Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 233 informacje ze wszystkich 5557 dla tagu: edukacja

Materiał informacyjny dotyczący zatrudniania i angażowania personelu w projektach edukacyjnych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedstawiamy materiał informacyjny dotyczący angażowania nauczycieli do projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. 

Materiał uwzględnia zmiany w przepisach prawa oświatowego oraz zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (względem wersji Wytycznych z 19 lipca 2017r.).

 

termin obowiązywania od 2020-08-01
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: EFS, edukacja

Opłaty od uczestników w projektach realizowanych w ramach działań 8.1. (żłobki) i 11.1. (przedszkola)

W projektach realizowanych w ramach działań 8.1. i 11.1. beneficjenci zobowiązani są do wniesienia odpowiedniej wysokości wkładu własnego. Dopuszczamy, aby wkład własny finansowany był (częściowo lub w całości) z opłat wnoszonych przez uczestników projektu / rodziców (opiekunów prawnych).

2020-08-19
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków | tagi: kadry gospodarki, edukacja

Wyniki konkursów organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

25 marca 2020 r. rozstrzygnęliśmy konkursy z działań 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników i 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych.

2020-03-27
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: Regionalny rynek pracy, edukacja, kadry gospodarki, WUP, rynek pracy
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś