Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Realizacja badania ewaluacyjnego


2023-02-24 13:34

Rozpoczęliśmy kolejne badanie ewaluacyjne pt.: „Ewaluacja efektów wsparcia wybranych programów dotyczących diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020”.

Cel badania

Badanie ma na celu ocenę czterech regionalnych programów zdrowotnych:

  • Regionalnego programu przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy w województwie śląskim na lata 2017-2020,
  • Regionalnego programu rehabilitacji osób chorych na nowotwory układu pokarmowego na lata 2019-2022,
  • „Zdrowa Matka i Dziecko” Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego na lata 2018-2022 w zakresie poprawy opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym,
  • „Program Zdrowego Kręgosłupa” Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka.

Wykonawca

Pracownia Badań i Doradztwa "Re-Source"

Realizacja

Przedstawiciele Wykonawcy badania, w okresie luty-maj br., mogą zgłaszać się z prośbą o udzielenie wywiadu telefonicznego lub udział w ankiecie internetowej do:

  • uczestników oraz opiekunów prawnych uczestników (w przypadku osób niepełnoletnich) projektów Regionalnych Programów Zdrowotnych,
  • beneficjentów (realizatorów) projektów Regionalnych Programów Zdrowotnych,
  • ekspertów zaangażowanych w opracowanie Regionalnych Programów Zdrowotnych,
  • osób zaangażowanych we wdrażanie Regionalnych Programów Zdrowotnych,
  • wnioskodawców, których projekty zostały wybrane do realizacji RPZ, w przypadku których doszło do odstąpienia od podpisania umowy lub rozwiązano umowę,
  • przedstawicieli Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach zaangażowanych w opracowanie i wdrażanie Regionalnych Programów Zdrowotnych.

Przekazywane dane będą poufne i wykorzystane tylko do przeprowadzenia badania. Wszystkie działania realizowane będą w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).

Zachęcamy do czynnego udziału w badaniu i dziękujemy za poświęcony czas!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś