Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 74 informacje ze wszystkich 6948 dla tagu: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Rozpoczęliśmy kolejne badanie ewaluacyjne pt.: „Ewaluacja efektów wsparcia wybranych regionalnych programów zdrowotnych realizowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”.

2023-10-12
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Rozpoczęliśmy badanie ewaluacyjne pt.: „Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego”.

2023-10-06
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Rozpoczęliśmy realizację Ewaluacji ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

2023-03-22
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Rozpoczęliśmy kolejne badanie ewaluacyjne pt.: „Ewaluacja efektów wsparcia wybranych programów dotyczących diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020”.

2023-02-24
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Wytyczne dotyczące ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027

Celem wytycznych jest doprecyzowanie sposobu realizacji procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce w okresie 2021-2027, w tym uszczegółowienie zadań i kompetencji poszczególnych podmiotów zaangażowanych w działania ewaluacyjne.

termin obowiązywania od 2022-09-08
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Zleciliśmy firmie Evalu Sp. z o.o. wykonanie badania „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie”.

2022-01-12
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś