Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 51 informacje ze wszystkich 4338 dla tagu: EFS

Materiał informacyjny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczący rozliczenia wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W dokumencie tym poruszono m.in. kwestię wyboru podmiotów organizujących staże lub praktyki zawodowe w kontekście regulacji dotyczących zamówień publicznych, katalogu kwalifikowalnych wydatków związanych z organizacją staży i praktyk zawodowych oraz sposobu ich ponoszenia, jak również kwestię występowania pomocy publicznej przy realizacji powyższych form wsparcia.

Zalecenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą projektów wdrażanych na podstawie obecnie obowiązujących wytycznych obszarowych. W przypadku zmiany zapisów ww. wytycznych, wynikających z ich obecnie dokonywanej aktualizacji, materiał informacyjny zostanie odpowiednio zmieniony, a po jego otrzymaniu z ministerstwa będzie przez nas opublikowany na stronie internetowej.

termin obowiązywania od 2019-04-25
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: EFS, staże, praktyki zawodowe

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach LSI 2014 dla beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS

Znowelizowaliśmy instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014 dla beneficjentów, których projekty będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2019-03-13
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: Instrukcja, prawo i dokumenty, EFS, WND, LSI, Lokalny System Informatyczny
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś