony do 100 osób. Tym z Państwa, którzy zgłoszą się na wydarzenie po przekroczeniu powyższej liczby uczestników lub po terminie umożliwiającym rejestrację, udostępnimy transmisję na żywo na Facebooku, na profilu Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMiR. Potwierdzenie uczestnictwa z linkiem do seminarium zostanie wysłane na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Rejestracja będzie aktywna do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie później niż do 15.12.2021 r.

Seminarium organizowane jest wyłącznie dla przedstawicieli sektora publicznego.


Serdecznie zapraszamy!
podpis


Szkolenie dotyczące problematyki ochrony zabytkowych założeń zieleni w procesie rewitalizacji

2021-11-22

Narodowy Instytut Dziedzictwa W imieniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa serdecznie zapraszamy na praktyczne szkolenie dotyczące problematyki ochrony zabytkowych założeń zieleni w procesie rewitalizacji.

Wydarzenie odbędzie się 26 listopada 2021 r. w godzinach od 10.00 do 14.00, w formie online. W załączniku znajduje się program szkolenia.

Link rejestracyjny dla uczestników: https://app.livewebinar.com/789-677-812

Zaproszenie na szkolenie dotyczące problematyki ochrony zabytkowych parków w procesie rewitalizacji


Konferencja "Zabytki dla wszystkich. Dostępność obiektów zabytkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami"

2021-11-12

Narodowy Instytut Dziedzictwa W imieniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa zapraszamy na konferencję „Zabytki dla wszystkich. Dostępność obiektów zabytkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami”.
Wydarzenie odbędzie się 18 listopada 2021 r. w godz. 10-16 w formie online.


Konferencja stanowić będzie przestrzeń spotkania i forum debaty dla środowiska konserwatorów i opiekunów zabytków oraz środowisk osób ze szczególnymi potrzebami. Chcemy rozpocząć dyskusję na temat dostępności miejsc historycznych uwzględniającej zróżnicowane potrzeby oraz wartości zabytkowe, a także o możliwościach współdziałania w zakresie adaptacji zabytków dla osób ze szczególnymi potrzebami. W szczególności zapraszamy zarządców i właścicieli zabytków, takich jak gminy, muzea, czy inne instytucje borykające się z problemem przystosowania obiektów zabytkowych, które podlegają ochronie prawnej przed przekształceniami.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod adresem:
https://app.evenea.pl/event/zabytkidlawszystkich/

grafika konferencji program konferencji


Dostępność – przydatne informacje

2021-11-09

 1. Rusza doradztwo dla dostępności – pod koniec lipca br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej” (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”.
  Projekt będzie realizowany przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” we współpracy z PFRON i ARQiteka Biuro Projektowe Marta Kulik. Eksperci ośrodka będą oferowali nieodpłatną pomoc podmiotom publicznym o charakterze ogólnopolskim i lokalnym z całej Polski w identyfikacji barier architektonicznych. Dodatkowo wspomogą w projektowaniu nowych rozwiązań zapewniających pełną dostępność budynków i przestrzeni publicznych.
  W Ośrodku podmiot publiczny będzie mógł również skonsultować projekty planowanych inwestycji pod kątem dostępności. Działania ośrodka będą realizowane stacjonarnie i zdalnie, dzięki czemu będą niezależne od obostrzeń pandemicznych.
  Zgodnie z planami z działalności OWDA powinno skorzystać 450 podmiotów publicznych. Start działalności ośrodka zaplanowano jeszcze w tym roku. Strona projektu – Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej.
 2. Uruchomiony na początku roku Fundusz Dostępności (czyli środki przeznaczone na preferencyjne pożyczki na zapewnienie dostępności w budynkach mieszkalnych, edukacyjnych oraz instytucjach kultury) – do tej pory zrealizowano 28 inwestycji oraz udzielono 54 pożyczki na kwotę 21,7 mln zł; szczegółowe informacje (warunki uzyskania pożyczki) znajdują się na stronie.
 3. Ruszył portal internetowy Budowlane ABC zawierający informacje nt. standardów projektowania uniwersalnego dla mieszkalnictwa, przekazane w prosty sposób – do stosowania i polecenia dla Państwa beneficjentów.
 4. Publikacje Lasów Państwowych pt. "Turystyka w Lasach Państwowych" – opracowane w nich zasady dostępnościowe zwierają cenne wskazówki, zwłaszcza: Las bez barier – obiekty terenowe oraz Las bez barier – obiekty kubaturowe, prezentujący zasady tworzenia łatwo dostępnych przestrzeni wewnątrz budynków i budowli dostosowanych do potrzeb i ograniczeń osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową oraz słuchową.
 5. Nowelizacja ustawy Prawo budowlane rozszerza definicję osób z niepełnosprawnością, włączając w nią także osoby starsze i wprowadza zakaz odstępstw od warunków budowlanych, które pogarszałyby sytuację osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Kongres Krajowej Polityki Miejskiej za jednym kliknięciem
2021-11-03

Obserwatorium Polityki Miejskiej logo

Zachęcamy do obejrzenia zamieszczonych na kanale Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR na platformie Youtube nagrań z Kongresu Polityki Miejskiej 2021, który odbył się w Katowicach.

Obejrzeć można zarówno sesje tematyczne jak i nagrania z tzw. sceny medialnej - krótkie wywiady z wybranymi panelistami.


Newsletter o rewitalizacji

Regiony Rewitalizacji dzieje się

 • Lubuska Rewitalizacja warta zachodu
  • Publikacja „Rewitalizacja warta zachodu. Praktyczny poradnik i dobre praktyki” z jednej strony wskazuje zasady prowadzenia rewitalizacji i zawiera praktyczne wskazówki przydatne przy planowaniu i realizacji procesu rewitalizacji, z drugiej jest przewodnikiem po dobrych praktykach, wypracowanych przez gminy województwa lubuskiego. Opracowanie składa się z sześciu rozdziałów, z których każdy zawiera część poradnikową i opis udanego rozwiązania, które może stanowić inspirację dla innych gmin.
  • Publikacja dostępna jest w regionalnym portalu o rewitalizacji.
 • Rewitalizacja w Wielkopolsce
  • Jak przebiega rewitalizacja w Wielkopolsce i dlaczego udział mieszkańców jest taki ważny? O modelowych praktykach z Konina i Leszna, dobrych praktykach z Czeplina i wiele więcej można dowiedzieć się z dodatku "Rewitalizacja w Wielkopolsce", który ukazał się na łamach dziennika Głos Wielkopolski oraz w regionalnym portalu o rewitalizacji.

Relacja z seminarium „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji”

Narodowy Instytut DziedzictwaW dniach 22 i 23 września 2021 r. w Pałacyku Konopackiego w Warszawie spotkali się przedstawiciele Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, Urzędów Marszałkowskich zaangażowanych w projekt Regiony Rewitalizacji oraz Centrów Kompetencji NID ds. rewitalizacji. Celem spotkania było sieciowanie podmiotów wspierających gminy we wdrażaniu programów rewitalizacji z uwzględnieniem wyzwań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.

Organizatorami spotkania byli Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Dzielnicą Pragi Północ m. st. Warszawy.
Relacja dostępna jest na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Niezmiennie polecamy Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji
Logo KCWR

Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl
Projekt pn. "Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.


Informacja o wynikach kontroli NIK w zakresie rewitalizacji
2021-10-11

W ostatnim czasie ukazał się materiał Najwyższej Izby Kontroli dotyczący efektywności wykorzystania programów rewitalizacji w latach 2016-2020. Kontrola NIK objęła 17 gmin wspieranych przez 5 Urzędów Marszałkowskich, w których skoncentrowała się przede wszystkim na etapie ich wdrażania i monitorowania.

Zachęcamy do zapoznania się z ustaleniami NIK, których wyniki mogą przyczynić się do zapobiegania negatywnym konsekwencjom prowadzenia rewitalizacji w przyszłości.

Informacja o wynikach kontroli jest dostępna TUTAJ oraz na stronie Najwyższej Izby Kontroli.


KRAJOWE CENTRUM WIEDZY O REWITALIZACJI
2021-10-04

Logo KCWRZachęcamy do regularnego odwiedzania strony Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji. To rządowy serwis informacyjno-edukacyjny, prowadzony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem portalu jest promocja i upowszechnianie wiedzy na temat kompleksowego podejścia do rewitalizacji wśród interesariuszy. Portal powstał po to, by dzielić się wiedzą, doświadczeniem i z zaangażowaniem wesprzeć interesariuszy w działaniach związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem rewitalizacji.

Wszelkie informacje i materiały publikowane przez Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji znajdują się na Portalu Funduszy Europejskich.


Materiał filmowy – Rewitalizacja środowisk popegeerowskich
2021-09-29

W imieniu Zespołu ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zapraszamy do obejrzenia filmu pt. „Rewitalizacja środowisk popegeerowskich – odzyskiwanie uśpionego kapitału”.

Film opowiada o działaniach rewitalizacyjnych, które miały miejsce w małych miastach i wsiach położonych w tzw. Specjalnej Strefie Włączenia – obszarze województwa zachodniopomorskiego o relatywnie niższym potencjale społeczno-gospodarczym. W materiale pokazano nie tylko efekty działań, ale przede wszystkim zaangażowanie społeczne, zmianę postaw i poczucie sprawczości wśród mieszkańców obszarów zdegradowanych, których znaczną cześć stanowią miejscowości popegeerowskie.

Film powstał z inicjatywy Zespołu ds. Rewitalizacji UMWZ w ramach zadania REGIONY REWITALIZACJI, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej poprzez Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.

Film został opublikowany na stronie rewitalizacji województwa zachodniopomorskiego:Zaproszenie na szkolenie NID dotyczące niematerialnego dziedzictwa kulturowego w myśl Konwencji UNESCO
2021-09-27

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Zachęcamy do udziału w szkoleniu dotyczącym niematerialnego dziedzictwa kulturowego w myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku i możliwości jego wykorzystania w rewitalizacji. Szkolenie prowadzone przez Narodowy Instytut Dziedzictwa odbędzie się online, w dniu 30 września 2021 roku w godzinach 10:00-13:00.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do szerokiego grona przedstawicieli gmin: zaangażowanych w rewitalizację, zainteresowanych tematyką dziedzictwa kulturowego, zaangażowanych w ochronę regionalnych tradycji, a także pracowników instytucji kultury, gminnych ośrodków kultury, lokalnych działaczy.

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o uzupełnienie formularza.

LINK do szkolenia: https://app.livewebinar.com/710-002-766


Newsletter o rewitalizacji

19-08-2021

W ramach newslettera o rewitalizacji przedstawiamy podsumowanie bieżących wiadomości o projektach i inicjatywach realizowanych w kraju oraz o ich efektach:

Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji
Zachęcam do zapoznania się z materiałem informacyjnym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pt. "Czy rewitalizacja przestrzeni publicznej w PPP jest możliwa?" z serii "Pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego wyjaśnia…", w której Pan Waldemar Buda, Wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej przybliża konkretne zagadnienia z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego.
Materiał odpowiada na pytanie czy rewitalizacja przeprowadzona w partnerstwie publiczno-prywatnym pozwala odzyskać zaniedbaną przestrzeń publiczną by ponownie służyła lokalnej społeczności i gospodarce. Przejdź do artykułu.

Wsparcie rozwoju rynku PPP w Polsce
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako Centralna Jednostka ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w celu wsparcie rozwoju rynku PPP prowadzi portal: https://www.ppp.gov.pl Na portalu można zapoznać się z:

 • Wytycznymi PPP;
 • Praktycznymi doświadczeniami - na portalu prezentowane są inwestycje (rządowe i samorządowe) wraz z dokumentacją opracowaną w trakcie procesu przygotowania projektów i wyboru partnera prywatnego charakterystyczna dla różnorodnych sektorów. Wśród przykładów m.in. inwestycje dot. efektywności energetycznej i termomodernizacji.
 • Ofertą MFiPR - Ministerstwo oferuje m.in.:
  • kompleksowe wsparcie (prawne, ekonomiczno-finansowe i techniczne) w całym procesie wyboru partnera prywatnego i zamknięcia finansowego, świadczone przez zespół wyspecjalizowanych ekspertów,
  • wydanie opinii nt. zasadności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • szkolenia i warsztaty, w tym bezpłatne szkolenia e-learning,
  • narzędzie ułatwiające przygotowanie projektu PPP.

Podręcznik "Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji"
Zachęcam także do zapoznania się z podręcznikiem co prawda z 2015 r. ale wartościowym pt. "Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji" autorstwa Ireny Herbst, Aleksandry Jadach-Sepioło, Katarzyny Sobiech-Grabki. Podręcznik jest próbą zaprezentowania najważniejszych elementów projektów PPP w rewitalizacji. Przejdź do publikacji.


rewitalizacja.gov.plLogo KCWR
Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl
Projekt pn. "Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.Newsletter o rewitalizacji

W ramach newslettera o rewitalizacji przedstawiamy podsumowanie bieżących wiadomości o projektach i inicjatywach realizowanych w kraju oraz o ich efektach:

Regiony Rewitalizacji - dzieje się

 • Podlaskie Rewitalizuje – pomysł na Regionalną Politykę Rewitalizacji - na stronie można zapoznać się z podsumowaniem warsztatu poświęconego roli regionów w systemie rewitalizacji zrealizowanego podczas pierwszego dnia Kongresu Polityki Miejskiej 2021. Współorganizatorem warsztatu był Zespół ds. Rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. A we wrześniu podczas wizyty studyjnej będzie możliwość zapoznania się z postępem prac nad Podlaską Regionalną Politykę Rewitalizacji.
 • Zespół ds. Rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego udostępnił listę podcastów o tematyce miejskiej. Podcasty to prosta, wygodna i darmowa formą zdobywania i rozwijania wiedzy na prawie każdy temat. Wskazana dwunastka podcastów przybliża tematykę miejską dotyczącą m.in. problemów miast, ich wyzwań, inspirujących przedsięwzięć czy wizji miast przyszłości - jest tu m.in. podcast NID. Lista stanowi subiektywny wybór naszych kolegów z województwa pomorskiego, ale może zainspiruje także osoby z innych województw. Lista do znalezienia na stronie.

Pilotaż rewitalizacji w Radomsku
Instytut Rozwoju Miast i Regionów, wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii (Lider konsorcjum) oraz Uczelnią Łazarskiego, realizuje projekt „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)”, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.
Jednym z działań w ramach projektu jest Zadanie 3. Konsultacje i pilotaż modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce. Do wdrożenia działań pilotażowych wybrano miasto Radomsko, na rzecz którego przeprowadza się konsultacje i pilotaż modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji.
W ramach pilotażu opracowany zostanie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+, jednocześnie przetestowane zostaną:

 • model przejścia z lokalnego programu rewitalizacji na ustawowy gminny program rewitalizacji,
 • opracowanie modelowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla obszaru rewitalizacji,
 • wykorzystanie narzędzi rewitalizacji do ograniczania negatywnych skutków depopulacji i „rozlewania się” miasta.

Projekt pilotażowy potrwa do 31.12.2021 r.
Więcej o pilotażu i działaniach w zakresie rewitalizacji w Radomsku na stronach newurbpact.pl oraz radomsko.pl

Konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast jako dobra praktyka dla innych
Miło mi poinformować, że konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast wskazywany jest jako dobra praktyka współpracy Ministerstwa z miastami na arenie międzynarodowej. Konkurs został m.in. ujęty jako dobra praktyka w publikacji “Sustainable and circular reuse of spaces and buildings”, która jest wynikiem współpracy dwóch partnerstw w ramach Agendy Miejskiej: Partnership on Circular Economy oraz Partnership on Sustainable Land Use. Podręcznik dostępny jest do pobrania na stronie. A 30 lipca br. pakiet wsparcia na rzecz rewitalizacji w Polsce był prezentowane podczas konferencji „Sustainable and Circular Re-Use of spaces and buildings” (nagranie z wydarzenia).
Ponadto konkurs MRM został ujęty jako dobra praktyka Strategii 21! czyli European Heritage Strategy for the 21st Century - więcej informacji o Strategii. Opis dobrej praktyki.

Niezmiennie polecamy Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji
Ostatnio w portalu zamieszczono podsumowanie dotychczasowych działań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie rewitalizacji – Panel „Miasta w rewitalizacji” podczas Kongresu Polityki Miejskiej 2021.
Natomiast na stronie urbcast.pl można zapoznać się z rozmowami, które miały miejsce na Scenie medialnej podczas Kongresu (w tym także o rewitalizacji) w przystępnej podcastowej formie "Urbcast na KPM".

rewitalizacja.gov.plLogo KCWR
Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl
Projekt pn. "Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.
Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji
2021-07-12

Logo KCWRZachęcamy do regularnego odwiedzania strony Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji. To rządowy serwis informacyjno-edukacyjny, prowadzony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem portalu jest promocja i upowszechnianie wiedzy na temat kompleksowego podejścia do rewitalizacji wśród interesariuszy. Portal powstał po to, by dzielić się wiedzą, doświadczeniem i z zaangażowaniem wesprzeć interesariuszy w działaniach związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem rewitalizacji.
Wszelkie informacje i materiały publikowane przez Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji znajdują się na Portalu Funduszy Europejskich.


Newsletter o rewitalizacji

2021-07-06

W ramach newslettera* o rewitalizacji przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych działań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie rewitalizacji w formie nagrania z panelu "Miasta w rewitalizacji", zrealizowanego w ramach Kongresu Polityki Miejskiej 2021.

Kongres Polityki Miejskiej To największe wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich w Polsce. W dniach 7-8 czerwca 2021 roku toczyły się rozmowy o tym, czym ma być i jak ma wyglądać polityka miejska w Polsce. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć także dyskusji o rewitalizacji, dlatego zaplanowano panel "Miasta w rewitalizacji" oraz cykl warsztatów o rewitalizacji.

W związku z trwającą pandemią tegoroczne wydarzenie odbyło się w formule hybrydowej. Tych wszystkich, którzy nie mogli wziąć udziału w wydarzeniu zapraszam do zapoznania się z nagraniem sesji "Miasta w rewitalizacji" z drugiego Kongresu Polityki Miejskiej 2021. Podczas panelu szukaliśmy odpowiedzi na jakim etapie rewitalizacji jest Polska, biorąc pod uwagę efekty realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej projektu strategicznego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zwanym „Pakietem działań na rzecz wsparcia samorządów w programowaniu i realizacji rewitalizacji”.

Zachęcamy do obejrzenia nagrań!
Miasta w rewitalizacji; Pakiet działań na rzecz wsparcia samorządów w programowaniu i realizacji rewitalizacji

Przedstawione zostały pierwsze efekty wsparcia administracji mołdawskiej w budowaniu systemu rewitalizacji z wykorzystaniem polskich doświadczeń. Panel zakończyła dyskusja o trendach w rewitalizacji.

Jak zawsze polecamy Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: rewitalizacja.gov.pl

*Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl; projekt pn. "Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020).


Centra Kompetencji ds. rewitalizacji prezentacja NID
2021-06-28

Narodowy Instytut DziedzictwaZapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą projektu „Centra Kompetencji ds. rewitalizacji” Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Prezentacja Centra Kompetencji ds. rewitalizacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa


Szkolenie dotyczące wykorzystania obszarów i obiektów poprzemysłowych w rewitalizacji 29-30 czerwca 2021
2021-06-01

Narodowy Instytut DziedzictwaW imieniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa zapraszamy na dwudniowe webinarium dotyczące adaptacji obiektów poprzemysłowych. Szkolenie będzie oparte w znacznej części na doświadczeniu prowadzącego w zakresie prac budowlanych i konserwatorskich przy obiektach objętych ochroną konserwatorską. Dr Urbańczyk ma doświadczenie zarówno projektowe, jak i wynikające z pracy w jednostce samorządu terytorialnego. Porozmawiamy o tym, jak w procesie rewitalizacji można wykorzystywać obiekty i obszary poprzemysłowe jako elementy rozwoju lokalnego.

Moduły szkolenia:

 1. 29 czerwca, godz. 10.00. Rewitalizacja i zagospodarowanie dziedzictwa poprzemysłowego pod nowe funkcje – dobre i złe praktyki w zakresie zabezpieczania obiektów poprzemysłowych, projektowania architektonicznego, zmiany funkcji obiektów, a także ich zarządzania i utrzymywania.
 2. 30 czerwca, godz. 10.00. Działania inwestycyjne w obiektach objętych ochroną konserwatorską – uwarunkowania prawne, projektowanie oraz realizacja prac konserwatorskich i robót budowlanych.

Po każdym czterogodzinnym module zaplanowano dyskusję z udziałem prowadzącego.

Linki do rejestracji:

Prowadzący:

Dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk – absolwent wydziału architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przewód doktorski przeprowadził na wydziale architektury Politechniki Krakowskiej. Pracownik Urzędu Miasta Ruda Śląska, od 2009 roku pełni tam funkcję Miejskiego Konserwatora Zabytków, członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, członek zarządu Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, wykładowca akademicki, autor prezentacji i publikacji związanych z problematyką ochrony zabytków. Przeprowadził i nadzorował wykonanie remontów ponad 100 zabytkowych obiektów. Prowadził inwestycje miejskie w zakresie rewitalizacji obiektów poprzemysłowych, adaptacji obiektów poprzemysłowych pod nowe funkcje oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na te inwestycje.

Polecamy krótki film, w którym prowadzący odpowiada na nasze pytania: film dostępny jest na platformie YouTube.

***

Szkolenie jest częścią zadania „Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach”, realizowanego w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022:

 • zachęcamy także do skorzystania z naszej platformy e-szkoleniowej – znajdziecie tam Państwo gotowe, interaktywne e-szkolenia z zakresu zarządzania dziedzictwem; te narzędzia edukacyjne dostępne są w dowolnym momencie dla zarejestrowanych osób na stronie internetowej Szkolenia NID.
 • uzupełnić wiedzę pomoże też nasz portal dotyczący zarządzania dziedzictwem – pełen informacji, praktycznych wskazówek, ścieżek działania i publikacji do pobrania.

Szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”
2021-05-27

Narodowy Instytut DziedzictwaW imieniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa zapraszamy na szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”, zorganizowane dla gmin Województwa Śląskiego.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli gmin, odpowiedzialnych za zabytki, rozwój gospodarczy, promocję, kulturę oraz planowanie przestrzenne. Szkolenie jest interdyscyplinarne, prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin. Zarządzanie dziedzictwem wymaga bowiem współpracy wielu lokalnych podmiotów dziedzictwo jest obecne w wielu dziedzinach życia gminy. Szkolenie pokazuje, jak je efektywnie wykorzystać w rozwoju lokalnym.

Zapraszamy także przedstawicieli lokalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, muzeów, przedsiębiorców, aktywistów – wszystkie organizacje i osoby, które zajmują się dziedzictwem lokalnym.

Szkolenie dla zarejestrowanych uczestników odbędzie się online w trybie modułowym, w dniach 9, 10, 14, 16 i 21 czerwca br. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Po wysłaniu wypełnionego formularza otrzymają Państwo e-mail z linkami dostępu do poszczególnych modułów szkolenia.

W razie pytań prosimy o kontakt: Aleksandra Chabiera, e-mail: achabiera@nid.pl

Harmonogram szkolenia (.docx)

Ulotka informacyjna (.pdf)


O rewitalizacji na Kongresie Polityki Miejskiej Katowice, 7-8 czerwca 2021
2021-05-21

W imieniu organizatorów Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zapraszamy na Kongres Polityki Miejskiej – Krajowe Forum Miejskie.

Kongres Polityki Miejskiej to największe wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich w Polsce. W związku z trwającą pandemią wydarzenie odbędzie się w formule wirtualnej, ze studiem nagraniowym w Katowicach. W dniach 7-8 czerwca 2021 roku będą toczyć się rozmowy o tym, czym ma być i jak ma wyglądać polityka miejska w Polsce.

Podczas spotkania zaplanowano panel "Miasta w rewitalizacji" oraz cykl warsztatów szczegółowy program wydarzeń dotyczących rewitalizacji można znaleźć w załączniku.

Rejestracja na Kongres dostępna jest na stronie: https://kongres.miasta.pl/

Uwaga! Zapisy na warsztaty ruszają 20 maja, od godz. 12:00 i trwają do 27 maja. Liczba miejsc jest ograniczona do 30 osób na każdy warsztat.


Zapisy na szkolenie „Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji”
2021-04-26

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się zapisy na szkolenia z modułu „Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji” organizowane w ramach projektu „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI-SZKOLENIA”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Szkolenia zostaną przeprowadzone w subregionach według następującego harmonogramu:

Przedstawiciele gmin z poszczególnych subregionów mogą od dzisiaj zapisywać się na szkolenia za pomocą formularzy rejestracyjnych, dostępnych na wymienionych powyżej stronach.

Rekrutacja potrwa do 5 maja br.

Szczegóły dot. szkolenia znajdą Państwo w zakładce: „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”.

Serdecznie zapraszamy!


Webinarium pt. "Architektura drewniana od deski do deski. Teoria i praktyka" – wydarzenie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
2021-04-20

Narodowy Instytut DziedzictwaW imieniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa zapraszamy do udziału w webinarium „Architektura drewniana od deski do deski. Teoria i praktyka”, które odbędzie się 21 kwietnia 2021 r. w godz. 10.00-16.00.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się pod linkiem: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/architekturadrewniana.

Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

Więcej szczegółów na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa


Ważne informacje w sprawie realizacji projektów rewitalizacyjnych i programów rewitalizacji
2021-04-06

Projekty, których realizacja nie zakończyła się przed 31 grudnia 2020 r. w dalszym ciągu są projektami rewitalizacyjnymi. Gmina nie powinna jednak rozpoczynać procesu ewaluacji programu rewitalizacji do czasu zakończenia realizacji tych projektów. W tym przypadku nadrzędne są zapisy programu rewitalizacji w zakresie monitoringu i ewaluacji.

Projekty, których wnioski o dofinasowanie z RPO WSL 2014-2020 aktualnie są w trakcie oceny (zgodnie z zapisami "Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020"), muszą wynikać z obowiązującego na dzień składania wniosku o dofinansowanie programu rewitalizacji. Przedsięwzięcia, których wniosek o dofinansowanie został złożony po 31 grudnia 2020 r. nie mogą zostać zakwalifikowane jako projekty rewitalizacyjne i tym samym otrzymać dofinansowania z funduszy europejskich.

Gminy, w których program rewitalizacji zakończył się w 2020 r., mogą podjąć uchwałę o wydłużeniu okresu obowiązywania takiego programu, z uwzględnieniem następujących przypadków:

w przypadku Lokalnych Programów Rewitalizacji (uchwalanych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym) gmina może podjąć uchwałę o wydłużeniu okresu obowiązywania programu maksymalnie do 31 grudnia 2023 r. Mówi o tym art. 52 pkt 1 ustawy o rewitalizacji: Do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji.

w przypadku Gminnego Programu Rewitalizacji gmina może wydłużyć okres obowiązywania programu jedynie do czasu niezbędnego do przygotowania i przeprowadzenia oceny programu rewitalizacji. Zgodnie z art. 22 ustawy, GPR podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji. Przepis ten ustanawia w istocie dwa obowiązki:

 • po pierwsze, stwierdzenia czy treść GPR jest aktualna, tj. czy odpowiada stanowi faktycznemu w zakresie ustaleń mających znaczenie dla realizacji Programu;
 • po drugie, w jakim stopniu działania (przedsięwzięcia) zaplanowane w GPR zostały zrealizowane w przyjętym harmonogramie.

Obowiązkiem dokonania tych ocen obciążony jest wójt/ burmistrz/ prezydent, który kieruje się w tym zakresie zapisami samego GPR, który określa system monitorowania i oceny. Jedynym ograniczeniem ustawowym jest wymóg dokonywania ww. oceny nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Procedura sporządzania oceny została określona w ustawie tak, aby zapewnić partycypacyjny charakter tego procesu. Po sporządzeniu oceny wójt/ burmistrz/ prezydent przedstawia ją do zaopiniowania Komitetowi Rewitalizacji oraz ogłasza ją w Biuletynie Informacji Publicznej.

Po sporządzeniu, zaopiniowaniu i publikacji oceny, wójt/ burmistrz/ prezydent może wykonać następujące działania:

1. nie podejmuje dalszych działań (w przypadku stwierdzenia aktualności GPR);

2. występuje do rady gminy z wnioskiem o zmianę Programu (wobec stwierdzenia, że utracił on walor aktualności). Do wniosku załącza się opinię Komitetu. Opinia ta nie jest wiążąca dla wójta/ burmistrza/ prezydenta, co oznacza, że nawet w przypadku istnienia rozbieżności w ocenie GPR, wójt/ burmistrz/ prezydent uprawniony jest do podjęcia decyzji wynikającej z jego stanowiska;

3. uchylenie uchwały – następuje obowiązkowo w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji GPR stwierdzono osiągnięcie celów rewitalizacji w nim zawartych. Za dopuszczalne należy jednak uznać uchylenie GPR również z innych powodów, jeżeli rada gminy uzna takie działanie za zasadne (np. brak woli dalszego wykonywania zadania własnego). W przypadku obligatoryjnego uchylenia, następuje ono z inicjatywy własnej rady gminy albo na wniosek wójta/ burmistrza/ prezydenta.

W przypadku GPR, ważne jest, aby gmina, która zdecyduje się na wydłużenie okresu obowiązywania programu (po jego zakończeniu) podjęła uchwałę o wydłużeniu okresu GPR, a nie jego aktualizacji.

Jednym z obowiązków Urzędu Marszałkowskiego jest prowadzenie Wykazu Programów Rewitalizacji gmin, które uprawnione są do otrzymania wsparcia z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wykaz ten powinien obejmować obowiązujące programy rewitalizacji. Ponieważ Urząd Marszałkowski nie posiada informacji o realizacji poszczególnych programów rewitalizacji (tj. czy dany program osiągnął założone cele, czy wymaga wydłużenia jego obowiązywania ze względu na niezakończone inwestycje), poszczególne informacje w Wykazie zamieszcza mając na uwadze wyłącznie treść programu rewitalizacji i uchwały jego przyjęcia lub aktualizacji. Z tego względu programy rewitalizacji, których okres realizacji zakończył się w 2020 r. zostaną wypisane z Wykazu Programów Rewitalizacji.


Aktualizacja "Zasad wsparcia rewitalizacji"
2021-03-22

17 marca 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Obowiązujący dokument został zamieszczony tutaj: Zasady wsparcia rewitalizacji.


Nabór do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja” adresowany do gmin prowadzących rewitalizację w oparciu o dziedzictwo kulturowe
2021-02-05

Narodowy Instytut DziedzictwaNarodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza gminy do zgłaszania się do udziału w Programie „Wzorcowa Rewitalizacja”. Program jest kolejnym po utworzeniu Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID oraz szkoleniach dla przedstawicieli gmin, trzecim kierunkiem działania projektu „Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach” realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.


Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza gminy do zgłaszania się do udziału w Programie „Wzorcowa Rewitalizacja”. Program jest kolejnym po utworzeniu Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID oraz szkoleniach dla przedstawicieli gmin, trzecim kierunkiem działania projektu „Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach” realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.

Celem projektu jest wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach rewitalizacji.

Dzięki udziałowi w programie wybrane gminy otrzymają indywidualne wsparcie ekspertów NID, którzy w sposób stały i ciągły będą uczestniczyli w rozwiązywaniu wskazanych przez gminy problemów z zakresu dziedzictwa kulturowego pojawiających się w procesie planowania i realizacji procesu rewitalizacji. Wsparcie może dotyczyć uwzględniania aspektów dziedzictwa kulturowego podczas przygotowania lub wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji, zwłaszcza w trakcie działań:

 1. diagnozy potencjałów i obszarów kryzysowych;
 2. delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 3. wyznaczaniu priorytetów i planowanych działań;
 4. włączeniu społeczności lokalnej, partycypacji społecznej;
 5. monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych;
 6. tworzenia lub aktualizacji opracowań studialnych, planistycznych i strategicznych m.in. Studiów ochrony wartości kulturowych, Gminnych programów rewitalizacji oraz innych dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych odnoszących się do dziedzictwa kulturowego, przygotowywanych w ramach działań rewitalizacyjnych;
 7. opracowania ekspertyz, wytycznych konserwatorskich, programu prac konserwatorskich na rzecz gmin prowadzących rewitalizację;
 8. wdrażania projektów związanych z zabytkami (infrastrukturalnych, architektonicznych, konserwatorskich, adaptacja obiektów);
 9. wdrażania projektów związanych z lokalną kulturą i tradycją, wykorzystanie dziedzictwa niematerialnego.

Efektem współpracy ekspertów NID z gminami, będzie wypracowanie modelowych rozwiązań, narzędzi i procesów, które następnie zostaną opisane i opracowane przez NID jako standard działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego w ramach rewitalizacji.

Program wsparcia oferowany przez NID jest komplementarny wobec działań realizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Urzędami Marszałkowskimi pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, w ramach którego oferowane jest wsparcie doradcze i szkoleniowe w czterech modułach tematycznych związanych z rewitalizacją (dostępność, zarządzanie i włączenie społeczności lokalnej, narzędzia ustawowe, monitoring i ewaluacja). Więcej informacji o rewitalizacji i podejmowanych działaniach znaleźć można na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl) oraz stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich.

Do udziału w programie zakwalifikowane zostaną maksymalnie 2 gminy z danego województwa.
Udział w programie jest bezpłatny. Nie przewiduje pomocy finansowej.

Formularz zgłoszeniowy do programu „Wzorcowa rewitalizacja” należy przesłać do 26 lutego 2021 r. na adres mailowy odpowiedniego Koordynatora Centrum Kompetencji ds. Rewitalizacji NID:

Agnieszka Lorenc-Karczewska (kontakt dla Województwa Śląskiego):
akarczewska@nid.pl
Pracownia Terenowa w Łodzi
90-273 Łódź
Rewolucji 1905 r. 9 lok. 4U
(42) 682 62 44

Więcej szczegółów na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.


Zmiany w ustawie o rewitalizacji
2021-02-01

19 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Ustawa nowelizuje szereg ustaw, w tym m.in. ustawę z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 i 1086). Artykuł 19 ustawy wprowadza następujące zmiany do ustawy o rewitalizacji:

 1. w art. 2 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „wspólnoty mieszkaniowe” dodaje się wyrazy „społeczne inicjatywy mieszkaniowe”;
 2. w art. 52 w ust. 1 skreśla się zdanie drugie.

Ustawodawca wykreślił w art. 52 ust. 1 drugie zdanie w brzmieniu: „W takim przypadku wyznaczenie w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, Strefy, a także uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji nie jest dopuszczalne”. Po wykreśleniu tego zdania, artykuł 52 ust. 1 ustawy o rewitalizacji brzmi następująco: „Do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji”. W konsekwencji tej zmiany do 31 grudnia 2023 r. możliwe będzie jednoczesne prowadzenie procesu rewitalizacji w oparciu o lokalne programy rewitalizacji oraz podejmowanie uchwał w procedurze opracowania gminnego programu rewitalizacji.


Projekt Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego – uwaga: termin!
2020-12-10

Trwają konsultacje społeczne projektu Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu Regionalnej polityki rewitalizacji.

Konsultacje społeczne trwają do 18 grudnia 2020 r.


Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w programie wsparcia dla gmin, które realizują projekty rewitalizacyjne na obszarach zabytkowych i cennych historycznie
2020-12-10

Narodowy Instytut DziedzictwaNarodowy Instytut Dziedzictwa (NID) to państwowa instytucja kultury, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez:

 • wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków;
 • kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego;
 • gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.

Celem programu jest merytoryczne wsparcia gmin w procesach planowania i wdrażania gminnych projektów rewitalizacyjnych uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych występujących na obszarach zdiagnozowanego kryzysu.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi w zakładce projektu „Centrum Kompetencji ds. dziedzictwa w rewitalizacji” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.


Ankieta dla gmin: Wsparcie rewitalizacji miast i gmin województwa śląskiego
2020-04-28

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przystąpił do realizacji zadania „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI SZKOLENIA” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Przedsięwzięcie będzie wdrażane w latach 2020-2021. Jego celem jest wzmocnienie zdolności samorządów do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych, jak również wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów.

Projekt będzie realizowany przez Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy wsparciu ekspertów zewnętrznych.

W związku z powyższym, prosimy o wypełnienie ankiety skierowanej do gmin, która dotyczy monitoringu działań rewitalizacyjnych w gminach województwa śląskiego. Informacje z ankiety pozwolą nam lepiej przygotować się do współpracy z Państwem oraz udzielić wsparcia szkoleniowego i doradczego zgodnego z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.

Jednocześnie informujemy, iż realizacja projektu będzie przebiegała z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19.

Dla kogo?
Ankieta skierowana jest do pracowników gmin w województwie śląskim zajmujących się rewitalizacją.

Termin
Ankieta będzie aktywna do 31 maja 2020 r.

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: rewitalizacja@slaskie.pl.
Wszelkie informacje o projekcie będą zamieszczane na stronie rpo.slaskie.pl w zakładce REWITALIZACJA.

ANKIETA MONITORINGOWA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W GMINACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!


Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia
2020-02-10

16 grudnia 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Śląskim, która zakłada wsparcie Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Tematyka szkoleń
W ramach umowy realizowany będzie projekt "Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia". W ramach projektu w latach 2020-2021 zostaną przeprowadzone szkolenia, warsztaty oraz podróże studyjne w 4 modułach:

 • dostępność w rewitalizacji;
 • zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji;
 • wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji;
 • monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

Dla kogo?
Adresatem spotkań są przedstawiciele gmin, których programy rewitalizacji ujęte są w wykazie programów rewitalizacji oraz gmin, które zadeklarują realizację działań rewitalizacyjnych w przyszłości.

Gdzie po informacje?
Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której wkrótce pojawią się szczegółowe informacje dotyczące zarówno możliwości skorzystania ze wsparcia, jak również inne cenne informacje istotne z punktu widzenia prowadzenia działań rewitalizacyjnych w gminach.

Kontakt
Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy przesyłać na adres rewitalizacja@slaskie.pl.


Ankieta dla gmin: Badanie potrzeb wsparcia doradczego w procesie rewitalizacji
2019-07-15

Zwracamy się do pracowników gmin zajmujących się rewitalizacją z prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam przygotować pomocne Państwu szkolenia oraz doradztwo.

Ponieważ rewitalizacja jest jednym z kluczowych elementów obecnej perspektywy finansowej, chcemy przygotować dla Państwa wsparcie, które idealnie będzie odpowiadało na Wasze potrzeby i pomoże w aktualizacji lub opracowywaniu programów rewitalizacji. W tym celu niezbędne jest uzyskanie odpowiedzi na kilka kluczowych zagadnień. Wystarczą zaledwie 3 minuty, by odpowiedzieć na 5 pytań.

Dla kogo?
Ankieta skierowana jest do pracowników gmin w województwie śląskim zajmujących się rewitalizacją.

Termin
Ankieta będzie aktywna do 26 lipca 2019 r., a jej wypełnienie zajmie około 3 minut (tylko 5 pytań).

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z Panią Katarzyną Dramską, Koordynatorem Zespołu ds. rewitalizacji, pod numerem telefonu (32) 77-99-134.

Ankieta rewitalizacyjna

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!


Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś