Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 28 informacje ze wszystkich 6340 dla tagu: RPO WSL

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

7 grudnia 2021 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany do RPO WSL 2014-2020 (decyzją KE C(2021)9146).

Nowy, zaktualizowany dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa 15 grudnia 2021 r. uchwałą nr 2667/297/VI/2021.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu. Projekt zmian RPO WSL 2014-2020 został uprzednio uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

termin obowiązywania od 2021-12-15
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: RPO WSL

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

29 września 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 2128/275/VI/2021, zatwierdził zmiany w RPO WSL 2014-2020.

Przejęta zmiana dotyczy powrotu do poziomu stopy dofinansowania z dnia 30 czerwca 2020 r. zgodnie z zapisami art. 25a rozporządzenia 1303/2013.

Zmiana wprowadzona została w tabeli 18a w systemie SFC 2014 (elektronicznym systemie Komisji Europejskiej).

termin obowiązywania od 2021-09-29 do 2021-12-14
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: RPO WSL

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

3 czerwca 2021 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w RPO WSL 2014-2020 (decyzją KE C(2021) 4106).

Nowy, zaktualizowany dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa 30 czerwca 2021 r. uchwałą nr 1550/246/VI/2021.

termin obowiązywania od 2021-06-30 do 2021-09-28
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: RPO WSL

Zasady dotyczące wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (24 marca 2021 r.)

Uchwałą numer 719/211/VI/2021 z dnia 24 marca 2021 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Zasad dotyczących wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

termin obowiązywania od 2021-03-24
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Nadużycia finansowe, RPO WSL

Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w okresie pandemii COVID-19 – stan na 31 lipca

W tej zakładce znajdziesz bieżącą informację na temat działań z RPO WSL 2014-2020, które już zrealizowaliśmy oraz tego, jakie kroki planujemy podjąć w najbliższej przyszłości w walce z pandemią koronawirusa.

2020-04-27
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Działania promocyjne | tagi: koronawirus, @EURegioPoland, EU REGIO Poland, FunduszeEuropejskie, slaskie, RPO WSL, covid-19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

8 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 815/117/VI/2020 zatwierdził zmiany w RPO WSL 2014-2020.

Przyjęte zmiany w zapisach RPO WSL 2014-2020 pozwolą na wprowadzenie niezbędnych działań mających na celu ograniczanie skutków społecznych i gospodarczych wystąpienia epidemii COVID-19 na terenie województwa śląskiego.

termin obowiązywania od 2020-04-08 do 2021-06-29
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: RPO WSL
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś