Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nabory wniosków z nowych poddziałań – wsparcie dla uchodźców z Ukrainy


2022-09-26 16:44

26 września 2022 r. otworzyliśmy nabór nadzwyczajny w ramach poddziałania:


10.2.5. Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy

Konkurs nr: RPSL.10.02.05-IZ.01-24-421/22.

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia wskazane w Zestawieniu inwestycji ukierunkowanych na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przygotowanie lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym wraz z niezbędnym wyposażeniem.


15 września 2022 r. otworzyły się nabory w ramach poddziałań:


9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny

Konkurs nr: RPSL.09.02.10-IZ.01-24-420/22.

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (FS)

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Gminy województwa śląskiego, których ogólne założenia dotyczące realizacji projektu zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania w zakresie wsparcia rodziny, mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie, m.in.:

  • wsparcie i rozwój form pracy z rodziną oraz zwiększenie dostępności do usług specjalistycznego poradnictwa,
  • pomoc w opiece i wychowaniu dziecka z wykorzystaniem potencjału placówek wsparcia dziennego.

11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny

Konkurs nr: RPSL.11.01.06-IZ.01-24-418/22.

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (FS)

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą występować organy prowadzące szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące na terenie województwa śląskiego, których ogólne założenia dotyczące realizacji projektu zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy, poprzez:

  • zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla uczniów ukraińskich (również w oddziałach przygotowawczych);
  • zakup sprzętu ICT (np. laptop), z którego będą korzystać uczniowie pochodzący z Ukrainy, uczęszczający do szkół na terenie województwa śląskiego;
  • zakup pomocy dydaktycznych (słowniki, podręczniki, materiały biurowe, pomoce dwujęzyczne, elektroniczne translatory mowy), niezbędnych do prowadzenia zajęć dla uczniów ukraińskich;
  • zatrudnianie asystentów międzykulturowych w szkołach;
  • prace związane z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń – wynikające z konieczności stworzenia warunków do nauki nowo-przybyłym uczniom;
  • doposażenie sal (ławki, krzesła, biurka, szafy itp.);
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia terapeutyczne.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś