Przejdź do treści głównej

Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, wskaźników rezultatu EFS i EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020


2022-08-10 14:18

Rozpoczęliśmy kolejne badanie ewaluacyjne 

Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, wskaźników rezultatu EFS i EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cel badania

Badanie ma na celu weryfikację:

  • czy udział w Programie wpłynął na poprawę sytuacji zawodowej uczestników projektów,
  • trwałości utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dzięki wsparciu Programu,
  • trwałości utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego ze środków EFS,
  • trwałości utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat ze środków EFS,
  • liczby funkcjonujących form aktywizacji ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny w województwie.

Wykonawca

Firma  ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Realizacja

Przedstawiciele Wykonawcy badania, w okresie sierpień-październik br., mogą zgłaszać się z prośbą o udzielenie wywiadu telefonicznego lub udział w ankiecie internetowej do:

  • uczestników, którzy zakończyli udział w projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.,
  • przedstawicieli instytucji, którzy dzięki udziałowi w projekcie stworzyli miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
  • przedstawicieli instytucji, którzy dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego utworzyli miejsca wychowania przedszkolnego lub dostosowali miejsce przedszkolne do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,
  • przedstawicieli instytucji, którzy dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego utworzyli miejsca opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat,
  • wszystkich gmin województwa śląskiego posiadających Lokalne/ Gminne Programy Rewitalizacji.

Przekazywane dane będą poufne i wykorzystane tylko do przeprowadzenia badania. Wszystkie działania realizowane będą w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).

Termin

Zakończenie badania zaplanowaliśmy na październik 2022 r.

Zachęcamy do czynnego udziału w badaniu i dziękujemy za poświęcony czas!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś