Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS oraz wskaźnika rezultatu strategicznego EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (pomiar IV)


2023-09-27 20:37

Rozpoczęliśmy kolejne badanie ewaluacyjne pt.: „Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS oraz wskaźnika rezultatu strategicznego EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (pomiar IV)”.

Cel badania

Badanie ma na celu weryfikację:

- czy udział w Programie wpłynął na poprawę sytuacji zawodowej uczestników projektów,

- trwałości utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dzięki wsparciu Programu,

- trwałości utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego ze środków EFS,

- trwałości utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat ze środków EFS,

- liczby funkcjonujących form aktywizacji ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny w województwie.

Wykonawca

Firma  ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Realizacja

Przedstawiciele Wykonawcy badania, w okresie wrzesień-listopad br., mogą zgłaszać się z prośbą o udzielenie wywiadu telefonicznego lub udział w ankiecie internetowej do:

  • uczestników, którzy zakończyli udział w projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.,
  • przedstawicieli instytucji, którzy dzięki udziałowi w projekcie stworzyli miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
  • przedstawicieli instytucji, którzy dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego utworzyli miejsca wychowania przedszkolnego lub dostosowali miejsce przedszkolne do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,
  • przedstawicieli instytucji, którzy dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego utworzyli miejsca opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat,
  • wszystkich gmin województwa śląskiego posiadających Lokalne/ Gminne Programy Rewitalizacji.

 

Przekazywane dane będą poufne i wykorzystane tylko do przeprowadzenia badania. Wszystkie działania realizowane będą w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).

Zachęcamy do czynnego udziału w badaniu i dziękujemy za poświęcony czas!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś