Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 53 informacje ze wszystkich 6264 dla tagu: Ewaluacja

Realizacja analizy

Rozpoczęliśmy kolejną analizę „Diagnoza potrzeb i ocena potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie nauki programowania w województwie śląskim w kontekście projektowania wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”.

2021-10-07
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Wydarzenia | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Zleciliśmy firmie Fundeko Korbel, Krok-Baściuk Sp.J. wykonanie badania "Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna".

2021-09-24
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Wydarzenia | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source Korczyński Sarapata Sp. j. przeprowadza badanie pn. „Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i zdrowotnych oraz systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim”.

2021-05-28
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania pt. „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”.

2021-05-13
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (17 lutego 2021 r.)

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest podstawowym dokumentem określającym działania Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie ewaluacji. Projekt Planu ewaluacji został opracowany przez Jednostkę ewaluacyjną w konsultacji z jednostkami i referatami właściwymi w zakresie zarządzania i wdrażania Programu. Po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentu przez Grupę Sterującą ds. ewaluacji w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 oraz Krajową Jednostkę Ewaluacji w Ministerstwie Rozwoju w dniu 10 grudnia 2015 r. został przyjęty Uchwałą nr 50 przez Komitet Monitorujący RPO WSL na lata 2014-2020 oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałą nr 2448/82/V/2015.

Dokument zawiera wykaz planowanych do realizacji badań wraz z ich szczegółowym opisem, w tym:

  • zakres przedmiotowy każdego badania,
  • jego metodologię,
  • szacowany budżet
  • przewidywany termin realizacji.

Plan ewaluacji obejmuje cały okres programowania i jest poddawany co najmniej raz do roku przeglądom i ewentualnym zmianom.

Obecnie obowiązująca wersja Planu ewaluacji została przyjęta uchwałą nr 454 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniu 22 stycznia 2021 r., a następnie została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 376/212/VI/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku.

termin obowiązywania od 2021-02-17
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Zleciliśmy firmie EVALU Sp. z o.o. wykonanie badania: „Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy”.

2020-03-10
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Zleciliśmy Pracowni Badań i Doradztwa "Re-Source" z siedzibą w Poznaniu wykonanie badania: „Ewaluacja dotycząca wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020”.

2020-01-31
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (8 stycznia 2020 r.)

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest podstawowym dokumentem określającym działania Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie ewaluacji. Plan ewaluacji został sporządzony na cały okres programowania. Zawiera wszystkie możliwe do zaplanowania ewaluacje przewidziane do realizacji w trakcie trwania obecnej perspektywy finansowej.
Został przyjęty Uchwałą Nr 50/2015 Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 z 10 grudnia 2015 r. oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałą nr 2448/82/V/2015.

Zgodnie z obowiązkiem corocznego przeglądu Planu ewaluacji i zmianą potrzeb informacyjnych, dokument został zaktualizowany. Zmieniony Plan ewaluacji został przyjęty Uchwałą nr 426 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniu 12 grudnia 2019 r., następnie został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 23/91/VI/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku.

termin obowiązywania od 2020-01-08 do 2021-02-16
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Zleciliśmy konsorcjum firm: EU-CONSULT sp. z o.o. oraz Grupa BST sp. z o.o. wykonanie badania: „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna”.

2019-12-12
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś