Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 68 informacje ze wszystkich 6914 dla tagu: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Rozpoczęliśmy realizację Ewaluacji ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

2023-03-22
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Rozpoczęliśmy kolejne badanie ewaluacyjne pt.: „Ewaluacja efektów wsparcia wybranych programów dotyczących diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020”.

2023-02-24
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Wytyczne dotyczące ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027

Celem wytycznych jest doprecyzowanie sposobu realizacji procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce w okresie 2021-2027, w tym uszczegółowienie zadań i kompetencji poszczególnych podmiotów zaangażowanych w działania ewaluacyjne.

termin obowiązywania od 2022-09-08
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Zleciliśmy firmie Evalu Sp. z o.o. wykonanie badania „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie”.

2022-01-12
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Zleciliśmy konsorcjum firm: EGO-Evaluation for Government Organizations S.C. (lider konsorcjum) oraz LB&E Sp. z o.o. wykonanie badania „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka”.

2021-12-21
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Realizacja analizy

Rozpoczęliśmy kolejną analizę „Diagnoza potrzeb i ocena potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie nauki programowania w województwie śląskim w kontekście projektowania wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”.

2021-10-07
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Wydarzenia | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Zleciliśmy firmie Fundeko Korbel, Krok-Baściuk Sp.J. wykonanie badania "Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna".

2021-09-24
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Wydarzenia | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source Korczyński Sarapata Sp. j. przeprowadza badanie pn. „Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i zdrowotnych oraz systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim”.

2021-05-28
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś