Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 247 informacje ze wszystkich 6212 dla tagu: edukacja

Dotknij nauki w Zabrzu

W roku szkolnym 2015/2016 w Zabrzu działało 35 szkół podstawowych, spośród których aż 21 znalazło się na liście szkół, które osiągnęły najniższe wyniki edukacyjne w skali regionu. Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z uczniami szkół w lutym 2017 r. stwierdzono, że nawet niewielkie trudności w nauce u uczniów są przeszkodą zniechęcającą do angażowania się w zdobywanie wiedzy. Uczniowie wskazywali zniechęcenie, monotonię i brak pomocy jako główne powody, dla których nie są chętni do nadrabiania zaległości bądź angażowania się w naukę w szkole. Wskazuje to na konieczność kompleksowej i długofalowej pracy mającej na celu poprawę efektywności działań kierowanych do uczniów szkół podstawowych w mieście. W tym celu Zabrze postanowiło skorzystać ze wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, by zrealizować projekt, który pozwoli uczniom naprawdę się zaangażować w proces zdobywania wiedzy.

2020-11-24
| typ informacji: Artykuł | tagi: edukacja

Materiał informacyjny dotyczący zatrudniania i angażowania personelu w projektach edukacyjnych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedstawiamy materiał informacyjny dotyczący angażowania nauczycieli do projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. 

Materiał uwzględnia zmiany w przepisach prawa oświatowego oraz zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (względem wersji Wytycznych z 19 lipca 2017r.).

 

termin obowiązywania od 2020-08-01
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: EFS, edukacja

Opłaty od uczestników w projektach realizowanych w ramach działań 8.1. (żłobki) i 11.1. (przedszkola)

W projektach realizowanych w ramach działań 8.1. i 11.1. beneficjenci zobowiązani są do wniesienia odpowiedniej wysokości wkładu własnego. Dopuszczamy, aby wkład własny finansowany był (częściowo lub w całości) z opłat wnoszonych przez uczestników projektu / rodziców (opiekunów prawnych).

2020-08-19
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków | tagi: kadry gospodarki, edukacja
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś