Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 377 informacje ze wszystkich 6900 dla tagu: LSI

Regulamin użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2021

"Regulamin użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027" określa prawa i obowiązki użytkowników LSI 2021 w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie oraz zasady, zakres i warunki korzystania z niego przez użytkowników.

termin obowiązywania od 2023-01-19
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: LSI, Lokalny System Informatyczny, Fundusze Europejskie dla Śląskiego, FE SL 2021-2027

Wzór ankiety trwałości projektów EFRR (17 marca 2022 r.)

17 marca 2022 r.  Instytucja Zarządzająca RPO WSL przyjęła wzór ankiety trwałości projektów w ramach EFRR wraz z instrukcją (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

termin obowiązywania od 2022-03-17
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: LSI

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014) v. 8

W nowej wersji instrukcji dodano zapisy związane z wyłączeniem możliwości komunikacji przy użyciu platformy SEKAP.

Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2021 r nie będzie możliwości przesyłania dokumentów przy użyciu platformy SEKAP. Więcej informacji na stronie https://sekap.pl.

Od 1 września 2020 r. nie będzie możliwości podpisywania dokumentów przy pomocy certyfikatów wydanych przez CC SEKAP.

termin obowiązywania od 2021-12-15
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: LSI, EFS

Instrukcja wypełniania formularza: Sprawozdanie z zachowania trwałości w module Ankiety Trwałości w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS

Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2021 r nie będzie możliwości przesyłania dokumentów przy użyciu platformy SEKAP. Więcej informacji na stronie https://sekap.pl.

Od 1 września 2020 r. nie będzie możliwości podpisywania dokumentów przy pomocy certyfikatów wydanych przez CC SEKAP.

termin obowiązywania od 2021-12-15
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: LSI, Instrukcja

Instrukcja Bazy personelu w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Beneficjent zobligowany jest do wprowadzania na bieżąco danych w zakresie personelu zaangażowanego do realizacji projektu. Baza personelu to funkcjonalność systemu umożliwiająca gromadzenie wszelkich danych dotyczących osób zaangażowanych do pracy w projekcie, m.in. formy zaangażowania czy jego wymiaru.

Obowiązek wypełniania bazy personelu wynika z umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

termin obowiązywania od 2021-12-15
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: EFS, LSI, Instrukcja

Instrukcja wypełniania i przekazywania wniosków o płatność w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS

Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2021 r nie będzie możliwości przesyłania dokumentów przy użyciu platformy SEKAP. Więcej informacji na stronie https://sekap.pl.

Od 1 września 2020 r. nie będzie możliwości podpisywania dokumentów przy pomocy certyfikatów wydanych przez CC SEKAP.

Instytucja systematycznie będzie dokonywać zmian w treści dokumentów, w których wskazuje się na możliwość podpisywania korespondencji CC SEKAP.

termin obowiązywania od 2021-12-15
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: LSI

Instrukcja wypełniania i przekazywania harmonogramu składania wniosków o płatność w ramach LSI 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS

Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2021 r nie będzie możliwości przesyłania dokumentów przy użyciu platformy SEKAP. Więcej informacji na stronie https://sekap.pl.

Od 1 września 2020 r. nie będzie możliwości podpisywania dokumentów przy pomocy certyfikatów wydanych przez CC SEKAP.

termin obowiązywania od 2021-12-15
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: LSI, prawo i dokumenty
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś