Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Realizacja badania ewaluacyjnego


2023-10-12 14:53

Rozpoczęliśmy kolejne badanie ewaluacyjne pt.: „Ewaluacja efektów wsparcia wybranych regionalnych programów zdrowotnych realizowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”.

Cel badania

Badanie ma na celu ocenę siedmiu regionalnych programów zdrowotnych:

 • Regionalnego programu rehabilitacji osób z przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2023;
 • Regionalnego programu rehabilitacji osób z zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2023;
 • Regionalnego programu rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia na lata 2019-2023;
 • Regionalnego programu rehabilitacji oddechowej jako droga powrotu do aktywności zawodowej i społecznej na lata 2019-2023;
 • Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi afektywnymi oraz nerwicowymi na lata 2019-2023;
 • Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi; używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych na lata 2019-2023;
 • Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości  wśród dzieci w wieku przedszkolnym w województwie śląskim na lata 2019-2023.

Wykonawca

Pracownia Badań i Doradztwa "Re-Source" Korczyński Sarapata sp.j.

Realizacja

Przedstawiciele Wykonawcy badania, w okresie październik-listopad br., mogą zgłaszać się z prośbą o udzielenie wywiadu telefonicznego lub udział w ankiecie internetowej do:

 • uczestników oraz opiekunów prawnych uczestników (w przypadku osób niepełnoletnich) projektów dotyczących Regionalnych Programów Zdrowotnych,
 • beneficjentów (realizatorów) projektów dotyczących Regionalnych Programów Zdrowotnych,
 • ekspertów zaangażowanych w opracowanie Regionalnych Programów Zdrowotnych,
 • podmiotów/osób zaangażowanych we wdrażanie Regionalnych Programów Zdrowotnych,
 • przedstawicieli Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach zaangażowanych w opracowanie i wdrażanie Regionalnych Programów Zdrowotnych.

Przekazywane dane będą poufne i wykorzystane tylko do przeprowadzenia badania. Wszystkie działania realizowane będą w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).

Zachęcamy do czynnego udziału w badaniu i dziękujemy za poświęcony czas!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś