Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 42 informacje ze wszystkich 5570 dla tagu: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Zleciliśmy firmie EVALU Sp. z o.o. wykonanie badania: „Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy”.

2020-03-10
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Zleciliśmy Pracowni Badań i Doradztwa "Re-Source" z siedzibą w Poznaniu wykonanie badania: „Ewaluacja dotycząca wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020”.

2020-01-31
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (8 stycznia 2020 r.)

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest podstawowym dokumentem określającym działania Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie ewaluacji. Plan ewaluacji został sporządzony na cały okres programowania. Zawiera wszystkie możliwe do zaplanowania ewaluacje przewidziane do realizacji w trakcie trwania obecnej perspektywy finansowej.
Został przyjęty Uchwałą Nr 50/2015 Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 z 10 grudnia 2015 r. oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałą nr 2448/82/V/2015.

Zgodnie z obowiązkiem corocznego przeglądu Planu ewaluacji i zmianą potrzeb informacyjnych, dokument został zaktualizowany. Zmieniony Plan ewaluacji został przyjęty Uchwałą nr 426 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniu 12 grudnia 2019 r., następnie został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 23/91/VI/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku.

termin obowiązywania od 2020-01-08
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Zleciliśmy konsorcjum firm: EU-CONSULT sp. z o.o. oraz Grupa BST sp. z o.o. wykonanie badania: „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna”.

2019-12-12
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Zleciliśmy firmie Fundeko Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. z siedzibą w Warszawie, wykonanie badania: „Wsparcie działań dotyczących ochrony powietrza i ograniczania ubóstwa energetycznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego”.

2019-09-17
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna”.

2019-03-01
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja, edukacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Rozpoczęliśmy badanie ewaluacyjne dot. wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS oraz wskaźnika rezultatu EFRR, a także oszacowania wartości wskaźnika produktu w ramach RPO WSL 2014-2020.

2019-02-15
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (23 stycznia 2019 r.)

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest podstawowym dokumentem określającym działania Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie ewaluacji. Plan ewaluacji został sporządzony na cały okres programowania. Zawiera wszystkie możliwe do zaplanowania ewaluacje przewidziane do realizacji w trakcie trwania obecnej perspektywy finansowej.
Został przyjęty Uchwałą Nr 50/2015 Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 z 10 grudnia 2015 r. oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałą nr 2448/82/V/2015.

Zgodnie z obowiązkiem corocznego przeglądu Planu ewaluacji i zmianą potrzeb informacyjnych, dokument został zaktualizowany. Zmieniony Plan ewaluacji został przyjęty Uchwałą nr 356 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniu 28 grudnia 2018 r., następnie został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 85/13/VI/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku.

termin obowiązywania od 2019-01-23 do 2020-01-07
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Rozpoczęliśmy badanie ewaluacyjne „Ocena czynników utrudniających zatrudnianie pracowników w ramach zatrudnienia subsydiowanego w ramach projektów RPO WSL 2014 – 2020".

2018-11-06
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś